Yaratılış 40

4. Yusuf’un Saki ve Fırıncının Düşlerini Yorumlaması (40. Bölüm)

40:1-19   İki kişi, Yusuf’un tutsak olduğu zindanda gözaltına alındı: Mısır kralının sakisi ve fırıncısı (1-4. ayetler). Her ikisi de düş gördüler ve Yusuf onlara düşlerini yorumlamayı önerdi (5-8. ayetler). Sakinin düşünde gördüğü asmanın anlamı, firavunun üç gün içinde ona eski görevini geri vereceğiydi (9-15. ayetler). Ama fırıncının gördüğü üç sepet beyaz ekmekle ilgili düş, firavunun onu üç gün içinde ağaca asarak öldüreceğini ima ediyordu (16-19).

Yusuf koşulların değişmesini beklemedi. Koşulları içinde Tanrı’yı yüceltti ve başkalarına hizmet etti.

40:20-23   Baş saki serbest bırakıldığında, söz verdiği gibi, firavuna Yusuf’tan söz etmeyi unuttu (23. ayet). Ama Rab unutmadı. “Her şey yolunda giderse, lütfen beni anımsa” (14. ayet). Kurtarıcı ele verildiği gece, benzeri sözler söylemişti. Simgesel olan ekmek ve şarabı, yani Rab’bin Sofrası’nı kutladığımızda bu sözlere itaat edebiliriz.

 

Kutsal Kitap

1 Bir süre sonra Mısır Kralının sakisiyle fırıncısı efendilerini gücendirdiler.
2 Firavun bu iki görevlisine, baş sakiyle fırıncıbaşına öfkelendi.
3 Onları muhafız birliği komutanının evinde, Yusufun tutsak olduğu zindanda göz altına aldı.
4 Muhafız birliği komutanı Yusufu onların hizmetine atadı. Bir süre zindanda kaldılar.
5 Firavunun sakisiyle fırıncısı tutsak oldukları zindanda aynı gece birer düş gördüler. Düşleri farklı anlamlar taşıyordu.
6 Sabah Yusuf yanlarına gittiğinde, onları tedirgin gördü.
7 Efendisinin evinde, kendisiyle birlikte zindanda kalan firavunun görevlilerine, ‹‹Niçin suratınız asık bugün?›› diye sordu.
8 ‹‹Düş gördük ama yorumlayacak kimse yok›› dediler. Yusuf, ‹‹Yorum Tanrıya özgü değil mi?›› dedi, ‹‹Lütfen düşünüzü bana anlatın.››
9 Baş saki düşünü Yusufa anlattı: ‹‹Düşümde önümde bir asma gördüm.
10 Üç çubuğu vardı. Tomurcuklar açar açmaz çiçeklendi, salkım salkım üzüm verdi.
11 Firavunun kâsesi elimdeydi. Üzümleri alıp firavunun kâsesine sıktım. Sonra kâseyi ona verdim.››
12 Yusuf, ‹‹Bu şu anlama gelir›› dedi, ‹‹Üç çubuk üç gün demektir.
13 Üç gün içinde firavun seni zindandan çıkaracak, yine eski görevine döneceksin. Geçmişte olduğu gibi yine ona sakilik yapacaksın.
14 Ama her şey yolunda giderse, lütfen beni anımsa. Bir iyilik yap, firavuna benden söz et. Çıkar beni bu zindandan.
15 Çünkü ben İbrani ülkesinden zorla kaçırıldım. Burada da zindana atılacak bir şey yapmadım.››
16 Fırıncıbaşı bu iyi yorumu duyunca, Yusufa, ‹‹Ben de bir düş gördüm›› dedi, ‹‹Başımın üstünde üç sepet beyaz ekmek vardı.
17 En üstteki sepette firavun için pişirilmiş çeşitli pastalar vardı. Kuşlar başımın üstündeki sepetten pastaları yiyorlardı.››
18 Yusuf, ‹‹Bu şu anlama gelir›› dedi, ‹‹Üç sepet üç gün demektir.
19 Üç gün içinde firavun seni zindandan çıkarıp ağaca asacak. Kuşlar etini yiyecekler.››
20 Üç gün sonra, firavun doğum gününde bütün görevlilerine bir şölen verdi. Görevlilerinin önünde baş sakisiyle fırıncıbaşını zindandan çıkardı.
21-22 Yusufun yaptığı yoruma uygun olarak baş sakisini eski görevine atadı. Baş saki firavuna şarap sunmaya başladı. Ama firavun fırıncıbaşını astırdı.
23 Gelgelelim, baş saki Yusuf’u anımsamadı, unuttu gitti.