Yaratılış 39

3. Yusuf’un Denenmesi ve Zaferi (39. Bölüm)

39:1-19   Öykü şimdi Mısır’da firavunun görevlisi, saray muhafız birliği komutanı Potifar’ın evindeki her şeyin sorumlusu olarak atadığı Yusuf’a döner. Rab, Yusuf ile birlikteydi ve Yusuf başarılı oldu. Potifar’ın karısı sürekli olarak Yusuf’u ayartmaya çalıştı, ama Yusuf, her seferinde reddetti. Efendisi Potifar’ın kendisine duyduğu güvene ihanet edemezdi, Tanrı’ya karşı günah da işleyemezdi. Bir gün kadın Yusuf’u giysisinden yakaladı, Yusuf giysisini kadının elinde bırakıp evden dışarı kaçtı. Giysisini bırakmıştı, ama karakterini kurtarmış ve sonunda bir taç kazanmıştı. Potifar’ın karısı, Yusuf’un giysisini, Yusuf’un kendisine tecavüz etme girişiminin bir “kanıtı” olarak kullandı.

İmanlılara, evlilik dışı cinsel ilişki, zina ve gençlik tutkularından kaçmaları öğretilir. Kaçmak, düşmekten iyidir.

39:20-23   Yusuf’un efendisi, doğru dürüst araştırmadan Yusuf’u tutuklattı; hapishanede bile Rab Yusuf’u bereketledi ve Yusuf’a orada da yetkili bir konum verildi. Yusuf’un öldürülmemesi gerçeği, Potifar’ın karısına tam olarak güvenmediğini ima ediyor olabilir; çünkü Potifar karısının gerçek karakterini biliyordu. Romalılar 8:28’deki gerçek bu bölümde harika bir şekilde işlenir. Tanrı olayların arkasından Yusuf’un yararına çalışmaktadır. Yusuf, ayartmaya karşı koymuş ve günah tuzaklarından sakınmaya gayret etmişti (8-10. ayetler).

Buna rağmen, ayartıcısı Yusuf’u yalan yere suçladı. Yusuf bir kez daha zincirlere vuruldu (Mez.105:17-19). Yusuf bu koşullar altında yıkılabilirdi. Ama o, “koşullar altında” değildi; Yusuf koşulların üstündeydi ve tüm bunların arkasındaki Tanrı’nın etkinliğini gördü. Hapishanede geçirdiği zaman, “egemenlik süreceği zaman için eğitim zamanıydı.” Başkalarının kötülük için kurdukları düzenleri, Tanrı kendi iyi işleri için kullanır.

 

Kutsal Kitap

1 İsmaililer Yusufu Mısıra götürmüştü. Firavunun görevlisi, muhafız birliği komutanı Mısırlı Potifar onu İsmaililerden satın almıştı.
2 RAB Yusufla birlikteydi ve onu başarılı kılıyordu. Yusuf Mısırlı efendisinin evinde kalıyordu.
3 Efendisi RABbin Yusufla birlikte olduğunu, yaptığı her işte onu başarılı kıldığını gördü.
4 Yusuftan hoşnut kalarak onu özel hizmetine aldı. Evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu ona verdi.
5 Yusufu evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumlusu atadığı andan itibaren RAB Yusuf sayesinde Potifarın evini kutsadı. Evini, tarlasını, kendisine ait her şeyi bereketli kıldı.
6 Potifar sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu Yusufa verdi; yediği yemek dışında hiçbir şeyle ilgilenmedi. Yusuf güzel yapılı, yakışıklıydı.
7 Bir süre sonra efendisinin karısı ona göz koyarak, ‹‹Benimle yat›› dedi.
8 Ama Yusuf reddetti. ‹‹Ben burada olduğum için efendim evdeki hiçbir şeyle ilgilenme gereğini duymuyor›› dedi, ‹‹Sahip olduğu her şeyin yönetimini bana verdi.
9 Bu evde ben de onun kadar yetkiliyim. Senin dışında hiçbir şeyi benden esirgemedi. Sen onun karısısın. Nasıl böyle bir kötülük yapar, Tanrıya karşı günah işlerim?››
10 Potifarın karısı her gün kendisiyle yatması ya da birlikte olması için direttiyse de, Yusuf onun isteğini kabul etmedi.
11 Bir gün Yusuf olağan işlerini yapmak üzere eve gitti. İçerde ev halkından hiç kimse yoktu.
12 Potifarın karısı Yusufun giysisini tutarak, ‹‹Benimle yat›› dedi. Ama Yusuf giysisini onun elinde bırakıp evden dışarı kaçtı.
13 Kadın Yusufun giysisini bırakıp kaçtığını görünce,
14 uşaklarını çağırdı. ‹‹Bakın şuna!›› dedi, ‹‹Kocamın getirdiği bu İbrani bizi rezil etti. Yanıma geldi, benimle yatmak istedi. Ben de bağırdım.
15 Bağırdığımı duyunca giysisini yanımda bırakıp dışarı kaçtı.››
16 Efendisi eve gelinceye kadar Yusufun giysisini yanında alıkoydu.
17 Ona da aynı şeyleri anlattı: ‹‹Buraya getirdiğin İbrani köle yanıma gelip beni aşağılamak istedi.
18 Ama ben bağırınca giysisini yanımda bırakıp kaçtı.››
19 Karısının, ‹‹Kölen bana böyle yaptı›› diyerek anlattıklarını duyunca, Yusufun efendisinin öfkesi tepesine çıktı.
20 Yusufu yakalayıp zindana, kralın tutsaklarının bağlı olduğu yere attı. Ama Yusuf zindandayken
21 RAB onunla birlikteydi. Ona iyilik etti. Zindancıbaşı Yusuftan hoşnut kaldı.
22 Bütün tutsakların yönetimini ona verdi. Zindanda olup biten her şeyden Yusuf sorumluydu.
23 Zindancıbaşı Yusuf’un sorumlu olduğu işlerle hiç ilgilenmezdi. Çünkü RAB Yusuf’la birlikteydi ve yaptığı her işte onu başarılı kılıyordu.