Yaratılış 38

2. Yahuda ve Tamar (38. Bölüm)

38:1-11   Yahuda’nın Tamar ile işlediği günahın sefil öyküsü, Rab İsa’nın Yahuda’nın soyundan geldiğini hatırladığımızda, Tanrı’nın lütfunu yüceltmeye hizmet eder (Luk.3:33). Tamar, Matta 1’deki soyağacında sözü edilen beş kadından biridir; beş kadından üçünün suçu cinsel ahlaksızlıktı: Tamar, Rahav (5. ayet) ve Bat-Şeva (6. ayet). Diğer ikisi ise, diğer uluslardan olan Rut (5. ayet) ve tanrısayar bir bakire olan Meryem’di (16. ayet).

Pink, bu cinsel ahlaksızlık öyküsünde daha derin anlamlar bulmuştur:

Yaratılış 37, şu öykü ile son bulur: Yakup’un oğulları, kardeşleri Yusuf’u Midyanlılar’a satarlar ve Midyanlılar da, Yusuf’u Mısır’da satarlar. Bu, Mesih’in İsrail tarafından reddedilmesinin ve diğer ulusların eline verilmesinin bir örneğidir. Yahudi önderlerin, Mesih’lerini Pilatus’un eline teslim etmelerinden sonra, artık O’nunla bir ulus olarak yapacakları kalmamıştı; Tanrı da bunun sonucunda Yahudiler’den diğer uluslara yönelmiştir. Yusuf şimdi diğer ulusların ellerindedir. Ancak bize Yusuf’a Mısır’da ne olduğu söylenmeden önce, Kutsal Ruh, Yusuf ülkeden uzaktayken Yahudi tarihinin ayrıntılarını ana hatlarıyla anlatır. 1

Yusuf’un öyküsünün 38. bölümde yarıda kesilmesi bir rastlantı değildir. Yusuf’un ailesinin diğer üyelerinin alçakça davranışları karşısında Yusuf’un davranışları, çıkarcı dünyada parlayan bir ışık gibidir.

Yahuda’nın ilk hatası, Şua’nın kızı, yani Kenanlı bir kadınla evlenmesiydi. Kadın Yahuda’ya üç oğul doğurdu – Er, Onan ve Şela. Er, Tamar adındaki Kenanlı kadınla evlendi, ama belirtilmeyen bir kötülüğü nedeniyle Rab tarafından öldürüldü. O zamanlar, bir erkek kardeş ya da yakın akraba için dul kadınla evlenmek ve ölen kişi için çocuklar yetiştirmek adetti. Onan bunu yapmayı reddetti, çünkü doğacak ilk çocuk, kendi yasal çocuğu değil, Er’in yasal mirasçısı olacaktı. Tamar ile yattığında kardeşine soy yetiştirmemek için bencilce davranışıyla günah işliyordu. Bunu bir kez yapmadı, yazılanlara göre sürekli olarak reddetti. Ve bu reddedişler, Mesih’in Davut’un tahtı üzerinde yasal hakka sahip olacağı soyağacını etkiledi. Rab o kadar kızdı ki, Onan’ı öldürdü. Bunu gören Yahuda, Tamar’a, üçüncü oğlu Şela evlilik yaşına gelinceye kadar babasının evine dönmesini söyledi. Aslında bu Tamar’ı kandırmak için şaşırtıcı bir taktikti. Yahuda, Şela’nın Tamar’la evlenmesini istemiyordu; iki oğlunu kaybetmişti ve Tamar’ın, “uğursuz bir kadın” olduğunu düşünüyordu.

38:12-23   Şela büyüdü ve Yahuda’nın sözünü tutmadığını gören Tamar, Yahuda’yı kapana kıstırmak için bir plan yaptı. Bir fahişe gibi giyinerek yüzünü örttü. Yahuda, sürüsünü kırkanların yanına gitmek için Timna’ya giden yolda yürüyordu. Tamar yolun üzerindeki Enayim Kapısı’nda oturarak onun gelmesini bekledi. Yahuda tuzağa düştü ve Tamar’ın kendi gelini olduğunu bilmeden onunla cinsel ilişkiye girdi. Anlaştıkları ücret, Yahuda’nın sürüsünden bir oğlaktı, ama “fahişe” oğlak kendisine gönderilinceye kadar Yahuda’nın mührünü, kaytanını ve değneğini istedi. Burada kaytan ile kastedilen, mühür yüzüğünün asılı olduğu ip olabilir. Yahuda daha sonra oğlağı göndererek, rehin bıraktığı eşyalarını geri almak istediğinde, “fahişeyi” bulamadı.

38:24-26   Üç ay sonra Tamar dul olmasına rağmen gebe kaldığı için fahişelikle suçlandı. Yahuda Tamar’ın yakılmasını emretti. Tam o sırada Tamar rehin bıraktığı eşyaları kayınbabasına gönderdi ve rahmindeki çocuğun babasının kendisi olduğunu bildirdi. Yahuda’nın eşyaları Tamar ile cinsel ilişkiye girdiğinin kanıtıydılar. Walter C. Wright sahneyi canlandırarak tanımlar:

Yahuda’nın adamları, Yahuda’ya gelini Tamar’ın fahişelik yaptığı haberini getirdiler. Yahuda’nın yargısı ani ve kesin oldu: Yakılsın. Karar verirken duraksamadığı gibi, ödün de vermedi. Bu korkunç hükmü bildirdiğinde, ses tonunda hiçbir titreme bulunmadığını sezebiliriz. İsrail toplumu bu ahmakça ve kötü davranışlardan korunmalıydı. Duyuru yapıldı, gün belirlendi; hazırlıklar ilerledi; kazık dikildi; odun yığını hazırlandı; kalabalık toplandı; ve Tamar cezasını çekmek üzere ilerledi. Ama ellerinde Yahuda’nın eşyalarını tutuyordu; Yahuda’nın rehin bıraktıkları Tamar’ın ellerindeydi; değneği ve yüzüğü taşımaktaydı. Değnek ve yüzük Yahuda’nındı! Rehin bırakılan eşyalar Tamar’ın yargıcının suçlu olduğuna tanıklık ediyorlardı. Şimdi Yahuda’nın hükmünün ne değeri kalmıştı! 2

38:27-30   Tamar, doğururken bebek elini çıkardı, ebe bebeğin bileğine kırmızı iplik bağladı; bu bebeğin önce doğacağını düşünüyordu. Ama bebek elini içeri çekti ve o sırada diğer bebek doğdu. İlk doğan bebeğe Peres (gedik açmak) ve ikincisine Zerah (kırmızı) adı verildi. Matta 1:3’te, Mesih’in soyu Peres aracılığıyla ilerlemesine rağmen her iki ikizden de söz eder. Zerah, Akan’ın atasıydı (Yşu.7:1). Griffith Thomas, şu yorumu yapar: “Tanrı’nın bu birbirine dolaşmış çilenin ipliklerini alıp onları kendi modeline göre dokuması şaşırtıcıdır.” 3

Yahuda’nın Kenanlı bir kadınla evlenmesi (2. ayet), Tanrı halkının şehvet düşkünlüğüyle tanınan bir soyla birbirine karışmasının ilk adımıydı. İsrail, sözle anlatılamaz kötülükle lekelenecekti. Tanrı, halkını kendine ayırmıştır; halkı dünyayla samimi olduğunda bunun bedelini öder.

 

Kutsal Kitap

1 O sıralarda Yahuda kardeşlerinden ayrılarak Adullamlı Hira adında bir adamın yanına gitti.
2 Orada Kenanlı bir kızla karşılaştı. Kızın babasının adı Şuaydı. Yahuda kızla evlendi.
3 Kadın hamile kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. Yahuda ona Er adını verdi.
4 Kadın yine hamile kaldı, bir erkek çocuk daha doğurdu, adını Onan koydu.
5 Yine bir erkek çocuk doğurdu, adını Şela koydu. Şela doğduğu zaman Yahuda Kezivdeydi.
6 Yahuda ilk oğlu Er için bir kadın aldı. Kadının adı Tamardı.
7 Yahudanın ilk oğlu Er, RABbin gözünde kötüydü. Bu yüzden RAB onu öldürdü.
8 Yahuda Onana, ‹‹Kardeşinin karısıyla evlen›› dedi, ‹‹Kayınbiraderlik görevini yap. Kardeşinin soyunu sürdür.››
9 Ama Onan doğacak çocukların kendisine ait olmayacağını biliyordu. Bu yüzden ne zaman kardeşinin karısıyla yatsa, kardeşine soy yetiştirmemek için menisini yere boşaltıyordu.
10 Bu yaptığı RABbin gözünde kötüydü. Bu yüzden RAB onu da öldürdü.
11 Bunun üzerine Yahuda, gelini Tamara, ‹‹Babanın evine dön›› dedi, ‹‹Oğlum Şela büyüyünceye kadar orada dul olarak yaşa.›› Yahuda, ‹‹Şela da kardeşleri gibi ölebilir›› diye düşünüyordu. Böylece Tamar babasının evine döndü.
12 Uzun süre sonra Şuanın kızı olan Yahudanın karısı öldü. Yahuda yası bittikten sonra arkadaşı Adullamlı Hirayla birlikte Timnaya, sürüsünü kırkanların yanına gitti.
13 Tamara, ‹‹Kayınbaban sürüsünü kırkmak için Timnaya gidiyor›› diye haber verdiler.
14 Tamar üzerindeki dul giysilerini çıkardı. Peçesini örttü, sarınıp Timna yolu üzerindeki Enayim Kapısında oturdu. Çünkü Şela büyüdüğü halde onunla evlenmesine izin verilmediğini görmüştü.
15 Yahuda onu görünce fahişe sandı. Çünkü yüzü örtülüydü.
16 Yolun kenarına, ona doğru seğirterek, kendi gelini olduğunu bilmeden, ‹‹Hadi gel, seninle yatmak istiyorum›› dedi. Tamar, ‹‹Seninle yatarsam, bana ne vereceksin?›› diye sordu.
17 Yahuda, ‹‹Sürümden sana bir oğlak göndereyim›› dedi. Tamar, ‹‹Oğlağı gönderinceye kadar rehin olarak bana bir şey verebilir misin?›› dedi.
18 Yahuda, ‹‹Ne vereyim?›› diye sordu. Tamar, ‹‹Mührünü, kaytanını ve elindeki değneği›› diye yanıtladı. Yahuda bunları verip onunla yattı. Tamar hamile kaldı.
19 Gidip peçesini çıkardı, yine dul giysilerini giydi.
20 Bu arada Yahuda rehin bıraktığı eşyaları geri almak için Adullamlı arkadaşıyla kadına bir oğlak gönderdi. Ne var ki arkadaşı kadını bulamadı.
21 O çevrede yaşayanlara, ‹‹Enayimde, yol kenarında bir fahişe vardı, nerede o?›› diye sordu. ‹‹Burada öyle bir kadın yok›› diye karşılık verdiler.
22 Bunun üzerine Yahudanın yanına dönerek, ‹‹Kadını bulamadım›› dedi, ‹‹O çevrede yaşayanlar da ‹Burada fahişe yok› dediler.››
23 Yahuda, ‹‹Varsın eşyalar onun olsun›› dedi, ‹‹Kimseyi kendimize güldürmeyelim. Ben oğlağı gönderdim, ama sen kadını bulamadın.››
24 Yaklaşık üç ay sonra Yahudaya, ‹‹Gelinin Tamar zina etmiş, şu anda hamile›› diye haber verdiler. Yahuda, ‹‹Onu dışarıya çıkarıp yakın›› dedi.
25 Tamar dışarı çıkarılınca, kayınbabasına, ‹‹Ben bu eşyaların sahibinden hamile kaldım›› diye haber gönderdi, ‹‹Lütfen şunlara bak. Bu mühür, kaytan, değnek kime ait?››
26 Yahuda eşyaları tanıdı. ‹‹O benden daha doğru bir kişi›› dedi, ‹‹Çünkü onu oğlum Şelaya almadım.›› Bir daha onunla yatmadı.
27 Doğum vakti gelince Tamarın rahminde ikiz olduğu anlaşıldı.
28 Doğum yaparken ikizlerden biri elini dışarı çıkardı. Ebe çocuğun elini yakalayıp bileğine kırmızı bir iplik bağladı, ‹‹Bu önce doğdu›› dedi.
29 Ne var ki, çocuk elini içeri çekti, o sırada da kardeşi doğdu. Ebe, ‹‹Kendine böyle mi gedik açtın?›› dedi. Bu yüzden çocuğa Peres adı kondu.
30 Sonra bileğine kırmızı iplik bağlı kardeşi doğdu. Ona da Zerah adı verildi.

1. A.g.e., s.343-408.

2. Walter C. Wright, Psalms, II:27.

3. Griffith Thomas, Genesis, s.366.