Yaratılış 30

30:1-13   Dizlerinde oynayan bir çocuğa duyduğu çaresiz özlem ile Rahel, cariyesi Bilha’yı Yakup’a karısı ya da cariyesi olarak verdi. Bu tür düzenlemeler o günlerde alışılmış da olsa, Tanrı’nın isteğine aykırıydı. Bilha, Dan ve Naftali isimli iki oğul doğurdu. Rahel’den geri kalmak istemeyen Lea, cariyesi Zilpa’yı Yakup’a verdi ve Gad ve Aşer isimli iki oğul daha doğdu.

30:14-24   Ruben’in bulduğu adamotları, çatal biçiminde bir tür domatese benzemekteydi, bu bitkinin cinsel verimliliği arttırdığına inanılıyordu. Rahel kısır olduğu için adamotlarından birazını yemeyi çok istedi. Adamotunun karşılığında, kocasının o gece Lea ile yatmasını kabul etti (Açıklanmayan bir nedenden ötürü, Lea bir eş olarak ayrıcalıklarını kaybetmişti). Bu olaydan sonra, Lea, İssakar ve Zevulun isimli iki oğlan ve Dina isimli bir kız doğurdu. Sonunda Rahel ilk oğlunu dünyaya getirdi ve Tanrı’nın ona başka bir oğul vereceğine duyduğu imanı ifade etmek için oğluna Yusuf (daha çok versin) adını verdi.

4. Yakup, Lavan’dan Akıllı Davranıp Onu Yener (30:25-43)

 30:25-36   Yakup, Lavan’a Kenan’a geri dönmek istediğini söylediğinde, amcası kalması için ısrar etti. Lavan, Yakup nedeniyle Tanrı’nın kendisini bereketlediğini yaşayarak öğrendiğini açıkladı ve kalırsa Yakup’a ücret ödeyeceğini söyledi. Yakup, Lavan, kendisine noktalı ya da benekli tüm koyunlarını, kara kuzularını, benekli ya da noktalı keçilerini verirse, kalarak ona hizmet etmeye devam etmeyi kabul etti. Sürüdeki tüm diğer hayvanlar Lavan’a ait kabul edileceklerdi. Lavan bu öneriyi kabul ederek, “Söylediğin gibi olsun” dedi. Lavan, Yakup’un istediği hayvanların çoğunu ayırarak gütmeleri için kendi oğullarına verdi. Yakup’a ait olduğunu gösteren işaretler taşıyan hayvanların doğuracağını fark etmişti. Lavan sonra Yakup’tan üç günlük yol kadar uzaklaştı. Yakup, Lavan’ın kalan sürüsünü gütmeye devam etti. Bu durum, sürülerde Lavan’ın oğulları tarafından güdülen işaretli hayvanların, Yakup’un güttüğü işaret taşımayan Lavan’ın hayvanlarıyla çiftleşmesini imkansız kıldı.

30:37-43   Lavan’ın sürüsünü güden Yakup, kestiği taze dalları soyarak, üzerlerinde beyaz çentikler açtı ve tek renkli ya da benekli koyunların önüne koydu. Kuzular ya da yavrular çubukların önünde çiftleşince çizgili, noktalı ya da benekli oldular. Bunun anlamı elbette ki Yakup’a ait olduklarıydı. Bu dallar gerçekten hayvanların benekli olup olmayacaklarını belirleyebilir miydi? Bu yöntem için bilimsel bir temel olabilir de, olmayabilir de (Yeni genetik kanıtlar bir olasılığın olabileceğini göstermektedir). Aksi takdirde hayvanlar Yakup’un istediği gibi nasıl doğabilirlerdi?

Her şeyden önce, tüm bu olup bitenler bir mucize de olabilirdi (bk. 31:12).

Ya da Yakup’un kurnaz bir hilesi olabilirdi. Öyküde, Yakup’un seçici üreme tekniğini bildiğine ilişkin imalar bulunmaktadır. Hayvanların çiftleşmesinde özenli davranarak yalnızca istediği gibi benekli hayvanlar üretmekle kalmadı, aynı zamanda kendi hayvanlarının güçlü, Lavan’ınkilerin ise zayıf olmalarını sağladı. Belki de üzerlerinde çentik açtığı dallar, çiftleşme sırlarını diğer kişilerden gizlemek için bir hileydi. Bu olayın açıklaması ne olursa olsun, sonuç olarak Yakup’un sahip oldukları, Lavan’a hizmet ettiği son altı yılda arttı.

 

Kutsal Kitap

1 Rahel Yakupa çocuk doğuramayınca, ablasını kıskanmaya başladı. Yakupa, ‹‹Bana çocuk ver, yoksa öleceğim›› dedi.
2 Yakup Rahele öfkelendi. ‹‹Çocuk sahibi olmanı Tanrı engelliyor. Ben Tanrı değilim ki!›› diye karşılık verdi.
3 Rahel, ‹‹İşte cariyem Bilha›› dedi, ‹‹Onunla yat, benim için çocuk doğursun, ben de aile kurayım.››
4 Rahel cariyesi Bilhayı eş olarak kocasına verdi. Yakup onunla yattı.
5 Bilha hamile kalıp Yakupa bir erkek çocuk doğurdu.
6 Rahel, ‹‹Tanrı beni haklı çıkardı›› dedi, ‹‹Yakarışımı duyup bana bir oğul verdi.›› Bu yüzden çocuğa Dan adını verdi.
7 Rahelin cariyesi Bilha yine hamile kaldı ve Yakupa ikinci bir oğul doğurdu.
8 Rahel, ‹‹Ablama karşı büyük savaşım verdim ve onu yendim›› diyerek çocuğa Naftalifç adını verdi.
9 Lea artık doğum yapamadığını görünce, cariyesi Zilpayı Yakupa eş olarak verdi.
10 Zilpa Yakupa bir erkek çocuk doğurdu.
11 Lea, ‹‹Uğurum!›› diyerek çocuğa Gad adını verdi.
12 Leanın cariyesi Zilpa Yakupa ikinci bir oğul doğurdu.
13 Lea, ‹‹Mutluyum!›› dedi, ‹‹Kadınlar bana ‹Mutlu› diyecek.›› Ve çocuğa Aşer adını verdi.
14 Ruben hasat mevsimi tarlaya gitti. Orada adamotu bulup annesi Leaya getirdi. Rahel Leaya, ‹‹Lütfen oğlunun getirdiği adamotundan bana da ver›› dedi. biçiminde köke sahip, yenildiğinde cinsel gücü artırdığına inanılan bir bitki.
15 Lea, ‹‹Kocamı aldığın yetmez mi? Bir de oğlumun adamotunu mu istiyorsun?›› diye karşılık verdi. Rahel, ‹‹Öyle olsun›› dedi, ‹‹Oğlunun adamotuna karşılık kocam bu gece seninle yatsın.››
16 Akşamleyin Yakup tarladan dönerken Lea onu karşılamaya gitti. Yakupa, ‹‹Benimle yatacaksın›› dedi, ‹‹Oğlumun adamotuna karşılık bu gece benimsin.›› Yakup o gece onunla yattı.
17 Tanrı Leanın duasını işitti. Lea hamile kalıp Yakupa beşinci oğlunu doğurdu.
18 ‹‹Cariyemi kocama verdiğim için Tanrı beni ödüllendirdi›› diyerek çocuğa İssakar adını verdi.
19 Lea yine hamile kaldı ve Yakupa altıncı oğlunu doğurdu.
20 ‹‹Tanrı bana iyi bir armağan verdi›› dedi, ‹‹Artık kocam bana değer verir. Çünkü ona altı erkek çocuk doğurdum.›› Ve çocuğa Zevulun adını verdi.
21 Bir süre sonra Lea bir kız doğurdu ve adını Dina koydu.
22 Tanrı Raheli anımsadı, onun duasını işiterek çocuk sahibi olmasını sağladı.
23-24 Rahel hamile kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. ‹‹Tanrı utancımı kaldırdı. RAB bana bir oğul daha versin!›› diyerek çocuğa Yusuffı adını verdi.
25 Rahel Yusufu doğurduktan sonra Yakup Lavana, ‹‹Beni gönder, evime, topraklarıma gideyim›› dedi,
26 ‹‹Hizmetime karşılık karılarımı, çocuklarımı ver de gideyim. Sana nasıl hizmet ettiğimi biliyorsun.››
27 Lavan, ‹‹Eğer benden hoşnutsan, burada kal›› dedi, ‹‹Çünkü fala bakarak anladım ki, RAB senin sayende beni kutsadı.
28 Alacağın neyse söyle, ödeyeyim.››
29 Yakup, ‹‹Sana nasıl hizmet ettiğimi, sürülerine nasıl baktığımı biliyorsun›› diye karşılık verdi,
30 ‹‹Ben gelmeden önce malın azdı. Sayemde RAB seni kutsadı, malın gitgide arttı. Ya kendi evim için ne zaman çalışacağım?››
31 Lavan, ‹‹Sana ne vereyim?›› diye sordu. Yakup, ‹‹Bana bir şey verme›› diye yanıtladı, ‹‹Eğer şu önerimi kabul edersen, yine sürünü güder, hayvanlarına bakarım:
32 Bugün bütün sürülerini yoklayıp noktalı veya benekli koyunları, kara kuzuları, benekli veya noktalı keçileri ayırayım. Ücretim bu olsun.
33 İleride bana verdiklerini denetlemeye geldiğinde, dürüst olup olmadığımı kolayca anlayabilirsin. Noktalı ve benekli olmayan keçilerim, kara olmayan kuzularım varsa, onları çalmışım demektir.››
34 Lavan, ‹‹Kabul, söylediğin gibi olsun›› dedi.
35 Ama o gün çizgili ve benekli tekeleri, noktalı ve benekli keçileri, beyaz keçilerin hepsini, bütün kara kuzuları ayırıp oğullarına teslim etti.
36 Sonra Yakuptan üç günlük yol kadar uzaklaştı. Yakup Lavanın kalan sürüsünü gütmeye devam etti.
37 Yakup aselbent, badem, çınar ağaçlarından taze dallar kesti. Dalları soyarak beyaz çentikler açtı.
38 Soyduğu çubukları koyunların önüne, su içtikleri yalaklara koydu. Koyunlar su içmeye gelince çiftleşiyorlardı.
39 Çubukların önünde çiftleşince çizgili, noktalı, benekli yavrular doğuruyorlardı.
40 Yakup kuzuları ayırıp sürülerin yüzünü Lavanın çizgili, kara hayvanlarına döndürüyordu. Kendi sürülerini ayrı tutuyor, Lavanınkilerle karıştırmıyordu.
41 Sürüdeki güçlü hayvanlar kızışınca, Yakup çubukları onların gözü önüne, yalaklara koyuyordu ki, çubukların yanında çiftleşsinler.
42 Sürünün zayıf hayvanlarının önüneyse çubuk koymuyordu. Böylece zayıf hayvanları Lavan, güçlüleri Yakup aldı.
43 Yakup alabildiğine zenginleşti. Çok sayıda sürü, erkek ve kadın köle, deve, eşek sahibi oldu.