Yaratılış 19

19:1-11   Sodom adı, cinsel sapıklık günahı ile eş anlamlı olmuştu. Ancak kentin düşmesinin tek nedeni cinsel sapıklık değildi. Hezekiel 16:49,50’de Rab, Sodom’un günahını, “gururlu, ekmeğe doymuş, umursamaz” olarak tanımlar.

Lut iki meleği konuk etti ve geceyi evinde geçirmeleri için meleklere ısrar etti; aksi takdirde meleklerin karşı karşıya kalacağı tehlikeyi çok iyi biliyordu. Sodom erkekleri buna rağmen göksel ziyaretçilerine tecavüz etmek istediler. Lut konuklarını kurtarmak isteyerek çaresizce bir çaba gösterdi ve utanmadan iki kızını Sodom erkeklerine sundu. Durumu bir mucize kurtardı; melekler geçici olarak Sodomlular’ı kör ettiler.

HOMOSEKSÜELLİK ÜZERİNE ARASÖZ

Hem Eski Antlaşma’da (Yar.19:1-26; Lev.8:22; 20:13), hem de Yeni Antlaşma’da (Rom.1:18-32; 1Ko.6:9; 1Ti.1:10), Tanrı homoseksüellik günahını yargılar. Bu günaha karşı gazabını gönderdi, Sodom ve Gomora kentlerini yıktı. Musa’nın yasasında cinsel sapıklığın cezası ölümdü. Cinsel sapıklık yapanlar Tanrı’nın Egemenliği’ni miras alamayacaklardır.

Bu tür kişiler ahlaksız yaşam biçimleri yüzünden büyük bir bedel öderler. Pavlus şöyle der: “Sapıklıklarına yaraşan cezayı aldılar” (Rom.1:27). Bu bedeli, zührevi hastalıklar, mafsal dokularındaki habis tümörler, kanser türleri ve AIDS ile öderler. Aynı zamanda sürekli rahatsız eden suçluluk duygusuna, zihinsel ve duygusal rahatsızlıklara ve anormal kişilik değişiklikleri gibi sıkıntılara maruz kalırlar.

Diğer tüm günahkârlar gibi eşcinseller de günahlarından tövbe eder ve Rab İsa Mesih’i kişisel kurtarıcıları olarak kabul ederlerse kurtulabilirler. Tanrı, günahlarından nefret etse bile, eşcinsel kişileri sever.

Cinsel sapkınlıkta bulunanlar ile homoseksüel eğilimleri olan kişiler arasında bir fark bulunur. Kutsal Kitap’ın yargıladığı, eğilimleri değil, uygulamalarıdır. Kendi cinslerine ilgi duyan birçok kişi vardır, ama bu eğilime teslim olmayı reddederler. Kutsal Ruh’un gücüyle bu ayartmaya karşı direnmek ve ahlaklı bir yaşam sürmek için kendilerini eğitmişlerdir.

Homoseksüel eğilimli birçok Hıristiyan durumlarını üzüntü ve pişmanlıkla kabul etmişler, ama kendi güçleriyle değişemeyeceklerini anlayarak temizlik ve saflık için Kutsal Ruh’un gücüne yönelmişlerdir… Tanrı gücünün insan zayıflığında yetkinleşmesi için kendilerini Mesih’e adayarak Tanrı’nın hizmetine sunmuşlardır. 1

Bazı kişiler kendi cinslerine eğilim duyarak doğdukları için Tanrı’yı suçlarlar, ancak hata Tanrı’nın değil, insanın günahlılığıdır. Adem’in günaha düşmüş her çocuğu kötü eğilimlere sahiptir. Her birinin farklı alanlarda zayıflıkları bulunur. Günah, kişi ayartıldığı zaman değil, ayartmaya teslim olduğu zaman oluşur!

Her tür şehvetten olduğu gibi, homoseksüellik ve lezbiyenlikten de kurtuluş vardır. Ancak bu tür durumlarda tanrısal danışmanlık yardımı almak önemlidir.

Hıristiyanlar homoseksüelleri ve lezbiyenleri yaşam biçimlerini onaylamadan kabul etmelidirler. Çünkü Mesih bu kişiler için ölmüştür. İmanlılar, “Rab’bi görebilmeleri için onları kutsal bir yaşam sürmeye” çağırmak konusunda her tür olası yolu denemelidirler (İbr.12:14).

19:12-29   Melekler, Lut ve ailesinin kentten ayrılmaları konusunda ısrar ettiler. Ama Lut damatlarını (ya da belki müstakbel damatlarını) ikna etmeyi denediğinde, onlar Lut’un şaka yaptığını düşündüler. Felaket yaklaştığında, Lut’un günahlı yaşamı, tanıklığının değerini sildi. Tan yeri ağarırken, melekler Lut’un, karısının ve kızlarının ellerinden tutarak onları Sodom’un dışına çıkardılar. Lut buna rağmen günah peşinde koşan kentlerden biri olan Soar kentinde kalmayı yeğlediğinden duraksadı. Sodom kentinde on doğru kişi bile yoktu, Tanrı bu nedenle kenti yıktı. Ancak İbrahim’in duası yanıtlanmıştı, çünkü Tanrı İbrahim’i hatırladı ve Lut’un yaşadığı kentleri yok ederken Lut’u bu felaketin dışına çıkardı.

Lut’un karısı kentten ayrılmasına rağmen, yüreğini arkada bırakmıştı ve Tanrı’nın yargısına uğradı. Mesih, “Lut’un karısını hatırlayın” sözleri ile (Luk. 17:32), sunduğu kurtuluşa önem vermeyen herkesi Lut’un karısını örnek göstererek uyarır.

19:30-38   Soar’dan ayrılan Lut, dağdaki bir mağaraya kaçtı. Kızları Lut’u orada sarhoş ettiler ve kendileriyle birlikte olmasını sağladılar. Büyük kızı bu ilişkinin sonucu olan Moav adlı oğlunu ve küçük kızı, Ben-Ammi isimli oğlunu doğurdu. Böylece İsrail’e sürekli batan dikenler haline gelen Moavlılar ve Ammonlular ortaya çıktı. Sonraki tarihlerde İsrail erkeklerini ahlaksızlık yapmak için ayartan kadınlar Moavlılar’dı (Say.25:1-3); Ammonlular İsrail’e Molek adlı puta tapınmalarını ve çocuklarını ona kurban etmelerini öğrettiler (1Kr. 11:33; Yer.32:35). 2.Petrus 2:7,8 ayetlerinden, Lut’un adil biri olduğunu biliyoruz, ama dünyayı sevdiği için tanıklığını (14. ayet), karısını (26. ayet), damatlarını, arkadaşlarını, malını (Sodom’a zengin geldi, ama oradan yoksul ayrıldı), karakterini (35. ayet), yaşamdaki görevini ve neredeyse yaşamını (22. ayet) kaybetti. Kızlarının ahlaksız davranışları, Sodom’un ahlakdışı uygulamalarından etkilendiklerini gösterir. Kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz (İbr.2:3)?

 

Kutsal Kitap

1 İki melek akşamleyin Sodoma vardılar. Lut kentin kapısında oturuyordu. Onları görür görmez karşılamak için ayağa kalktı. Yere kapanarak,
2 ‹‹Efendilerim›› dedi, ‹‹Kulunuzun evine buyurun. Ayaklarınızı yıkayın, geceyi bizde geçirin. Sonra erkenden kalkıp yolunuza devam edersiniz.›› Melekler, ‹‹Olmaz›› dediler, ‹‹Geceyi kent meydanında geçireceğiz.››
3 Ama Lut çok diretti. Sonunda onunla birlikte evine gittiler. Lut onlara yemek hazırladı, mayasız ekmek pişirdi. Yediler.
4 Onlar yatmadan, kentin erkekleri -Sodomun her mahallesinden genç yaşlı bütün erkekler- evi sardı.
5 Luta seslenerek, ‹‹Bu gece sana gelen adamlar nerede?›› diye sordular, ‹‹Getir onları da yatalım.››
6 Lut dışarı çıktı, arkasından kapıyı kapadı.
7 ‹‹Kardeşler, lütfen bu kötülüğü yapmayın›› dedi,
8 ‹‹Erkek yüzü görmemiş iki kızım var. Size onları getireyim, ne isterseniz yapın. Yeter ki, bu adamlara dokunmayın. Çünkü onlar konuğumdur, çatımın altına geldiler.››
9 Adamlar, ‹‹Çekil önümüzden!›› diye karşılık verdiler, ‹‹Adam buraya dışardan geldi, şimdi yargıçlık taslıyor! Sana daha beterini yaparız.›› Lutu ite kaka kapıyı kırmaya davrandılar.
10 Ama içerdeki adamlar uzanıp Lutu evin içine, yanlarına aldılar ve kapıyı kapadılar.
11 Kapıya dayanan adamları, büyük küçük hepsini kör ettiler. Öyle ki, adamlar kapıyı bulamaz oldu.
12 İçerdeki iki adam Luta, ‹‹Senin burada başka kimin var?›› diye sordular, ‹‹Oğullarını, kızlarını, damatlarını, kentte sana ait kim varsa hepsini dışarı çıkar.
13 Çünkü burayı yok edeceğiz. RAB bu halk hakkında birçok kötü suçlama duydu, kenti yok etmek için bizi gönderdi.››
14 Lut dışarı çıktı ve kızlarıyla evlenecek olan adamlara, ‹‹Hemen buradan uzaklaşın!›› dedi, ‹‹Çünkü RAB bu kenti yok etmek üzere.›› Ne var ki damat adayları onun şaka yaptığını sandılar.
15 Tan ağarırken melekler Luta, ‹‹Karınla iki kızını al, hemen buradan uzaklaş›› diye üstelediler, ‹‹Yoksa kent cezasını bulurken sen de canından olursun.››
16 Lut ağır davrandı, ama RAB ona acıdı. Adamlar Lutla karısının ve iki kızının elinden tutup onları kentin dışına çıkardılar.
17 Kent dışına çıkınca, adamlardan biri Luta, ‹‹Kaç, canını kurtar, arkana bakma›› dedi, ‹‹Bu ovanın hiçbir yerinde durma. Dağa kaç, yoksa ölür gidersin.››
18 Lut, ‹‹Aman, efendim!›› diye karşılık verdi,
19 ‹‹Ben kulunuzdan hoşnut kaldınız, canımı kurtarmakla bana büyük iyilik yaptınız. Ama dağa kaçamam. Çünkü felaket bana yetişir, ölürüm.
20 İşte, şurada kaçabileceğim yakın bir kent var, küçücük bir kent. İzin verin, oraya kaçıp canımı kurtarayım. Zaten küçücük bir kent.››
21 Adamlardan biri, ‹‹Peki, dileğini kabul ediyorum›› dedi, ‹‹O kenti yıkmayacağım.
22 Çabuk ol, hemen kaç! Çünkü sen oraya varmadan bir şey yapamam.›› Bu yüzden o kente Soar adı verildi.
23 Lut Soara vardığında güneş doğmuştu.
24 RAB Sodom ve Gomoranın üzerine gökten ateşli kükürt yağdırdı.
25 Bu kentleri, bütün ovayı, oradaki insanların hepsini ve bütün bitkileri yok etti.
26 Ancak Lutun peşisıra gelen karısı dönüp geriye bakınca tuz kesildi.
27 İbrahim sabah erkenden kalkıp önceki gün RABbin huzurunda durduğu yere gitti.
28 Sodom ve Gomoraya ve bütün ovaya baktı. Yerden, tüten bir ocak gibi duman yükseliyordu.
29 Tanrı ovadaki kentleri yok ederken İbrahimi anımsamış ve Lutun yaşadığı kentleri yok ederken Lutu bu felaketin dışına çıkarmıştı.
30 Lut Soarda kalmaktan korkuyordu. Bu yüzden iki kızıyla kentten ayrılarak dağa yerleşti, onlarla birlikte bir mağarada yaşamaya başladı.
31 Büyük kızı küçüğüne, ‹‹Babamız yaşlı›› dedi, ‹‹Dünya geleneklerine uygun biçimde burada bizimle yatabilecek bir erkek yok.
32 Gel, babamıza şarap içirelim, soyumuzu yaşatmak için onunla yatalım.››
33 O gece babalarına şarap içirdiler. Büyük kız gidip babasıyla yattı. Ancak Lut yatıp kalktığının farkında değildi.
34 Ertesi gün büyük kız küçüğüne, ‹‹Dün gece babamla yattım›› dedi, ‹‹Bu gece de ona şarap içirelim. Soyumuzu yaşatmak için sen de onunla yat.››
35 O gece de babalarına şarap içirdiler ve küçük kız babasıyla yattı. Ama Lut yatıp kalktığının farkında değildi.
36 Böylece Lutun iki kızı da öz babalarından hamile kaldılar.
37 Büyük kız bir erkek çocuk doğurdu, ona Moav adını verdi. Moav bugünkü Moavlıların atasıdır.
38 Küçük kızın da bir oğlu oldu, adını Ben-Ammi koydu. O da bugünkü Ammonlular’ın atasıdır.

1. Bennett J. Sims, “Sex and Homosexuality,” Christianity Today, 24 Şubat 1978, s.29.