Yaratılış 16

5. Et ve Kandan Doğan İsmail (16, 17. Bölümler)

16:1-6   Burada günahın rahatsız edici doğası görülür. Saray, Tanrı’yı beklemek yerine cariyesi Hacer ile yatarak bir çocuk sahibi olması için Avram’ı ikna etti; Hacer büyük olasılıkla Mısır’a yaptıkları uğursuz ziyaret sırasında karşılarına çıkmıştı.

Tanrı asla onaylamasa da, halkının evlilik konusunda yaptığı yanlışları kaydetme konusunda sadıktır. Hacer gebe kaldığında, Saray’ı küçük görmeye başladı. Saray ise Avram’ı suçladı ve sonra Hacer’i evden kovdu. Bu olay, yasa ve lütuf arasındaki çatışmanın resmedilişidir. Yasa ve lütuf, bir arada yaşayamazlar (Gal.4:21-31). Bu kısımdaki davranışların bazıları o dönemdeki kültürel koşullar açısından kabul edilebilirse de, Hıristiyan bakış açısından kesinlikle yanlıştır.

16:7-15   Hacer, Mısır yolu üzerindeki Şur Çölü’ndeyken, RAB’bin meleği ona göründü. Rab’bin meleği, Rab İsa’nın beden almadan önceki görünümlerinden biridir. (Rab’bin Meleği konusunda başka bir örnek için Hakimler Kitabı’nın 6. bölümüne bakınız). Tanrı, Hacer’in geri dönmesini ve Saray’a boyun eğmesini istedi ve ona oğlunun büyük bir ulusun başı olacağına dair söz verdi. Bu sözün Arap halkıyla yerine geldiğini görüyoruz. “Dön… ve boyun eğ” sözcükleri, birçok kişinin Tanrı’yla olan ilişkilerinde yaşadıkları dönüm noktalarını anımsatır.

13. ayette okuduğumuz Hacer’in şaşkınlığı şöyle yorumlanabilir? “Sen görünebilir bir Tanrı’sın,” çünkü Hacer, “beni gören Tanrı’yı gerçekten gördüm mü?” diyerek kendisiyle konuşan Rab’be “El-Roi” adını verdi. Bu yüzden o kuyuya BeerLahayRoi adını verdi (Tanrı’yı görüp sağ kalanın kuyusu anlamına gelir). 1

16:16   Hacer İsmail’i doğurduğunda, Avram seksen sekiz yaşındaydı. İsmail adının anlamı “Tanrı işitir”dir. Tanrı, Hacer’in ıstırabını işitmişti. Bu öykü boyunca Hacer’in yasayı, Saray’ın lütfu temsil ettiklerini hatırlamalıyız (bk. Gal.4).

 

Kutsal Kitap

1 Karısı Saray Avrama çocuk verememişti. Sarayın Hacer adında Mısırlı bir cariyesi vardı.
2 Saray Avrama, ‹‹RAB çocuk sahibi olmamı engelledi›› dedi, ‹‹Lütfen, cariyemle yat. Belki bu yoldan bir çocuk sahibi olabilirim.›› Avram Sarayın sözünü dinledi.
3 Saray Mısırlı cariyesi Haceri kocası Avrama karı olarak verdi. Bu olay Avram Kenanda on yıl yaşadıktan sonra oldu.
4 Avram Hacerle yattı, Hacer hamile kaldı. Hacer hamile olduğunu anlayınca, hanımını küçük görmeye başladı.
5 Saray Avrama, ‹‹Bu haksızlık senin yüzünden başıma geldi!›› dedi, ‹‹Cariyemi koynuna soktum. Hamile olduğunu anlayınca beni küçük görmeye başladı. İkimiz arasında RAB karar versin.››
6 Avram, ‹‹Cariyen senin elinde›› dedi, ‹‹Neyi uygun görürsen yap.›› Böylece Saray cariyesine sert davranmaya başladı. Hacer onun yanından kaçtı.
7 RABbin meleği Haceri çölde bir pınarın, Şur yolundaki pınarın başında buldu.
8 Ona, ‹‹Sarayın cariyesi Hacer, nereden gelip nereye gidiyorsun?›› diye sordu. Hacer, ‹‹Hanımım Saraydan kaçıyorum›› diye yanıtladı.
9 RABbin meleği, ‹‹Hanımına dön ve ona boyun eğ›› dedi,
10 ‹‹Senin soyunu öyle çoğaltacağım ki, kimse sayamayacak.
11 ‹‹İşte hamilesin, bir oğlun olacak,
Adını İsmailfü koyacaksın.
Çünkü RAB sıkıntı içindeki yakarışını işitti.
12 Oğlun yaban eşeğine benzer bir adam olacak,
O herkese, herkes de ona karşı çıkacak.
Kardeşlerinin hepsiyle çekişme içinde yaşayacak.›› da ‹‹Bütün kardeşlerinin yaşadığı yerin doğusuna yerleşecek››.
13 Hacer, ‹‹Beni gören Tanrıyı gerçekten gördüm mü?›› diyerek kendisiyle konuşan RABbe ‹‹El-Roi›› adını verdi.
14 Bu yüzden Kadeşle Beret arasındaki o kuyuya Beer-Lahay-Roi adı verildi. anlamına gelir.
15 Hacer Avrama bir erkek çocuk doğurdu. Avram çocuğun adını İsmail koydu.
16 Hacer İsmail’i doğurduğunda, Avram seksen altı yaşındaydı.

1. F. Davidson, The New Bible Commentary, s.90.