Süleyman’ın Özdeyişleri 31

VII. ANNESİNİN KRAL LEMUEL’E ÖĞRETTİĞİ SÖZLER (31:1-9)

31:1   Kral Lemuel’in kimliğiyle ilgili hiçbir bilgiye sahip değiliz. Adının anlamı “Tanrı’ya adanmış” ya da “Tanrı’ya ait olan”dır. Önemli olan, annesinin kendisine verdiği öğütleri bizim için korumuş olmasıdır.

31:2   Bu düşüncedeki eksiği şöyle tamamlayabiliriz: “Sana ne diyeyim, bilgeliğin değerli taşlarından hangisini sana vereyim, Rab’be adadığım oğlum?’

31:3   Buradaki ilk uyarı sefahat ve şehvet tutkusundan sakınma konusundadır. The Speaker’s Commentary şu açıklamayı yapar: “Harem, tüm doğu krallıklarının sonunu getirmiştir.”

31:4-8   İkinci rica, gereksiz içki kullanımı konusundadır. İçki, kralların yargılarını ve doğru karar verme yeteneklerini zayıflatır. Böyle olunca da mazlumun ve yoksulun hakkını savunmayabilirler. İçki çaresizlik içindeki kişileri yatıştırmak için kullanılır. Bu tür kişilerin içki içerek dertlerini unutmaları uygundur.

31:9   Kral, kendisini savunamayan herkesin sorumluluğunu üstlenmeli, mazlumun ve yoksulun hakkını savunmalıdır.

VIII. İDEAL EŞ VE ANNE (31:10-31)

Kitabın son bölümünde ideal bir eşin sahip olması gereken özellikler belirtilmektedir. Akrostiş biçimde yazılmıştır. Her ayet İbrani alfabesinin bir harfiyle, uygun bir düzenleme içinde başlar. Knox’un İngilizce’de yaptığı çevirisi, bu akrostiş biçimi yeniden türetmeyi (26 harfin 22’sini kullanarak) hedeflemiştir.

31:10-12   Erdemli bir eşin değeri paha biçilmez mücevherlerle bile ölçülemez. Kocasının ona duyduğu güven tamdır ve kazancı eksilmez. Karısının çabaları ona yardımcı olmak içindir; kocasıyla her zaman işbirliği yapar.

31:13-15   Yün ve keten bulup bunları işleyerek giysiler diker. Alışverişe çıktığında yiyeceğini uzaktan getiren ticaret gemileri gibidir. Alışveriş çantalarını en uygun fiyatlı ürünlerle doldurur. Aynı zamanda gün doğmadan ev halkına yiyecek hazırlamak için kalkar. Hizmetçilerine kahvaltılarını verir ve o gün hangi işleri yapacaklarını söyler.

31:16-18   Eğer yakınlarda bir tarlanın satılık olduğunu işitirse gidip tarlaya bakar. Eğer ihtiyacına uygunsa tarlayı satın alır ve elleriyle kazandığı parayla bağ diker. Görevlerini canla başla yerine getirir. Ağır iş onu korkutamaz. Yaptığı işin sonucunu gördüğünde huzur bulur. Herkes yattıktan sonra o, gece boyunca çalışır.

31:19-22   Eliyle örekeyi, avucunda iği tutar. Tüm bu uğraşlarına rağmen yoksullara yardım etmek için de zaman ayırır. Sahip olduklarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşır. Kışın yaklaşmasından korkmaz, çünkü dolaplarında yeterince giysi bulunur. Yatak örtüleri dokur, kendi giysileri ince mor ketendendir.

31:23   Kocası ülkenin ileri gelenlerindendir. Kent kapısında yaşlılarla birlikte oturur. Evinde olup bitenler konusunda kaygı duymaksızın, kendisini halkın sorunlarına adayabilir.

31:24-27   Karısı diktiği keten giysileri ve ördüğü kuşakları tüccarlara satar. Çalışkanlık ve gayretle kuşanmıştır, geleceğe güvenle bakar. Ailesine verdiği öğütler bilgelik ve nezaket doludur. Ev halkının işleriyle yakından ilgilidir ve tembellik nedir bilmez.

31:28-29   Çocukları, annelerinin seçkinliğinin farkındadırlar ve bunu ona söylerler. Kocası da onu, “Sen bana Tanrı’nın armağanısın” diyerek över. “Soylu işler yapan çok kadın var, ama sen hepsinden üstünsün.

31:30,31   Yazar şimdi ideal eşin kocasının sözlerini onaylar. Söylediği gerçektir. Bir kadın çekici olabilir, ama sağduyuya sahip olmayabilir. Güzel olabilir, ama beceriksizdir. Ancak yukarıda belirtildiği gibi, Rab’den korkan bir kadın en iyisidir. “Ellerinin hak ettiğini verin kendisine, yaptıkları için kent kurulunda övülsün.”

Özdeyişlerin kadınlar hakkındaki bu olumlu görüşle sona ermesi dikkat çekicidir. Bu kitapta üç tür kadın ele alınmıştır: İlki, bilgeliğe kişilik verildiğinde, bilgelik öğrencileri sofrasına çağıran bir kadın olarak görülür. İkincisi, ahlâksız ya da ayartıcı kadındır. Son olarak da 31:10’un birebir çevirisinde gördüğümüz …erdemli kadındır (ya da eş).

 

Kutsal Kitap

1 Massa Kralı Lemuelin sözleri,
Annesinin ona öğrettikleri:
2 ‹‹Oğlum, rahmimin ürünü, ne diyeyim?
Adaklarımın yanıtı oğlum, ne diyeyim?
3 Gücünü kadınlara,
Gençliğini kralları mahvedenlere kaptırma!
4 ‹‹Şarap içmek krallara yakışmaz, ey Lemuel,
Krallara yakışmaz!
İçkiyi özlemek hükümdarlara yaraşmaz.
5 Çünkü içince kuralları unutur,
Mazlumun hakkını yerler.
6 İçkiyi çaresize,
Şarabı kaygı çekene verin.
7 İçsin ki yoksulluğunu unutsun,
Artık sefaletini anmasın.
8 Ağzını hakkını savunamayan için,
Kimsesizin davasını gütmek için aç.
9 Ağzını aç ve adaletle yargıla,
Mazlumun, yoksulun hakkını savun.››
10 Erdemli kadını kim bulabilir?
Onun değeri mücevherden çok üstündür. sırayla İbranice alfabenin değişik bir harfiyle başlar.
11 Kocası ona yürekten güvenir
Ve kazancı eksilmez.
12 Kadın ona kötülükle değil,
Yaşamı boyunca iyilikle karşılık verir.
13 Yün, keten bulur,
Zevkle elleriyle işler.
14 Ticaret gemileri gibidir,
Yiyeceğini uzaktan getirir.
15 Gün ağarmadan kalkar,
Ev halkına yiyecek, hizmetçilerine paylarını verir.
16 Bir tarlayı gözüne kestirip satın alır,
El emeğiyle kazandığı parayla bağ diker.
17 Giyinip kollarını sıvar,
Canla başla çalışır.
18 Ticaretinin kârlı olduğunu bilir,
Çırası gece boyunca yanar.
19 Eliyle örekeyi tutar,
Avucunda iği tutar.
20 Mazluma kollarını açar,
Yoksula elini uzatır.
21 Kar yağınca ev halkı için kaygılanmaz,
Çünkü hepsinin iki katfü giysisi vardır.
22 Yatak örtüleri dokur,
Kendi giysileri ince mor ketendendir.
23 Kocası ülkenin ileri gelenleriyle oturup kalkar,
Kent kurulunda iyi tanınır.
24 Kadın diktiği keten giysilerle
Ördüğü kuşakları tüccara satar.
25 Güç ve onurla kuşanmıştır,
Geleceğe güvenle bakar.
26 Ağzından bilgelik akar,
Dili iyilik öğütler.
27 Ev halkının işlerini yönetir,
Tembellik nedir bilmez.
28 Çocukları önünde ayağa kalkıp onu kutlar,
Kocası onu över.
29 ‹‹Soylu işler yapan çok kadın var,
Ama sen hepsinden üstünsün›› der.
30 Çekicilik aldatıcı, güzellik boştur;
Ama RABbe saygılı kadın övülmeye layıktır.
31 Ellerinin hak ettiğini verin kendisine,
Yaptıkları için kent kurulunda övülsün.