Sefanya 1

YORUM

I. TANRI’NIN YARGI KONUSUNDAKİ KARARLILIĞI (1. Bölüm)

A. Bütün Yeryüzünde (1:1-3)

Peygamberler genellikle babalarının adlarını da bildirirler. Yahudiler köklerine çok bağlı olduklarından, bazen büyükbabalarının adlarını da belirtirlerdi. Ama soyunu belirtme konusunda altı kuşak geriye giden Kuşi oğluSefanya, hiç kuşkusuz bu davranışıyla bize Kral Hizkiya’nın atası olduğunu duyurmak istediğini göstermektedir.

Bölüm bir bütün olarak bütün ülkenin yıkımını tanımlar ve özellikle Yeruşalim ve Yahuda’dan söz eder. Tanrı bütün ülkeyi viraneye çevirecektir.

B. Putperestlikleri Nedeniyle Yahuda ve Yeruşalim’de (1:4-6)

Yahuda’dayaşayanlar putperestlikleri nedeniyle –Baal’a, yıldızlara ve Ammonlular’ın tanrısı Milkom’ataparlardı– cezalandırılacaktı.

C. Rab’bin Günü İçin Hazırlanan Kurban (1:7-13)

1. Konuklar – Yahuda’nın Düşmanları (1:1-7)

RAB bir kurban hazırlamıştı; Yahuda kurban, Babilliler konuklardır.

2. Kurbanlar – Yahuda’nın Kötü Halkı (1:8-13)

Tanrı, Yahuda’yı putperestlikleri, zorbalık ve hilekârlıkları nedeniyle cezalandıracaktır. O gün istilacılar halkı öldürüp ganimetleri götürürken, kentin Balık Kapısı’ndan çığlıklar, İkinci Mahalle’den feryatlar ve tepelerden çatırtılar yükselecektir.

Ç. Rab’bin Gününün Dehşeti (1:14-18)

Kutsal Kitap’taki Rab’bin gününe ilişkin en canlı resim burada verilendir; kötülükleri nedeniyle Tanrı gazabının insanların, özellikle Yahuda halkının üzerine döküldüğü gündür.Bu, savaş, sıkıntı ve katliam günüdür. Klasik ilahilerden biri, 15 ve 16’ncı ayetleri temel almıştır:

Celanolu Thomas, 1250’de ünlü yargı ilahisini 15’inci ayeti kullanarak yazmıştı. “O gün bir gazap günüdür.” O gün gazap, üzüntü, sıkıntı, perişanlık, viranelik günüdür [İbranice perişanlık (şo’a) ve viranelik (umeşo’a) sözcükleri, yıkımın tekdüzeliğini ifade etmek için benzer seslere sahiptir]. O gün, surlu kentlere ve yüksek kulelere karşı boru çalınarak tehlike bildirilecektir. 1

Tanrı, halkının oynaşlarını kıskanır, bütün rakiplerini cezalandıracaktır.

 

Kutsal Kitap

1 RAB, Yahuda Kralı Amon oğlu Yoşiya zamanında Hizkiya oğlu Amarya oğlu Gedalya oğlu Kuşi oğlu Sefanyaya şöyle seslendi:
2 ‹‹Yeryüzünden her şeyi silip süpüreceğim.
3 İnsanları, hayvanları,
Gökteki kuşları,
Denizdeki balıkları,
Kötüleri ve onların günah tuzaklarını silip süpüreceğim.
Yok edeceğim insanı yeryüzünden.››
İşte böyle diyor RAB.
4-6 ‹‹Elimi Yahuda ve Yeruşalimde yaşayanlara karşı uzatacağım.
Baaldan kalan izleri,
Putperest din adamlarıyla kâhinlerin adını,
Damlardan gök cisimlerine tapınanları,
Hem benim adıma, hem de Molek putu adına ant içip tapınanları,
Yolumdan dönenleri,
Bana yönelmeyenleri,
Kılavuzluğumu istemeyenleri buradan yok edeceğim.››
7 Susun Egemen RABbin önünde,
Çünkü Onun günü yaklaştı.
RAB bir kurban hazırladı,
Konuklarını çağırdı.
8 ‹‹O kurban günü›› diyor RAB,
‹‹Önderleri, kral oğullarını,
Yabancıların geleneklerine uyanları
Cezalandıracağım.
9 İlahların tapınaklarını zorbalık ve hileyle dolduran putperestleri
O gün cezalandıracağım. (bkz. 1Sa.5:4-5).
10 Diyorum ki, o gün kentin Balık Kapısından çığlıklar,
İkinci Mahalleden feryatlar
Ve tepelerden büyük çatırtılar yükselecek.››
İşte böyle diyor RAB.
11 ‹‹Kentin aşağı mahallesinde oturanlar, feryat edin.
Bütün tüccarlarınız yok olacak,
Gümüş ticareti yapanların hepsi mahvolacak.
12 O gün kandille arayacağım Yeruşalimin her yanını,
İçlerinden, ‹RAB bir şey yapmaz,
Ne iyilik eder ne kötülük›
Diyen o rahatına düşkün aymazları cezalandıracağım. gibi››.
13 Servetleri yağmalanacak.
Viraneye dönecek evleri.
Yaptıkları evlerde oturamayacak,
Diktikleri bağların şarabını içemeyecekler.››
14 RABbin büyük günü yaklaştı,
Yaklaştı ve çabucak geliyor.
Dinleyin, RABbin gününde
En yiğit asker bile acı acı feryat edecek.
15 Öfke günü o gün!
Acı ve sıkıntı,
Yıkım ve felaket,
Zifiri karanlık bir gün olacak,
Bulutlu, koyu karanlık bir gün.
16 Surlu kentlere, köşelerdeki yüksek kulelere karşı
Savaş borularının çalındığı,
Savaş naralarının atıldığı gündür.
17 RAB diyor ki, ‹‹İnsanları öyle bir felakete uğratacağım ki,
Körler gibi, nereye gittiklerini göremeyecekler.
Çünkü bana karşı günah işlediler.
Su gibi akacak kanları,
Bedenleri yerde çürüyecek.››
18 RAB’bin öfke gününde,
Altınları da gümüşleri de
Onları kurtaramayacak.
RAB’bin kıskançlık ateşi bütün ülkeyi yakıp yok edecek.
RAB ülkede yaşayanların hepsini korkunç bir sona uğratacak.

1. Charles Lee Feinberg, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Malachi, s.50.