Rut 3

IV. RUT’UN KEFARET EDEN AKRABASI (3. Bölüm)

3:1-5   Naomi, Rut’un güvenlik içinde olmasını, yani bir kocası ve yuvası olmasını çok istiyordu. Bu nedenle önce kendisine ait olan haktan vazgeçmiş ve Rut’a, Boaz arpa savurduğunda harman yerine gitmesini öğütlemişti.

İsrail adetlerine yabancı olduğu için Rut’a, korunma ve evlilik için yakın akrabasına nasıl ricada bulunması gerektiği ayrıntılarıyla anlatılmıştı (Daily Notes of the Scripture Union).

3:6,7   Böylece Boaz yemeğini bitirip işini tamamladıktan sonra yatıp uyudu. Rut, onun ayaklarının üzerindeki örtüyü kaldırarak yattı. Kültürümüzde böyle bir davranış garip algılanabilir. Ama o devirlerde kabul görüyordu (bk. Hez.16:8) ve bu davranışın hiçbir kötü yanı yoktu.

3:8-11  Gece yarısı uyanan Boaz, ayaklarının dibindeki Rut’u gördü. Onu azarlamak bir yana, kendisine akrabalık görevini yerine getirmesini söylemesinden sonra Rut’u kutsadı. 2:12’deki kanatlar sözcüğü, burada ‘kanat’ olarak çevrilen sözcüğün çoğuludur. Boaz, Rut’u Yahve’yi sığınağı olarak seçtiği için övmüştü; şimdi Yahve’nin yasalarına uygun olarak kendisinden istediği bu görevi nasıl reddedebilirdi? Bunun yanı sıra, Rut erdemli bir kadındı; değeri mücevherlerden üstündü (Özd.31:10). Onu bağlılığı nedeniyle övdü ve son iyiliğinin ilkinden de büyük olduğunu söyledi (Evinden ve ailesinden ayrılması ve Naomi’yle kalması).

Musa’nın Yasası’na göre bir adam çocuk sahibi olmadan ölürse, yakın bir akrabası dul karısıyla evlenmeliydi (Yas.25:5-10). Böylelikle aile adını devam ettirir ve toprağın ailede kalmasını sağlardı. Bir adamın oğlu olmadan ölmesi önemli bir durumdu. Bir oğlun dünyaya gelmesi ve adını sürdürebilmesi için birinin, dul kadınla evlenmesi gerekliydi.

Rut, çocuksuz olarak dul kalmıştı. Boaz, Elimelek’in akrabası olduğundan, onunla evlenerek yakın akraba görevini yerine getirecek uygun kişiydi (Yalnızca uygun kişi değil, aynı zamanda istekli bir kişiydi de).

3:12,13   Ancak yasal bir karışıklık söz konusuydu. Boaz’dan daha yakın bir akraba vardı ve öncelik hakkı bu kişiye aitti. Daha yakın olan bu akraba eğer kefaret eden akraba olarak hizmet etmek istemezse, görev o zaman Boaz’a düşecekti. Konu ertesi sabah açıklığa kavuşacaktı.

3:14-18   Şafak sökene kadar Rut, Boaz’ın ayaklarının dibinde kaldı. Boaz, Rut’un şalının içine altı ölçek arpa boşalttı. Bu davranışıyla, Rut’a olan derin sevgisini kanıtlıyor ve Naomi’nin, bu işi geciktirmeden bitireceğini anlamasını sağlıyordu.

Rut soylu bir kadındı; Boaz’ın iyiliğine gerçekten layıktı. Ancak bizler iyiliği hak etmeyen günahkârlarız. Rab, yine de kanatlarını üzerimize gerdi ve bizi olduğumuz gibi kabul etti. Bize armağanlar verdi. Evliliği tamamlamak üzere geri döneceğine söz vererek teşvik etti. Kurtuluşumuz, tamamlanmış bir iştir. Ama beraberliğimizin tam sevincini Damat (Mesih) geri döndüğünde yaşayacağız.

Naomi olup bitenleri dinlediğinde, Rut’a sessiz kalmasını ve olayların nasıl gelişeceğini izlemesini söyledi.

Bu, genellikle imanın en zor bölümüdür; yani artık gerçekleştireceğimiz hiçbir eylem kalmamıştır. Tanrı’nın isteğini yerine getirmesini sabırla beklemekten başka yapılacak bir şey yoktur. İşte tam bu anda kuşkular başlar ve kaygı sinsice içimizi kemirmeye başlar (Daily Notes of the Scripture Union).

 

Kutsal Kitap

1 Kaynanası Naomi bir gün Ruta, ‹‹Kızım, iyiliğin için sana rahat edeceğin bir yer aramam gerekmez mi?›› dedi.
2 ‹‹Hizmetçileriyle birlikte bulunduğun Boaz akrabamız değil mi? Bak şimdi, bu akşam Boaz harman yerinde arpa savuracak.
3 Yıkan, kokular sürün, giyinip harman yerine git. Ama adam yemeyi içmeyi bitirene dek orada olduğunu belli etme.
4 Adam yatıp uyuduğunda, nerede yattığını belle; sonra gidip onun ayaklarının üzerindeki örtüyü kaldır ve oracıkta yat. Ne yapman gerektiğini o sana söyler.›› anlamına gelirdi.
5 Rut ona, ‹‹Söylediğin her şeyi yapacağım›› diye karşılık verdi.
6 Harman yerine giderek kaynanasının her dediğini yaptı.
7 Boaz yiyip içti, keyfi yerine geldi. Sonra harman yığınının dibinde uyumaya gitti. Rut da gizlice yaklaştı, onun ayaklarının üzerindeki örtüyü kaldırıp yattı.
8 Gece yarısı adam ürktü; yattığı yerde dönünce ayaklarının dibinde yatan kadını ayrımsadı.
9 Ona, ‹‹Kimsin sen?›› diye sordu. Kadın, ‹‹Ben kölen Rutum›› diye yanıtladı. ‹‹Kölenle evlen. Çünkü sen yakın akrabamızsın›› dedi.
10 Boaz, ‹‹RAB seni kutsasın, kızım›› dedi. ‹‹Bu son iyiliğin, ilkinden de büyük. Çünkü yoksul olsun, zengin olsun, gençlerin peşinden gitmedin.
11 Ve şimdi, korkma kızım; her istediğini yapacağım. Bütün kent halkı senin erdemli bir kadın olduğunu biliyor.
12 Yakın akrabanız olduğum doğrudur. Ama benden daha yakın biri var.
13 Geceyi burada geçir. Sabah olduğunda eğer adam senin için akrabalık görevini yaparsa ne âlâ, varsın yapsın. Ama o, akrabalık görevini yapmak istemezse, yaşayan RABbe ant içerim ki, bu görevi ben üstlenirim. Sen sabaha kadar yat.››
14 Böylece Rut sabaha kadar Boazın ayakları dibinde yattı. Ama ortalık insanların birbirini seçebileceği kadar aydınlanmadan önce kalktı. Çünkü Boaz, ‹Harman yerine kadın geldiği bilinmemeli› demişti.
15 Boaz Ruta, ‹‹Sırtındaki şalı çıkar, aç›› dedi. Rut şalı açınca Boaz içine altı ölçek arpa boşaltıp onun sırtına yükledi. Sonra Rut kente döndü.
16 Rut geri dönünce kaynanası, ‹‹Nasıl geçti kızım?›› diye sordu. Rut, Boazın kendisi için yaptığı her şeyi anlattı.
17 Sonra ekledi: ‹‹ ‹Kaynanana eli boş dönme› diyerek bana bu altı ölçek arpayı da verdi.››
18 Naomi, ‹‹Kızım, bu işin ne olacağını öğreninceye kadar evde kal›› dedi. ‹‹Çünkü Boaz bugün bu işi bitirmeden rahat edemeyecek.››