Rut Giriş


RUT

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


Giriş

“Genellikle, Hakimler Kitabı’nı izleyen bir anlatım olan Rut, kısa bir kitaptır. Yalnızca 85 ayetten oluşur, ama bu ayetler bir gül bahçesini andırırlar. Günümüz yolcusunun Şeria kıyılarındaki İsrail ve Moav’ın kasvetli harabelerinde hâlâ rastladığı, çiçek açan ve taşlara sarılarak büyüyen gizemli ve gösterişli güllerle doludur. Bu kısa öykünün önemi ve güzelliği yeterince takdir edilemez. Hem bu kitaptaki düşüncenin, hem de kitabın akıllardan çıkmayan tarihsel değeri, anlatımındaki saf ve çekici biçimiyle beğeni ve saygı uyandırır.” — Paulus Cassel

I. KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

Kutsal Kitap’taki iki kitabın kadın adları taşıması dikkat çekicidir; bu kadınlardan biri, diğer uluslardan seçkin biriyle evlenen bir Yahudi kızıydı (Ester ve Kral Ahaşveroş). İkincisi ise, seçkin bir İbrani’yle evlenen diğer uluslardan biriydi (Rut ve Boaz). Her iki kadının bir diğer önemli ortak noktası, Tanrı kurtarışının tarihinde yer almalarıdır. Tanrı, Ester’i halkını fiziksel yıkımdan kurtarmak için, Rut’u ise halkını günahlarından kurtaracak olan ve Davut’la başlayıp Mesih’e kadar uzanan Mesih’in soyunda onurlu bir bağlantı olarak kullandı. Matta 1:5’te, Boaz’ın Yahudi olmayan ve Erihalı olduğu kesin olan Rahav’ın soyundan geldiği söylenir. Şimdi diğer uluslardan olan bir başkası, Mesih’in soy ağacına Boaz’ın karısı olarak katılmaktadır. Hem Rahav hem de Rut, kökenleri nedeniyle İsrail ulusunun dışında bırakılanlar olduklarından, Tanrı’nın lütfunu resmederler.

McGee’nin belirttiği gibi, “Rut Kitabı, aslında bir kadının öyküsüdür. Tanrı, bu kitabı tanrısal kütüphaneye dahil etmekle bu kadını onayladığını göstermiştir.” 1

Kitabın çekiciliği ve güzelliği, Amerikalı devlet adamı ve mucit Benjamin Franklin’in başından geçen bir olayda çok güzel ifade edilmiştir. Benjamin Franklin Fransız Sarayı’nda hizmet ettiğinde bazı aristokratların, Kutsal Kitap’ın okunmaya değer olmadığını, üslubunun yetersiz olduğunu söyleyen ‘aşağılayıcı’ sözlerini işitmişti. Kendisi bir imanlı olmadığı halde, Amerikan sömürgelerinde geçen gençliği sırasında Kutsal Kitap’ın edebi üstünlüğünü fark etmişti. Bu nedenle Fransızlar’a küçük bir oyun oynamaya karar verdi. Rut Kitabı’nı kendi eliyle yazdı ve oradaki tüm isimleri Fransız isimlerine çevirdi. Sonra metni Fransa’nın seçkin kişilerinin önünde okudu. Dinleyenlerin hepsi bu dokunaklı öykünün anlatımındaki incelik ve sadeliğe hayran kaldılar.

“Harika! Bu edebi cevheri nerede buldunuz, Mösyö Franklin?”

“Bu öykü, küçümsediğiniz o Kitap’tan alınmıştır” diye yanıtladı – “Kutsal Kitap!” O gece Paris’te, bazı kişilerin yüzleri kıpkırmızı oldu.

II. KİTABIN YAZARI

Yahudi geleneği, kitabın yazarı bilinmese de, yazarının Samuel olduğunu söyler. Kitap, Davut’la sona erdiğinden, Davut’un zamanından önce yazılmış olamaz. Davut’u kral olarak resmeden Samuel, kitabı yeni kraliyet soyunu göstermek için önceden hazırlamış olabilir.

III. TARİH

Rut’un öyküsünün bitiş noktasına doğru, 4:17 ayetinde Davut’un adı geçtiğinden, kitabın Davut’un krallığı sırasında ya da krallığından hemen sonra (İ.Ö. 1011-970) veya Samuel onu kral olarak meshettikten sonra yazılmış olabilir.

Jensen şöyle yazar:

Kitap büyük olasılıkla Davut’un tahtına geçen Süleyman’dan önce yazılmıştı. Ya da yazar, Süleyman’ın adını soy ağacına geçirmişti. Bu nedenle yazar, Davut’un çağdaşlarından biriydi. 2

Ancak bazı kişiler ileri bir tarihi tercih ederler. Belki de bunun nedeni yazarın, çarık çıkartıp vererek alışverişi yasallaştırma adetini açıklama ihtiyacı duymasıdır (4:7). Bu, belirtilen uygulamayla Rut Kitabı’nın yazılışı arasındaki zaman aralığını göstermektedir.

IV. ÖN OLAYLAR VE KONULAR

Rut Kitabı’ndaki olaylar, Hakimler zamanında (1:1) meydana gelmiştir. İsrail ulusunun çoğu Rab’den uzaklaşırken, diğer uluslardan, adı Rut olan ve herkesin önünde imanının ne kadar büyük olduğu görünen, ergen bir kız vardı.

Kitabın anahtar sözcüğü ‘kefaret’tir. Diğer bir anahtar sözcük ise, yakın erkek akraba ya da akraba olarak on iki kez karşımıza çıkar. Boaz, Elimelek’e ait olan toprağı geri satın alan ve kefaret eden akrabadır ve aile adını sürdürmek için soyun devam etmesini sağlar. Mesih’in bir örneğidir ve gerçek Kefaret Eden Akraba’dır. Moav’lı Rut, eşsiz lütfu aracılığıyla kefaret eden Mesih’in gelini olan kiliseyi resmeder.

 

ANA HATLAR
    Bölüm
I. MOAV’DA YAŞAMAK 1:1-5
II. BEYTLEHEM’E DÖNÜŞ 1:6-22
III. RUT, BOAZ’IN TARLALARINDA 2.
IV. RUT’UN KEFARET EDEN AKRABASI 3.
V. BOAZ TARAFINDAN REHİNDEN KURTARILMA 4:1-12
VI. DAVUT’UN OVET’TEN GELEN KRALİYET SOY AĞACI 4:13-22

1. J. Vernon McGee, Ruth ve Esther: Women of Faith, s.15

2. Irving L. Jensen, Judges/Ruth, s.80