Ovadya Giriş


OVADYA

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


Giriş

“Ovadya’nın peygamberliği, içeriği yönünden eşsizdir. Yatışmayan bir yargının anlatıldığı bu kitapta, şefkat ya da umuda yer verildiğini göremezsiniz.” — Frederick A. Tatford

I. KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

“Ovadya’nın görümü” (1:1), Eski Antlaşma’daki en kısa, bütün Kutsal Kitap’ta ise üçüncü en kısa kitaptır. Tek bir konuya yer verir: Yakup’un ikiz kardeşi Esav’ın soyunun yıkımı. Edomlular tarih boyunca sürekli İsrail’e karşı savaşmış ve seçilmiş halkı aşağılamışlardır.

II. KİTABIN YAZARI

Eski Antlaşma’da Ovadya (Rab’bin kulu) adını taşıyan düzinelerce insan vardır, ama bu peygamberle hiçbir benzerlik taşımazlar. Aslında, kendi sözleriyle açıkladığının dışında yazar hakkında bir şey bilmiyoruz.

III. TARİH

Yazar hakkında hiçbir şey bilmediğimiz için kitabın tarihi, kendi içindeki gözlemler aracılığıyla kararlaştırılmalıdır.

Genellikle liberaller ve birçok tutucu, Yeruşalim İ.Ö. 586’da yıkıldıktan sonraki geç bir tarihi tercih ederler. Yeremya, Ağıtlar ve 137. Mezmur arasındaki benzerlikler ve belirli bir sözcük hazinesi 1 geç bir tarihi önerirlerken, kentin ve tapınağın tamamen yıkıldığı gerçeğinden söz edilmediğinden, belki de daha erken bir tarih düşünmek daha doğru olacaktır.

Önerilen daha erken tarihler, Yoram’ın (İ.Ö. 848-841) ya da Ahaz’ın egemenlik sürdükleri döneme (İ.Ö. 731-715) denk gelir. Birçokları, en son adlandırılan dönemi kabul etmezler. Edomlular’ın Yeruşalim’e saldırmaları ve halkı tutsak etmelerini anlatan 2.Tarihler 28:17 ayetini iddialarına kanıt olarak gösterirler.

Eğer en erken tarih doğru olan tarihse, Ovadya, önbildirileri kaydeden peygamberlerin ilki ve Elişa’nın çağdaşıdır. Kitabın İ.Ö. 586’daki yıkıma değinmediği gerçeğinin yanı sıra, Ovadya 12-14 ayetleri, Edomlular’a geçmişte yaptıklarını tekrarlamamaları için bir uyarı gibidir. Eğer Yeruşalim küller içindeyse, böyle bir öğüt anlamsız olacaktır.

Kutsal Kitap’a inanan bir Hıristiyan, esin görüşünden ödün vermemek suretiyle bu üç görüşü de kabul edebilir. İ.Ö. yaklaşık 840 tarihi yine de kitap için en uygun tarih olarak görünmektedir.

IV. ÖN OLAYLAR VE KONULAR

Peygamberlik, Esav’ın soyundan gelen ve İsrail halkına düşmanlık etmiş olan Edomlular’a ilişkindir. Yeruşalim’in düşüşünden sevinç duydukları belirtilir. Matthew Henry, şu sözleriyle Ovadya’nın Kısa Peygamberlik Kitabı’nın sahne arkasını oluşturan güçlü duyguları çizer:

Bazıları haklı olarak, sevilen Yakup’un çocukları olan İsrail halkının başı dertteyken, nefret edilen Esav’ın tohumu olan Edomlular’ın yalnızca gelişmekle kalmayıp İsrail’e zaferle hükmettiklerini görmelerinin İsrail halkı için büyük bir ayartma olacağını gözlemlemişlerdir. Bu nedenle Tanrı onlara, kendilerine çeki düzen vermelerinin doğuracağı iyi sonuçlarla ilgili, Edom’un ise yıkıma uğrayacağına ilişkin umut verir. 2

Belirttiğimiz gibi, Kutsal Kitap araştırmacıları bunun Nebukadnessar’ın yıkımına mı, yoksa kentin daha önceki bir düşüşüne mi işaret ettiği konusunda fikir birliğine sahip değillerdir.

Yeni Antlaşma’da Edom, İdumeya olarak bilinir. Edom, Araplar tarafından ekonomik açıdan yıkıma uğratılır, daha sonra da Romalılar tarafından fethedilir. Edomlular İ.S. 70 yılında tarih sayfasından silinirler.

 

ANA HATLAR
      Ayet
I.  EDOM’UN KIRILMASI GEREKEN GURURU 1-4.
II.  EDOM’UN YIKIMI 5-9.
  A.  Yağmanın Tamamlanması 5, 6.
  B.  Edom’un Müttefiklerinin İhaneti 7.
  C.  Edom’un Önderlerinin Yıkımı 8, 9.
III.  EDOM’UN DÜŞÜŞÜNÜN NEDENLERİ 10-14.
IV.  EDOM, YAPTIKLARININ AYNISIYLA YARGILANACAK 15, 16.
V.  İSRAİL VE YAHUDA’NIN YENİLENMESİ VE EDOMLULAR’IN NESLİNİN TÜKENMESİ 17-21.

1. 20’nci ayette “sürgünler” olarak çevrilen İbranice sözcük gibi.

2. Matthew Henry, “Obadiah,” Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, IV:1271.