Nehemya 8

E. Yeruşalim’deki İnancın Canlandırılması (8-10. Bölümler)

8:1-8   Bu önemli bölüm, Kutsal Yazılar’ın halkın önünde okunması nedeniyle, Tanrı halkı arasında görülen ruhsal canlanmadan söz eder. Burada Nehemya’nın (12:31’e kadar) adının, üçüncü şahıs olarak geçtiğine dikkat edin. Ezra, sonraki birkaç bölümde ana karakter olarak işlenmiştir.

Yedinci ayın ilk gününde halk, kutsal bir toplantı olan Boru Çalma Bayramı için toplandı (Lev.23:24,25). Bu toplanma, İsrail’in diğer ulusların arasından alınarak bir araya getirilmesini simgeliyordu. Ezra, halktan daha yüksek bir yerde durdu ve on üç Levili, Ezra saatler boyunca Musa’nın yasasını okuduktan sonra, halka yasayı açıkladılar. Halk, 7. ayette belirtildiği gibi, Levililer yasayı anlamalarına yardımcı olacak açıklamaları yaparken, Tanrı sözüne derin saygı gösterdiler (8. ayet). Sürgünden sonra Aramice, İbranice’nin yerine geçtiğinden, İbranice yazılmış Kutsal Yazılar’ın sözlerinin çoğunu açıklamak gerekiyordu. 1

Yüzlerce yıl sonra bugün, bütünüyle farklı bir kültür ve dilde, vaizler ve Kutsal Kitap öğretmenleri çok daha fazlasını açıklamak zorundalar. Dr. Donald Campbell, bu hizmetin önemini şöyle vurgular:

Ezra ve yardımcıları, Kutsal Kitap’ı açıklayan vaizlerin ilkleri sayılabilirler. Bu vaaz etme yöntemi yüzlerce yıl boyunca Tanrı tarafından kutsanmıştır. İman edenleri ruhsal olgunluğa kavuşturma aracı olmayı sürdürürler. Konu ve metne dayalı vaaz genellikle esin verir ve yardımcı olur, ama Ezra’nınki gibi bir vaazın getireceği ruhsal yararlarla karşılaştırılamaz. Kutsal Yazılar’ın yorum içeren vaazlarını dinleyebilen imanlılar, ayrıcalıklı ve kutsanmış kişilerdir. 2

8:9-12   Halkın gözyaşları, mesajın ciddiye alındığını gösteriyordu (9. ayet). Tanrı sözünü ciddiye almakla doğru olanı yapıyorlardı, ama üzülmeleri gerekmiyordu. Şenlik, ağlamaları için değil, sevinmeleri içindi. İsrail’in kutlamaları arasında yas ve oruç tutulan tek bir şenlik bulunur, o da Kefaret Günü’dür. Diğer kutlamaların hepsi sevinç içinde geçmelidir. Ruh’un ürünü olan sevinç gözle görünmeliydi: Daha az şanslı olanlarla sevgiyi paylaşma; Rab’bin önünde yiyip içerek sevinme; korkuları yatıştıran ve yüreklere huzur veren esenlik. Üzüntüleri sevince dönüşmeliydi, Rab’bin sevinci güçleriydi.

8:13-15   Ertesi gün, önderler, kâhinler ve Levililer için özel bir Kutsal Kitap çalışması zamanı ayrıldı. Çardak Bayramı’na ilişkin kuralları keşfettiler; bu bayram ileriki bir tarihte kutlanacaktı.

8:16-18   Bu bayram, İsrail’in vaat edilen topraklarda güvenlikle yaşayacağı zamanı önceden ima etmekteydi. Kutlama için gerekli hazırlıkları çabucak yaptılar. Yeşu’nun döneminden bu yana bu hazırlıklar ilk kez topluluk tarafından yapılmıştı. Kutlama töreninin bir bölümü Zerubbabil önderliğinde Yeruşalim’e ilk dönenler tarafından yerine getirilmişti (Ezr.3:4.) Damlara, avlulara ve sokaklara çardaklar kuruldu. Tanrı’nın sözü her gün aç yüreklere açıklandıkça sevinç çoğaldı. Kutlama, ayın on beşinden yirmi ikisine kadar sürdü.

 

Kutsal Kitap

1 İsrailliler kentlerine yerleştikten sonra, yedinci ay tek vücut halinde Su Kapısının karşısındaki alanda toplandılar. Bilgin Ezraya RABbin Musa aracılığıyla İsrail halkına verdiği buyrukları içeren Yasa Kitabını getirmesini söylediler.
2 Yedinci ayın birinci günü Kâhin Ezra Yasa Kitabını halkın toplandığı yere getirdi. Dinleyip anlayabilecek kadın erkek herkes oradaydı.
3 Ezra Su Kapısının karşısındaki alanda kadınların, erkeklerin ve anlayabilecek yaştaki çocukların önünde, sabahtan öğlene kadar Yasa Kitabını okudu. Herkes dikkatle dinledi.

4 Bilgin Ezra toplantı için hazırlanmış ahşap bir zemin üzerinde duruyordu. Sağında Mattitya, Şema, Anaya, Uriya, Hilkiya ve Maaseya vardı. Solunda ise Pedaya, Mişael, Malkiya, Haşum, Haşbaddana, Zekeriya ve Meşullam duruyordu.
5 Ezra halkın gözü önünde kitabı açtı. Halktan daha yüksek bir yerde duruyordu. Kitabı açar açmaz herkes ayağa kalktı.
6 Ezra yüce Tanrıya, RABbe övgüler sundu. Bütün halk ellerini kaldırarak, ‹‹Amin! Amin!›› diye karşılık verdi. Hep birlikte eğilip yere kapanarak RABbe tapındılar.
7 Levililerden Yeşu, Bani, Şerevya, Yamin, Akkuv, Şabbetay, Hodiya, Maaseya, Kelita, Azarya, Yozavat, Hanan ve Pelaya ayakta duran halka yasayı anlattılar.
8 Tanrının Yasa Kitabını okuyup açıkladılar, herkesin anlamasını sağlayacak biçimde yorumladılar.
9 Vali Nehemya, Kâhin ve Bilgin Ezra ve halka öğretmenlik yapan Levililer, ‹‹Bugün Tanrınız RAB için kutsal bir gündür. Yas tutup ağlamayın›› dediler. Çünkü bütün halk Kutsal Yasayı dinlerken ağlıyordu.
10 Nehemya da, ‹‹Gidin, yağlı yiyip tatlı için›› dedi, ‹‹Hazırlığı olmayanlara da bir pay gönderin. Çünkü bugün Rabbimiz için kutsal bir gündür. Üzülmeyin. RABbin verdiği sevinç sizi güçlü kılar.››
11 Levililer, ‹‹Sakin olun, bugün kutsal bir gündür, üzülmeyin›› diyerek halkı yatıştırdılar.
12 Böylece herkes yiyip içmek, yiyeceklerini başkalarıyla paylaşmak ve büyük şenlik yapmak üzere evinin yolunu tuttu. Çünkü kendilerine okunanları anlamışlardı.
13 Ertesi gün bütün aile başları, kâhinler ve Levililer Kutsal Yasanın buyruklarını öğrenmek için Bilgin Ezranın çevresine toplandılar.
14 Yasada RABbin Musa aracılığıyla verdiği şu buyruğu buldular: Yedinci ayda kutlanan bayramda İsrailliler çardaklarda oturmalı.
15 Bütün kentlerde ve Yeruşalimde şu duyuru yapılsın: ‹‹Dağlara çıkın; yasada yazılana uygun olarak, çardak yapmak üzere zeytin, iğde, mersin ve hurma dalları, sık yapraklı ağaç dalları getirin.››
16 Böylece halk dalları getirip damlarında, evlerinin ve Tanrı Tapınağının avlularında, Su Kapısı ve Efrayim Kapısı alanlarında çardaklar yaptı.
17 Sürgünden dönen herkes yaptığı çardakta oturdu. İsrailliler Nun oğlu Yeşunun döneminden beri böyle bir kutlama yapmamışlardı. Herkes büyük sevinç içindeydi.
18 Ezra ilk günden son güne kadar, her gün Tanrı’nın Yasa Kitabı’nı okudu. Yedi gün bayram yaptılar. Sekizinci gün kural uyarınca kutsal toplantı yapıldı.

1. İbranice ve Aramice, birbirlerine çok benzeyen Sami dilleridir. İbranice oriji­nal metnin sözlü Aramice “açıklamaları” daha sonra yazılmış ve Targum olarak ad­landırılmıştır.

2. Donald Campbell, Nehemiah: Man in Charge, s.75