Nehemya 6

6:1-4   Yahudiler’e engel olmayı başaramayan düşman, bu kez Nehemya’yı yok etmeyi denedi. Sanballat ve Arap Geşem dört kez Nehemya’yı işinden uzaklaştırmaya çalışarak, onu kendileriyle Ono Ovası’nda buluşmaya çağırdılar. Nehemya dört çağrıyı da reddetti; ona kötülük yapmak için plan kurduklarını biliyordu. Böylesine büyük bir çalışma durdurulmamalıydı.

6:5-9   Hâlâ dostu olduğunu iddia eden Sanballat, gönderdiği bir başka mektupta Nehemya’yı suçladı. Nehemya, Pers Kralı’na karşı ayaklanmayı planlayarak kendisini Yahuda Kralı yapacağını iddia ediyordu. Gelip bu konuyu kendisiyle görüşmesini önerdi. Ama Nehemya reddetti; çünkü Sanballatın yüreğindeki düşüncelerin sözlerine uymadığını çok iyi biliyordu. Ayrıca, Sanballat’ın iftira niteliğindeki suçlamaları doğru değildi. Nehemya’nın sadakati ortadaydı.

6:10-14   Nehemya’nın Rab’bin sözünden korkan adanmış biri olduğu herkes tarafından biliniyordu. Bu nedenle onun günah işlemesini ve Tanrı’yı üzmesini sağlamak için parayla sahte peygamberler tutuldu. Daha önce düşmana bilgi veren biri olan Şemaya isimli bir Yahudi, Nehemya’ya yaşamı için kurulan sözde bir tuzaktan bahsederek güvenliği için tapınakta kendisine eşlik etmeyi önerdi. Nehemya, peygamberin hilesini anladı. Tanrı’nın sözüne göre tapınağa kâhinlerden başkası giremezdi. Nehemya Yasa’ya karşı gelmektense, yaşamını yitirmeyi tercih ederdi. Böylece Sanballat’ın üçüncü planı da suya düştü.

9 ve 14. ayetler, “Yaydan çıkan ok gibi hızlı” dualara örnektirler. 1 Bu tür dualar, Nehemya’nın yaşamını simgelerler (bk. 2:4; 4:9; 5:19). Onun kriz zamanlarında Tanrı’ya danışma alışkanlığı vardı. Matthew Henry şu yorumda bulunur:

Yaptıkları kötülüklerle onu korkutmaya ve gücünü zayıflatmaya çalıştıklarında, Nehemya şu kısa duayla Rabbi’ne sesleniyordu: “Ey Tanrım! Ellerimi güçlendir.” Tanrı halkının, bunaldıkları ve güçlüklerle boğuştukları zamanlarda destek ve sığınak buldukları tek şey, yardım isteyecekleri iyi bir Tanrı’ya sahip olmaktır. İmanla dua edebilirler, Tanrı’nın lütfunda korkularını yatıştırabilir ve düşmanlar kendilerini korkutarak zayıflatmaya çalıştıklarında cesaret bulabilirler. Tanrı’ya hizmet ettiğimizde, ruhsal savaşta çelişkiler ve zorluklarla karşılaştığımızda şu duayı edebiliriz: “Yerine getirmem gereken zor bir görevim var. Göğüs göğse çarpışmam gereken ayartmayla karşı karşıyayım. Bu nedenle, ey Tanrım, ellerimi güçlendir.” 2

6:15-19   Sürekli karşı çıkılmasına rağmen duvar, dikkat çeken bir başarıyla elli iki günde tamamlandı. Bu, çalışmayı Tanrı’nın kutsadığına ilişkin bir kanıttı. Yahuda’nın düşmanlarının moralleri bozuldu. Surların onarımı ilerlerken Nehemya’nın dayanması gereken başka bir üzüntü 17-19. ayetlere eklenmiştir. Yeruşalim’deki soyluların çoğu, kötü bir karaktere sahip olan Toviya’yla dosttular, çünkü Toviya akrabalarıydı (Toviya, Ammonlular’ın valisiydi – 2:10). Toviya’ya bağlı kalan birçok Yahudalı, Nehemya’nın sözlerini Toviya’ya iletiyor ve Nehemya’ya da Toviya’nın iyiliklerini anlatıyorlardı. Toviya ile tekrar 13. bölümde karşılaşacağız.

Surların onarımını bitirmesi yalnızca elli iki gün sürmesine rağmen, Nehemya’nın vali olarak geçirdiği on iki yılda yerine getirmesi gereken pek çok görev vardı.

 

Kutsal Kitap

1 Surları onardığım, gediklerini kapadığım haberi Sanballata, Toviyaya, Arap Geşeme ve öbür düşmanlarımıza ulaştı. O sırada kapı kanatlarını henüz takmamıştım.
2 Sanballat ile Geşem bana haber göndererek, ‹‹Gel, Ono Ovasındaki köylerden birinde buluşalım›› dediler. Bana kötülük yapmayı düşünüyorlardı.
3 Onlara haberciler göndererek, ‹‹Büyük bir iş yapıyorum, gelemem›› dedim, ‹‹Yanınıza gelirsem işi bırakmış olurum; niçin iş dursun?››
4 Bana dört kez bu haberi gönderdiler, ben de hep aynı yanıtı verdim.
5 Sanballat beşinci kez aynı öneriyle habercisini gönderdi. Habercinin elinde açık bir mektup vardı.
6 İçinde şunlar yazılıydı: ‹‹Çevredeki uluslar arasında Geşemin de doğruladığı bir söylenti var. Sen ve Yahudiler ayaklanmayı düşündüğünüz için surları onarıyormuşsunuz. Anlatılanlara göre kral olmak üzeresin.
7 Yahuda Kralı olduğunu Yeruşalime duyurmak için peygamberler bile atamışsın. Bütün bunlar kralın kulağına gidecek. Onun için, gel de görüşelim.››
8 Ona şu yanıtı gönderdim: ‹‹Söylediklerinin hiçbiri doğru değil. Hepsini kendin uyduruyorsun.››
9 Hepsi bizi korkutmaya çalışıyorlardı. ‹‹İşi bırakacaklar, onarım duracak›› diye düşünüyorlardı. Ama ben, ‹‹Tanrım, ellerime güç ver›› diye dua ettim.
10 Bir gün Mehetavel oğlu Delaya oğlu Şemayanın evine gittim. Evine kapanmıştı. Bana, ‹‹Tanrının evinde, tapınakta buluşalım›› dedi, ‹‹Tapınağın kapılarını kapatalım, çünkü seni öldürmeye gelecekler. Gece seni öldürmeye gelecekler.››
11 Ona, ‹‹Ben kaçacak adam değilim›› dedim, ‹‹Benim gibi biri canını kurtarmak için tapınağa sığınır mı? Gelmeyeceğim.››
12 Anladım ki, onu Tanrı göndermemiş. Bu sözleri bir peygamber gibi, benim kötülüğüm için söylemişti. Toviya ile Sanballat onu satın almışlardı.
13 Bu yolla gözümü korkutup bana günah işleteceklerini düşünüyorlardı. Böylece beni kötülemek için ellerine fırsat geçmiş olacaktı.
14 ‹‹Ey Tanrım, Toviyayla Sanballatın yaptığı kötülüğü unutma›› diye dua ettim, ‹‹Beni korkutmak isteyen kadın peygamber Noadyayla öbür peygamberlerin yaptıklarını da unutma.››
15 Surların onarımı elli iki günde, yirmi beş Elulda bitti.
16 Bütün düşmanlarımız bunu duydu, çevremizdeki ulusları korku sardı. Böylece düşmanlarımız özgüvenlerini büsbütün yitirdiler. Çünkü bu işi Tanrımızın yardımıyla başardığımızı anladılar. kapsardı.
17 O günlerde Yahuda soylularıyla Toviya sık sık yazışıyorlardı.
18 Birçok Yahudalı Toviyaya bağlı kalacağına ant içmişti. Çünkü Toviya, Arah oğlu Şekanyanın damadıydı. Oğlu Yehohanan da Berekya oğlu Meşullamın kızını almıştı.
19 Soylular Toviya’nın iyiliklerini bana anlatıyor, benim söylediklerimi de ona iletiyorlardı. Toviya beni yıldırmak için sürekli mektup gönderiyordu.

1. Dua terminolojisinde, bu tür dualar “yaydan çıkan ok gibi hızlı” olarak ad­landırılır, çünkü Tanrı’nın tahtına doğru süratle atılırlar.

2. Matthew Henry, “Nehemiah”, Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, II:1087.