Nehemya 1

YORUM

I. NEHEMYA’NIN İLK ZİYARETİ: YERUŞALİM’İN ONARILMASI (1- 12. Bölümler)

A. Yeruşalim’in Durumu Nedeniyle Duyulan Üzüntü (1. Bölüm)

1:1-3   Birinci bölümün giriş kısmı kısa tutulmuştur ve Nehemya hakkında bize yalnızca iki şey söylenir: Babasının adının Hakalya olduğu ve Kral Artahşasta’nın sakiliğini yaptığı. Yeruşalim’e ilişkin haberlere verdiği tepki, onun olgun bir ruhsal karaktere sahip olduğunu gösterir. J. Alec Motyer şu yorumda bulunur:

Tarihin belirsiz bir dönemi gibidir, ama Ezra’nın görev gayretiyle bu dönem politik ya da ulusal bir yön kazanır: Ezra’nın gayreti öylesine büyüktü ki, coşan halk Yeruşalim’in surlarını yetki olmaksızın onarmaya başladı. Tanrı halkının bölgedeki bazı düşmanları, bu konuyu Artahşasta’ya açtılar. Bunun üzerine kral, yapım işinin durdurulmasını buyurdu. Tanrı’nın düşmanları bu konuyu kendi çıkarları için kullanarak fırsattan yararlanmak istediler ve ellerindeki kraliyet fermanıyla Yeruşalim’e çıktılar. İşin durmasına ve kent duvarlarının yıkılmasına neden oldular. Nehemya’nın duyduğu haberler bu eylemlerle ilgiliydi. 1

1:4-11   Nehemya, Yahuda’da sürgünden kurtulan halk için yas tutup ağladı. Onların sıkıntılarına ortak olmamasına rağmen, kendisini onlarla özdeşleştirdi. Dua etmek, oruç ve yas tutmak için sarayın sağladığı rahatlığı reddetti. Halkın günahlarını kendi günahı olarak itiraf etti ve Tanrı’dan sözünü hatırlamasını ve halkını dağıtma konusunda nasıl adil davrandıysa şimdi aynı şekilde toplama konusunda da sadık kalmasını istedi. Rab’den aynı zamanda kralın, kendi önerisini kabul etmesini diledi. Zihninde kardeşlerini kurtarmak için bir plan biçimlenmekteydi. Günlerce davasını En Yüce Olan’ın önüne getirerek yalvardı.

Nehemya genellikle etkin önderliğin örneği olarak gösterilir. Öncelikle, ulaşmak istediği bir hedefi vardı. Sorunu analiz ettikten sonra eylem için uygun zamanı beklerdi. Diğer kişileri de kendisiyle birlikte hareket etmeleri için motive ederdi. Daha sonra ise, temsilcilere yetki verdiğini ve onları göreve atadığı görülmektedir. O, çalışmaya gözetmenlik etti ve proje başarıyla sonuçlanana  kadar çalışmayı denetledi.

 

Kutsal Kitap

1 Hakalya oğlu Nehemyanın anlattıkları: Pers Kralı Artahşastanın krallığının yirminci yılı, Kislev ayında Sus Kalesindeydim.
2 Kardeşlerimden Hanani ve bazı Yahudalılar yanıma geldi. Onlara sürgünden kurtulup sağ kalan Yahudileri ve Yeruşalimin durumunu sordum.
3 ‹‹Sürgünden kurtulup Yahuda İline dönenler büyük sıkıntı ve utanç içinde›› diye karşılık verdiler, ‹‹Üstelik Yeruşalim surları yıkılmış, kapıları yakılmış.››
4 Bunları duyunca oturup ağladım, günlerce yas tuttum. Oruç tutup Göklerin Tanrısına dua ettim:
5 ‹‹Ey Göklerin Tanrısı RAB! Yüce ve görkemli Tanrı! Seni sevenlerle, buyruklarına uyanlarla yaptığın antlaşmaya bağlı kalırsın.
6 Ya RAB, halimi gör, gece gündüz kulların İsrail halkı için ettiğim duaya kulak ver. İtiraf ediyorum, İsrail halkı günah işledi, ben ve atalarım günah işledik.
7 Sana çok kötülük yaptık. Kulun Musaya verdiğin buyruklara, kurallara, ilkelere uymadık.
8 ‹‹Kulun Musaya söylediklerini anımsa. Dedin ki, ‹Eğer bana ihanet ederseniz, sizi ulusların arasına dağıtacağım.
9 Ama bana döner, buyruklarımı özenle yerine getirirseniz, dünyanın öbür ucuna sürülmüş olsanız bile sizleri toplayıp seçtiğim yere, bulunacağım yere getireceğim.›
10 ‹‹Onlar senin kulların, kendi halkındır. Yüce kudretin ve güçlü elinle onları kurtardın.
11 Ya Rab, bu kulunun, adını yüceltmekten sevinç duyan öbür kullarının dualarına kulak ver. Beni bugün başarılı kıl ve kralın önerimi kabul etmesini sağla.›› O günlerde kralın sakisiydim.

1. J. Alec Motyer, Toward the Mark. 6.cilt, No. 1, Ocak-Şubat 1977, s.6