Mısır’dan Çıkış 34

D. Yenilenen Antlaşma (34:1 – 35:3)

34:1-9   Musa tekrar tek başına Sina Dağı’na çağrıldı. Yanında keserek hazırladığı iki taş levha vardı. Rab kendisini orada merhametli ve lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık olan Tanrı olarak açıkladı (6,7. ayetler). 7. ayette, kötülük konusunda üç farklı sözcük kullanılmıştır. Suç sözcüğü, Rab’bin yollarını saptırmakla ilgilidir. İsyan, Tanrı’ya karşı isyan anlamına gelir. Günah sözcüğünün birebir anlamı ise, “Tanrı’nın koyduğu hedefi şaşırmak, kusur” anlamına gelir. Sözcüklerin tümü Tanrı yüceliğinden yoksun kalma düşüncesini içerir (Rom.3:23). İsrailliler’in hepsi Tanrı’nın yasasını ihlal ettikleri için ölmeliydiler, ama Tanrı merhameti nedeniyle onları esirgedi. Musa Rab’be tapındı ve halkın inatçılığı karşısında lütfetmesini ve Varlığıyla kendisine eşlik etmesini rica etti (8,9. ayetler).

34:10-17   Tanrı antlaşmayı yeniledi, Kenan halkını İsrail’in önünden kovarak harikalar yapacağına söz verdi. Halkı, putperest halkla evlenmemeleri ve onların putperest uygulamalarını benimsememeleri konusunda uyardı. Aşera, erkeklik organıyla simgelenen iğrenç görünümlü bir verimlilik tanrısıydı. Tanrı, halkıyla bir antlaşma yapmış olduğundan, İsrailliler Kenan ülkesindeki halkla antlaşma yapamazlardı. Aynı anda hem Tanrı’ya, hem de putlara bağlanmak imkansızdır (Bkz. 1Ko.10:21).

34:18-27   Tanrı, Mayasız Ekmek Bayramı’na ilişkin buyrukları tekrarladı (18. ayet): İlk doğanın adanması (19,20. ayetler); Şabat Günü (21. ayet); Haftalar Bayramı ve Ürün Devşirme Bayramı (22. ayet). Tüm erkekler, 23:14-17’de sözü edilen bayramlarda yılda üç kez Rab’bin huzuruna çıkmalıydılar (23,24. ayetler). 24. ayette, Tanrı’nın, Yahudi erkekleriyılda üç kez Yeruşalim’e gittiklerinde onların mallarına göz dikmemeleri için Kenanlılar’ın iradelerini kontrol edeceğine söz verdiğine dikkat edin. Rab diğer kuralları tekrarladıktan sonra (25,26. ayetler), Musa’ya 11-26 ayetlerinde söylediklerini yazmasını buyurdu (27. ayet). Sonra Rab’bin kendisi taş levhaların üzerine on buyruğu yazdı (28. ayet; 1. ayet ve Yasa’nın Tekrarı 10:1-4).

34:28-35   Musa dağda geçirdiği kırk gün ve geceden sonra elinde iki antlaşma levhasıyla dağdan indi (28,29. ayetler). Rab’le konuştuğu için yüzünün parladığının farkında değildi (29,30. ayetler). Halk ona yaklaşmaya korkuyordu. İsrail’e Rab’bin buyruklarını bildirdikten sonra yüzüne peçe taktı (31-33. ayetler). Pavlus, 2.Korintliler 3:13’te, halkın kendi yüzünde sönen parlaklığı görmemesi için Musa’nın yüzüne peçe taktığını açıklar.

 

Kutsal Kitap

1 RAB Musaya, ‹‹Öncekiler gibi iki taş levha kes›› dedi, ‹‹Kırdığın levhaların üzerindeki sözleri onlara yazacağım.
2 Sabaha kadar hazırlan, sabah olunca Sina Dağına çık; dağın tepesinde, huzurumda dur.
3 Senden başka kimse dağa çıkmasın, dağın hiçbir yerinde kimse görülmesin. Dağın eteğinde davar ya da sığır da otlamasın.››
4 Musa öncekiler gibi iki taş levha kesti. RABbin buyurduğu gibi sabah erkenden kalktı, taş levhaları yanına alarak Sina Dağına çıktı.
5 RAB bulutun içinde oraya inip onunla birlikte durdu ve adını RAB olarak duyurdu.
6 Musanın önünden geçerek, ‹‹Ben RABbim›› dedi, ‹‹RAB, acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı.
7 Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını, isyanlarını, günahlarını bağışlarım. Hiçbir suçu cezasız bırakmam. Babaların işlediği suçun hesabını oğullarından, torunlarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım.››
8 Musa hemen yere kapanıp tapındı.
9 ‹‹Ya Rab, eğer benden hoşnutsan, lütfen bizimle gel›› dedi, ‹‹Bunlar inatçı insanlardır. Sen suçlarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizi kendi mirasın olarak benimse.››
10 RAB, ‹‹Senin halkınla bir antlaşma yapıyorum›› dedi, ‹‹Onların önünde dünyada ve öteki uluslar arasında görülmemiş harikalar yapacağım. Arasında yaşadığın halk neler yapabileceğimi görecek. Senin için korkunç şeyler yapacağım.
11 Bugün sana verdiğim buyruğu tut. Amor, Kenan, Hitit, Periz, Hiv ve Yevus halklarını senin önünden kovacağım.
12 Gideceğin ülkedeki insanlarla antlaşma yapmaktan kaçın. Çünkü bu senin için bir tuzak olur.
13 Onların sunaklarını yıkacak, dikili taşlarını parçalayacak, Aşera putlarını keseceksiniz.
14 Başka ilahlara tapmayacaksınız. Çünkü ben adı Kıskanç bir RABbim, kıskanç bir Tanrıyım.
15 Ülke halkıyla herhangi bir antlaşma yapmayın. Yoksa onlar başka ilahlara gönül verir, kurban keserken sizi de çağırırlar; siz de gider yersiniz.
16 Kızlarını oğullarınıza alırsınız. Kızlar başka ilahlara gönül verirken oğullarınızı da artlarından sürükler.
17 ‹‹Dökme putlar yapmayacaksınız.
18 ‹‹Size buyurduğum gibi, Aviv ayının belirli günlerinde yedi gün mayasız ekmek yiyerek Mayasız Ekmek Bayramını kutlayacaksınız. Çünkü Mısırdan Aviv ayında çıktınız.
19 ‹‹Bütün ilk doğanlar benimdir; ister sığır, ister davar olsun, ilk doğan erkek hayvanlarınızın tümü bana aittir.
20 İlk doğan sıpanın bedelini bir kuzuyla ödeyin. Bedelini ödemeyecekseniz, sıpanın boynunu kıracaksınız. Bütün ilk doğan oğullarınızın bedelini ödemelisiniz. ‹‹Kimse huzuruma eli boş çıkmasın.
21 ‹‹Altı gün çalışacak, yedinci gün dinleneceksiniz. Ekim, biçim vakti bile olsa dinleneceksiniz.
22 ‹‹İlk buğday biçiminde Haftalar Bayramı, yıl sonunda da Ürün Devşirme Bayramı yapacaksınız.
23 Bütün erkekleriniz yılda üç kez İsrailin Tanrısı ben Egemen RABbin huzuruna çıkacaklar.
24 Öteki ulusları önünüzden kovacak, sınırlarınızı genişleteceğim. Yılda üç kez Tanrınız RABbin önüne çıktığınız zaman, kimse ülkenize göz dikemeyecek.
25 ‹‹Evinizde maya bulunduğu sürece bana kurban kesmeyeceksiniz. Fısıh kurbanı sabaha bırakılmayacak.
26 ‹‹Toprağınızın seçme ilk ürünlerini Tanrınız RABbin Tapınağına getireceksiniz. ‹‹Oğlağı anasının sütünde haşlamayacaksınız.››
27 RAB Musaya, ‹‹Bunları yaz›› dedi, ‹‹Çünkü seninle ve İsraillilerle bu sözlere dayanarak antlaşma yaptım.››
28 Musa orada kırk gün kırk gece RABle birlikte kaldı. Ağzına ne ekmek koydu, ne de su. Antlaşma sözlerini, on buyruğu taş levhaların üzerine yazdı.
29 Musa elinde iki antlaşma levhasıyla Sina Dağından indi. RABle konuştuğu için yüzü ışıldıyordu, ama kendisi bunun farkında değildi.
30 Harunla İsrailliler Musanın ışıldayan yüzünü görünce, ona yaklaşmaya korktular.
31 Musa onları yanına çağırdı. Harunla İsrail topluluğunun bütün önderleri çevresine toplandılar. Musa onlarla konuştu.
32 Sonra herkes ona yaklaştı. Musa RABbin Sina Dağında kendisine bildirdiği bütün buyrukları onlara verdi.
33 Konuşmasını bitirdikten sonra, yüzüne bir peçe taktı.
34 Ama ne zaman konuşmak için RABbin huzuruna çıksa, ayrılıncaya kadar peçeyi kaldırırdı. Dönünce de kendisine verilen buyrukları İsraillilere bildirir,
35 İsrailliler de onun ışıldayan yüzünü görürlerdi. Sonra Musa içeri girip RAB’le görüşünceye kadar yine peçeyi takardı.