Mısır’dan Çıkış 30

C. Buluşma Çadırı’na İlişkin Ayrıntılı Buyruklar (30,31. bölümler)

1. Buhur Sunağı (30:1-10)

Buhur sunağı, Kutsal Yer’de duran, akasya ağacından yapılmış, saf altınla kaplı bir sunaktı. Kare biçimindeydi; boyu ve eni yaklaşık 45 santim, yüksekliği ise 90 santimdi. Aynı zamanda altın sunak olarak da bilinirdi. Bu sunak üzerinde sabah ve akşam, Mesih’in bizim adımıza yaptığı aracılık işini simgeleyen buhur yakılırdı. Altın sunak, Kutsal Yer’de durmasına rağmen, En Kutsal Yer ile öylesine yakından ilişkiliydi ki, İbraniler Mektubu’nun yazarı bu sunağın, ikinci perdenin arkasında bulunduğundan söz etmiştir (İbr.9:4). Aslında, buhur sunağı sözcüğü İbranice’de buhurdan olarak da çevrilir. 1 Sunağın çevresine altın pervaz yapılmıştı. İki yandaki pervazın altına yapılan iki halka, sunağın taşınması için kullanılan sırıkların geçmesine yarıyordu.

2. Bağışlanma Bedeli (30:11-16)

Tanrı, yirmi yaş ve üzerindeki her İsrail erkeğinin kendisi için bağışlanma bedeli olarak, yarım şekel ödemesini buyurdu. Hem zengin, hem de yoksul, aynı bedeli ödeyecekti ve bu armağan Rab’be nüfus sayımı yapıldığında verilecek ve Buluşma Çadırı’nın hizmetinde kullanılacaktı. Böylece sayım yapılırken başlarına bela gelmeyecekti (12. ayet).

Toplanan para, başlangıçta tapınağın tahtalarını destekleyen gümüş delikler yapmak için kullanıldı. Gümüş, imanımızın temeli olan kurtuluşumuzun simgesidir. Kefaretle kurtuluşa herkesin ihtiyacı vardır ve herkes bunu aynı koşullarda elde edebilir.

3. Yıkanma Kazanı (30:17-21)

Tunç yıkanma kazanı, Buluşma Çadırı ile sunağın arasında dururdu. Kâhinlerin ellerini ve ayaklarını yıkayabilecekleri bir kazandı. Hizmet eden kadınların bağışladıkları tunç aynalardan yapılmıştı (38:8). Boyutları bildirilmemiştir. Yıkanmadan önce kutsal eşyalara dokunan her kâhin hakkında ölüm cezası verilirdi. Bu durum bize, Rab için herhangi bir hizmete başlamadan önce, ruhsal ve ahlaksal açıdan temiz olmamız gerektiğini hatırlatan ciddi bir uyarıdır (Bkz. İbr.10:22).

4. Mesh Yağı (30:22-33)

Buluşma Çadırı’nı, eşyalarını ve kâhinleri meshetmek için, kutsal bir mesh yağı kullanılırdı. Bu yağ başka herhangi bir amaçla kullanılamazdı. Zeytinyağı, Kutsal Kitap’ta genellikle Kutsal Ruh’u simgeler. Tanrısal tüm hizmetler için Kutsal Ruh’un donanımının gerekli olduğunu kâhinlerin meshedilmesinde görürüz.

5. Buhur (30:34-38)

Buhur, sabah ve akşamları altın buhur sunağı üzerinde yakılan çeşitli baharatlardan yapılan bir kokuydu. Zeytinyağı gibi buhur da taklit edilemez ya da başka bir amaçla kullanılamazdı.

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Üzerinde buhur yakmak için akasya ağacından bir sunak yap.
2 Kare biçiminde, boyu ve eni birer arşın, yüksekliği iki arşın, boynuzları kendinden olacak.
3 Üstünü, yanlarını, boynuzlarını saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap.
4 İki yandaki pervazın altına iki altın halka yap. Bunlar sunağın taşınması için sırıkların geçmesine yarayacak.
5 Sırıkları akasya ağacından yap ve altınla kapla.
6 Sunağı Levha Sandığının karşısındaki perdenin, sandığın üzerindeki Bağışlanma Kapağının önüne, seninle buluşacağım yere koy.
7 ‹‹Harun her sabah kandillerin bakımını yaparken sunağın üzerinde güzel kokulu buhur yakacak.
8 Akşamüstü kandilleri yakarken yine buhur yakacak. Böylece huzurumda kuşaklar boyunca sürekli buhur yanacak.
9 Sunağın üzerinde başka buhur, yakmalık sunu ya da tahıl sunusu sunmayacaksınız; üzerine dökmelik sunu dökmeyeceksiniz.
10 Harun yılda bir kez sunağın boynuzlarını arındıracak. Kuşaklarınız boyunca yılda bir kez günahları bağışlatmak için sunulan sununun kanıyla sunağı arındıracak. Sunak ben RAB için çok kutsaldır.››
11 RAB Musaya şöyle dedi:
12 ‹‹İsraillilerin sayımını yaptığın zaman, herkes canına karşılık bana bedel ödeyecektir. Öyle ki, sayım yapılırken başlarına bela gelmesin.
13 Sayılan herkes armağan olarak bana yarım kutsal yerin şekeli verecektir. -Bir şekel yirmi geradır.-
14 Sayılan yirmi yaşındaki ve daha yukarı yaştaki herkes bana armağan verecektir.
15 Canlarınızın bedeli olarak bu armağanı verdiğinizde, zengin yarım şekelden fazla, yoksul yarım şekelden eksik vermeyecek.
16 İsraillilerden bedel olarak verilen paraları toplayacak, Buluşma Çadırının hizmetinde kullanacaksın. Bu paralar canlarınızın bedeli olarak ben, RABbe İsraillileri hep anımsatacak.››
17 RAB Musaya şöyle dedi:
18 ‹‹Yıkanmak için tunç bir kazan yap. Ayaklığı da tunçtan olacak. Buluşma Çadırı ile sunağın arasına koyup içine su doldur.
19 Harunla oğulları ellerini, ayaklarını orada yıkayacaklar.
20-21 Buluşma Çadırına girmeden ya da RAB için yakılan sunuyu sunarak hizmet etmek üzere sunağa yaklaşmadan önce, ölmemek için ellerini, ayaklarını yıkamalılar. Harunla soyunun bütün kuşakları boyunca sürekli bir kural olacak bu.››
22 RAB Musaya şöyle dedi:
23 ‹‹Şu nadide baharatı al: 500 şekel sıvı mür, yarısı kadar, yani 250şer şekel güzel kokulu tarçın ve kamış,
24 500 kutsal yerin şekeli hıyarşembe, bir hin de zeytinyağı.
25 Bunlardan ıtriyatçı ustalığıyla güzel kokulu kutsal bir mesh yağı yap. Ona kutsal mesh yağı denecek.
26-28 Buluşma Çadırını, Levha Sandığını, masayla takımlarını, kandillikle takımlarını, buhur sunağını, yakmalık sunu sunağıyla bütün takımlarını, kazanı ve kazan ayaklığını hep bu yağla meshet.
29 Onları kutsal kıl ki, çok kutsal olsunlar. Onlara değen her şey kutsal sayılacaktır.
30 ‹‹Bana kâhin olmaları için Harunla oğullarını meshedip kutsal kıl.
31 İsraillilere de ki, ‹Kuşaklarınız boyunca bu kutsal mesh yağı yalnız benim için kullanılacak.
32 İnsan bedenine dökülmeyecek. Aynı reçeteyle benzeri yapılmayacak. O kutsaldır ve sizin için kutsal olacaktır.
33 Onun benzerini yapan ya da kâhin olmayan birinin üzerine döken herkes halkının arasından atılacaktır.› ››
34 Sonra RAB Musaya şöyle dedi: ‹‹Güzel kokulu baharat -kara günnük, onikafç, kasnı ve saf günnük- al. Hepsi aynı ölçüde olsun.
35 Bir ıtriyatçı ustalığıyla bunlardan güzel kokulu bir buhur yap. Tuzlanmış, saf ve kutsal olacak.
36 Birazını çok ince döv, Buluşma Çadırında seninle buluşacağım yere, Levha Sandığının önüne koy. Sizin için çok kutsal olacaktır.
37 Aynı reçeteyle kendinize buhur yapmayacaksınız. Onu RAB için kutsal sayacaksınız.
38 Kim koklamak için aynısını yaparsa halkının arasından atılacaktır.›› kabuğundan yapılan güzel kokulu bir baharat olduğu sanılıyor.

1. (30:1-10) Grekçe’deki “thumiaterion” sözcüğünün birebir anlamı, “Buhur yeri”dir. Bundan dolayı, Kefaret Günü’nde, sunaktan alınmış, perdenin ötesine götürülen bu­hurla doldurulmuş buhurdana ya da buhur sunağına işaret ediyor olabilir.