Mısır’dan Çıkış 27

7. Tunç Yakmalık Sunu Sunağı (27:1-8)

Tunç sunak olarak da bilinen yakmalık sunu sunağı, akasya ağacından yapılmış ve tunç ile kaplanmıştı. Eni ve boyu yaklaşık 2.3 metre, yüksekliği ise yaklaşık 1.4 metreydi. Dört üst köşesine kendinden boynuzlar yapılarak hepsi tunçla kaplanacaktı. Sunak için akasya ağacından sırıklar yapılacak, tunçla kaplanacaktı. Sırıklar halkalara geçirilecek ve sunak taşınırken iki yanında olacaktı.

8. Dış Avlu, Sütunlar ve Perde (27:9-19)

Tanrı’nın konutunun çevresindeki geniş bölge avlu olarak bilinirdi. Avluyu, tunç tabanlı sütunlar arasına asılmış ince ketenden dokunmuş perde çevrelerdi. Avlunun boyu 45 metre, eni 22.5 metre ve çevresindeki perdelerin yüksekliği 2.3 metreydi. Doğuya bakan tarafta avlunun eni, yaklaşık 22.5 metre genişliğindeydi. Tanrı’nın konutunun perdelerine benzeyen ince ketenden nakışlı bir perdesi vardı. Aksi söylenmediği takdirde, konutun ve avlunun tüm kazıkları tunçtan yapılacaktı.

9. Kandillik İçin Zeytinyağı (27:20,21)

Kandilliğe konacak yağ, saf zeytinyağı olmalıydı; zeytinyağı Kutsal Ruh’un bir simgesidir. Sürekli yanacaktı: “Akşamdan sabaha kadar.” “Buluşma Çadırı” ifadesi burada, Tanrı’nın konutu olacak çadır için kullanılmıştır. Ama 33:7’de buluşma çadırı ifadesi, Musa tarafından geçici bir çadır için kullanılmıştır.

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Sunağı akasya ağacından kare biçiminde yap. Eni ve boyu beşer arşın, yüksekliği üç arşın olacak.
2 Dört üst köşesine kendinden boynuzlar yaparak hepsini tunçla kapla.
3 Sunak için yağ ve kül kovaları, kürekler, çanaklar, büyük çatallar, ateş kapları yap. Tümü tunç olacak.
4 Ağ biçiminde tunç bir ızgara da yap, dört köşesine birer tunç halka tak.
5 Izgarayı sunağın kenarının altına koy. Öyle ki, aşağı doğru sunağın yarısına yetişsin.
6 Sunak için akasya ağacından sırıklar yap, tunçla kapla.
7 Sırıklar halkalara geçirilecek ve sunak taşınırken iki yanında olacak.
8 Sunağı tahtadan, içi boş yapacaksın. Tıpkı dağda sana gösterildiği gibi olacak.››
9 ‹‹Konuta bir avlu yap. Avlunun güney tarafı için yüz arşın boyunda, özenle dokunmuş ince keten perdeler yapacaksın.
10 Perdeler için yirmi direk yapılacak; direklerin tabanları tunç, çengelleri ve çengel çemberleri gümüş olacak.
11 Kuzey tarafı için yüz arşın boyunda perdeler, yirmi direk, direkler için yirmi tunç taban yapılacak. Direklerin çengelleriyle çemberleri gümüşten olacak.
12 ‹‹Avlunun batı tarafı için elli arşınfö boyunda perde, on direk, on taban yapılacak.
13 Doğuya bakan tarafta avlunun eni elli arşın olacak.
14 Girişin bir tarafında on beş arşın boyunda perde, üç direk ve üç taban olacak.
15 Girişin öbür tarafında da on beş arşın boyunda perde, üç direk ve üç taban olacak.
16 ‹‹Avlunun girişinde lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden yirmi arşın boyunda nakışlı bir perde olacak. Dört direği ve dört tabanı bulunacak.
17 Avlunun çevresindeki bütün direkler gümüş çemberlerle donatılacak. Çengelleri gümüş, tabanları tunç olacak.
18 Avlunun boyu yüz, eni elli, çevresindeki perdelerin yüksekliği beş arşın olacak. Perdeleri özenle dokunmuş ince ketenden, tabanları tunçtan olacak.
19 Konutta her türlü hizmet için kullanılacak bütün aletler, konutun ve avlunun bütün kazıkları da tunçtan olacak.››
20 ‹‹İsrail halkına buyruk ver, kandilin sürekli yanıp ışık vermesi için saf sıkma zeytinyağı getirsinler.
21 Harun’la oğulları kandilleri benim huzurumda, Buluşma Çadırı’ndafş, Levha Sandığı’nın önündeki perdenin dışında, akşamdan sabaha kadar yanar tutacaklar. İsrailliler için kuşaklar boyunca sürekli bir kural olacak bu.›› (bkz. Çık.33:7-10).