Mısır’dan Çıkış 22

3. Hırsızlık ve Mala Verilen Hasarlara İlişkin Yasalar (22:1-6)

Bir hırsız çalmış olduğu şeyi iade etmeliydi ya da hırsızlığının karşılığı olan bedeli ödemeliydi. Eğer bir hırsız, gece eve girerken öldürülürse, onu öldüren kişi suçlu sayılmazdı; kişinin hırsızlık mı, yoksa cinayet amacıyla mı geldiğini bilmesi mümkün değildi. Ancak hırsızlık olayı güneş doğduktan sonra olmuşsa, öldüren kişi kan dökmekten sorumlu sayılırdı. 1. ayetteki hırsız, çaldığının karşılığını ödemediği takdirde, köle olarak satılmalıydı. Çaldığı hayvan sağ olarak elinde yakalandığı takdirde, hırsız iki katını ödemek zorundaydı. Eğer bir çiftçi hayvanlarının başkasının tarlasında otlamasına izin verirse, zararı kendi tarlasının ya da bağının en iyi ürünleriyle ödemeliydi. Eğer biri, dikkatsizce bir ateş yakarsa ve yaktığı ateş sonucunda tarla yanarsa, yangını çıkaran kişi zararı ödemeliydi.

4. Emanete İhanet Edilen Konulara İlişkin Yasalar (22:7-15)

22:7-13   7-9. ayetler, biri diğerine saklasın diye para ya da eşyasını emanet ettiği durumlarda ortaya çıkan hırsızlıkla ilgilidir. Hırsızlık yapan kişi komşusuna iki kat ödemeliydi. Hırsız bulunmadığı takdirde, paranın emanet edildiği kişi, hırsız olup olmadığı anlaşılması için yargıç önüne çıkarılırdı. Karşılıklı güvenin ihlal edilmesi durumunda, yargıçlar kimin suçlu olduğuna karar verirler ve suçlu kişi iki katını öderdi. Eğer bir hayvan emanet edildiği kişideyken ölür, yaralanır ya da kaçırılırsa ve emanet edilen kişi Rab’bin önünde hayvanın başına gelenleri engelleyecek gücü olmadığına dair ant içerse, hayvanı geri ödemesi gerekmezdi. Eğer hayvan, emanet edilen kişinin dikkatsizliği sonucunda çalındıysa, o zaman geri ödemesi gerekirdi. Emanet hayvan parçalanmışsa, adam parçalarını kanıt olarak göstermeliydi. Ama parçalanan hayvan için bir şey ödemesi gerekmezdi.

22:14,15   Eğer ödünç alınan bir hayvan yaralanır ya da öldürülürse, ödünç alan kişi karşılığını ödemeliydi. Ama olay gerçekleştiğinde sahibi oradaysa, kendi hayvanını koruyabilecek durumda olması nedeniyle karşılığını ödemesi gerekmiyordu. Hayvan kiralandıysa, kayıp, ödenen kiraya sayılmalıydı.

5. Namusa Leke Sürülen Konulara İlişkin Yasalar (22:16,17)

Eğer biri nişanlı olmayan bir kızı aldatıp onunla yatarsa, başlık parasını ödemeli ve onunla evlenmeliydi. Eğer kızın babası evlenmesine izin vermezse, adam yine de normal başlık parasını ödemeliydi. Çünkü adamın kızının evlenme olasılığı kalmamış olurdu.

6. Sosyal ve Dini Sorumluluklar Konusunda Yasalar (22:18 – 23:19)

22:18-20   Cinayetin dışında ölüm cezası gerektiren diğer suçlar; büyücülük, bir hayvanla cinsel ilişki kurma ve putperestlikti.

22:21-24   Yahudiler, ülkelerindeki yabancıya haksızlık ve baskı yapmamalılardı, çünkü kendileri de yabancı bir ülkede yabancı olarak yaşamışlardı. Dul ve öksüzlere de merhametle davranmaları gerekiyordu. Rab, bu buyruğun önemini vurgulamak için dul ve öksüzlerden yana olduğunu belirtti. Yasaların ihlal edildiği diğer durumlarda cezayı insanlar verirken, dul ve öksüzün hakkını Tanrı’nın kendisinin koruyacağı bildirilir. Tanrı, savunmasız kişilere karşı olan tutumunu değiştirmemiştir. Dul ve öksüzlerle yakından ilgilenir ve imanlılar olarak biz de aynısını yapmalıyız.

22:25-27   Diğer uluslardan olan birine ödünç para verildiğinde, üzerine faiz eklenebilirdi (Yas.23:20), ama bir İsrailli’ye ödünç para verildiğinde, ondan faiz alınmamalıydı. Komşunun abası rehin alındığında gün batmadan geri verilmeliydi, çünkü komşunun tek örtüsü abasıydı.

22:28-31   Tanrı’ya sövmek ya da halkın önderine lanet etmek yasaktı (Elç.23:5). Rab, ürünlerden, ilk doğan oğullardan, hayvanlardan payını alacaktı. İlk doğan hayvanlar, Rab’be sekizinci gün sunulmalıydılar. Kırda hayvanlar tarafından parçalanmış hayvanların etini yemek yasaktı. Böyle bir durumda, hayvanın kanı hemen akıtılmayacağından, kan yemek Tanrı’nın yasasına karşı gelmekti (Lev.17). Aynı zamanda hayvanlar aracılığıyla yayılan çeşitli hastalıkların bulaşma tehlikesi de söz konusuydu (kuduz hastalığı gibi). Tanrı halkını korumak istiyordu.

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Bir adam öküz ya da davar çalıp boğazlar ya da satarsa, bir öküze karşılık beş öküz, bir koyuna karşılık dört koyun ödeyecektir.
2 ‹‹Bir hırsız bir eve girerken yakalanıp öldürülürse, öldüren kişi suçlu sayılmaz.
3 Ancak olay güneş doğduktan sonra olmuşsa, kan dökmekten sorumlu sayılır. ‹‹Hırsız çaldığının karşılığını kesinlikle ödemelidir. Hiçbir şeyi yoksa, hırsızlık yaptığı için köle olarak satılacaktır.
4 Çaldığı mal -öküz, eşek ya da koyun- sağ olarak elinde yakalanırsa, iki katını ödeyecektir.
5 ‹‹Tarlada ya da bağda hayvanlarını otlatan bir adam, hayvanlarının başkasının tarlasında otlamasına izin verirse, zararı kendi tarlasının ya da bağının en iyi ürünleriyle ödeyecektir.
6 ‹‹Birinin yaktığı ateş dikenlere sıçrar, ekin demetleri, tarladaki ekin ya da tarla yanarsa, yangın çıkaran kişi zararı ödeyecektir.
7 ‹‹Biri komşusuna saklasın diye parasını ya da eşyasını emanet eder ve bunlar komşusunun evinden çalınırsa, hırsız yakalandığında iki katını ödemelidir.
8 Ama hırsız yakalanmazsa, komşusunun eşyasına el uzatıp uzatmadığının anlaşılması için ev sahibi yargıç huzuruna çıkmalıdır.
9 Emanete ihanet edilen konularda, öküz, eşek, koyun, giysi, herhangi bir kayıp eşya için ‹Bu benimdir› diyen her iki taraf sorunu yargıcın huzuruna getirmelidir. Yargıcın suçlu bulduğu kişi komşusuna iki kat ödeyecektir.
10 ‹‹Bir adam komşusuna korusun diye eşek, öküz, koyun ya da herhangi bir hayvan emanet ettiğinde, hayvan ölür, sakatlanır ya da kimse görmeden çalınırsa,
11 komşusu adamın malına el uzatmadığına ilişkin RABbin huzurunda ant içmelidir. Mal sahibi bunu kabul edecek ve komşusu bir şey ödemeyecektir.
12 Ama mal gerçekten ondan çalınmışsa, karşılığı sahibine ödenmelidir.
13 Emanet hayvan parçalanmışsa, adam parçalarını kanıt olarak göstermelidir. Parçalanan hayvan için bir şey ödemeyecektir.
14 ‹‹Biri komşusundan bir hayvan ödünç alır, sahibi yokken hayvan sakatlanır ya da ölürse, karşılığını ödemelidir.
15 Ama sahibi hayvanla birlikteyse, ödünç alan karşılığını ödemeyecektir. Hayvan kiralanmışsa, kayıp ödenen kiraya sayılmalıdır.››
16 ‹‹Eğer biri nişanlı olmayan bir kızı aldatıp onunla yatarsa, başlık parasını ödemeli ve onunla evlenmelidir.
17 Babası kızını ona vermeyi reddederse, adam normal başlık parası neyse onu ödemelidir.
18 ‹‹Büyücü kadını yaşatmayacaksınız.
19 ‹‹Hayvanlarla cinsel ilişki kuran herkes öldürülecektir.
20 ‹‹RABden başka bir ilaha kurban kesen ölüm cezasına çarptırılacaktır.
21 ‹‹Yabancıya haksızlık ve baskı yapmayacaksınız. Çünkü siz de Mısırda yabancıydınız.
22 ‹‹Dul ve öksüz hakkı yemeyeceksiniz.
23 Yerseniz, bana feryat ettiklerinde onları kesinlikle işitirim.
24 Öfkem alevlenir, sizi kılıçtan geçirtirim. Kadınlarınız dul, çocuklarınız öksüz kalır.
25 ‹‹Halkıma, aranızda yaşayan bir yoksula ödünç para verirseniz, ona tefeci gibi davranmayacaksınız. Üzerine faiz eklemeyeceksiniz.
26 Komşunuzun abasını rehin alırsanız, gün batmadan geri vereceksiniz.
27 Çünkü tek örtüsü abasıdır, ancak onunla örtünebilir. Onsuz nasıl yatar? Bana feryat ederse işiteceğim, çünkü ben iyilikseverim.
28 ‹‹Tanrıya sövmeyeceksiniz. Halkınızın önderine lanet etmeyeceksiniz.
29 ‹‹Ürününüzü ve şıranızı sunmakta gecikmeyeceksiniz. İlk doğan oğullarınızı bana vereceksiniz.
30 Öküzlerinize, davarlarınıza da aynı şeyi yapacaksınız. Yedi gün analarıyla kalacaklar, sekizinci gün onları bana vereceksiniz.
31 ‹‹Benim kutsal halkım olacaksınız. Bunun içindir ki, kırda parçalanmış hayvanların etini yemeyecek, köpeklerin önüne atacaksınız.››