Mısır’dan Çıkış 17

C. Refidim (17. Bölüm)

17:1-7   Refidim’de içecek su olmadığından, halk Musa’ya çıkıştı. Rab, Musa’ya Horev (ıssız yer) olarak bilinen bölgeye ilerlemesini ve değneği ile kayaya vurmasını buyurdu. Musa kayaya vurduğunda kayadan su fışkırdı. Bu, Mesih’in Golgota’da ‘vuruluşunun’ bir sonucu olarak Pentikost Günü’nde gönderilen Kutsal Ruh’a örnek oluşturmaktadır. Oraya Massa (deneme; halkın Tanrı’yı denediği) ve Meriva (çıkışma; Musa’yla çekiştikleri yer) adı verildi.

17:8-16   Yeşu (Yahve kurtuluştur) ilk kez burada sahneye çıkar. Musa’nın hizmetkârı olarak Refidim’de Amalekliler’e karşı savaştı. Musa, Tanrı’ya bağımlı olarak dua ettiğinde, ellerini kaldırdığı sürece İsrailliler zafer kazanıyorlardı. Ama Musa’nın elleri yorulup düştüğünde Amalek ordusu üstünlük kazanıyordu. Esav’ın soyu olan Amalek, benliği ve insanoğlunun kötü ve çürümüş Adem tabiatını simgeler. Benlik ve Amalek arasındaki benzerlikleri gözden geçirelim:

  1. Tövbe edildiğinde verilen Kutsal Ruh’a karşı savaşmak için benlik harekete geçer;
  2. Rab kuşaklar boyunca benlikle savaşacaktır;
  3. Benlik imanlı ölünceye ya da kilise göğe alınıncaya kadar asla ortadan kalkmayacaktır;
  4. Benlik üzerinde zafer kazanmak için dua ve Tanrı sözü önerilir.

Eski Yahudi tarihçisi Yosefus’a göre Hur, Musa’nın kız kardeşi Meryem’in kocasıydı. Daha sonra aynı Hur’u, Musa Sina Dağı’ndayken halkı denetlemek üzere Harun’la birlikte görevlendirildiğinde görüyoruz (24:14).

Rab sancağımdır (İbranice, Yahve nissi), Yahve’nin bileşik bir ismidir.

 

Kutsal Kitap

1 RABbin buyruğu uyarınca, bütün İsrail topluluğu Sin Çölünden ayrıldı, bir yerden öbürüne göçerek Refidimde konakladı. Ancak orada içecek su yoktu.
2 Musaya, ‹‹Bize içecek su ver›› diye çıkıştılar. Musa, ‹‹Niçin bana çıkışıyorsunuz?›› dedi, ‹‹Neden RABbi deniyorsunuz?››
3 Ama halk susamıştı. ‹‹Niçin bizi Mısırdan çıkardın?›› diye Musaya söylendiler, ‹‹Bizi, çocuklarımızı, hayvanlarımızı susuzluktan öldürmek için mi?››
4 Musa, ‹‹Bu halka ne yapayım?›› diye RABbe feryat etti, ‹‹Neredeyse beni taşlayacaklar.››
5 RAB Musaya, ‹‹Halkın önüne geç›› dedi, ‹‹Birkaç İsrail ileri gelenini ve Nile vurduğun değneği de yanına alıp yürü.
6 Ben Horev Dağında bir kayanın üzerinde, senin önünde duracağım. Kayaya vuracaksın, halk içsin diye su fışkıracak.›› Musa İsrail ileri gelenlerinin önünde denileni yaptı.
7 Oraya Massa ve Meriva adı verildi. Çünkü İsrailliler orada Musaya çıkışmış ve, ‹‹Acaba RAB aramızda mı, değil mi?›› diye RABbi denemişlerdi.
8 Amalekliler gelip Refidimde İsraillilere savaş açtılar.
9 Musa Yeşuya, ‹‹Adam seç, git Amaleklilerle savaş›› dedi, ‹‹Yarın ben elimde Tanrının değneğiyle tepenin üzerinde duracağım.››
10 Yeşu Musanın buyurduğu gibi Amaleklilerle savaştı. Bu arada Musa, Harun ve Hur tepenin üzerine çıktılar.
11 Musa elini kaldırdıkça İsrailliler, indirdikçe Amalekliler kazanıyordu.
12 Ne var ki, Musanın elleri yoruldu. Bir taş getirip altına koydular. Musa üzerine oturdu. Bir yanda Harun, öbür yanda Hur Musanın ellerini yukarıda tuttular. Güneş batıncaya dek Musanın elleri yukarıda kaldı.
13 Böylece Yeşu Amalek ordusunu yenip kılıçtan geçirdi.
14 RAB Musaya, ‹‹Bunu anı olarak kayda geç›› dedi, ‹‹Yeşuya da söyle, Amaleklilerin adını yeryüzünden büsbütün sileceğim.››
15 Musa bir sunak yaptı, adını ‹‹Yahve nissi›› koydu.
16 ‹‹Eller Rab’bin tahtına doğru kaldırıldı›› dedi, ‹‹RAB kuşaklar boyunca Amalekliler’e karşı savaşacak!››