Mısır’dan Çıkış 11

VI. FISIH VE İLK DOĞAN ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMESİ (11:1 – 12:30)

11:1-10   Musa henüz firavunun huzurundan ayrılmamıştı. 4-8. ayetlerde halen firavunla konuşmaktadır. İlk üç ayet, ara cümle olarak düşünülmüş olabilir. Onuncu ve son bela karşısında, Tanrı Musa’ya, İsrailliler’e Mısırlılar’dan altın ve gümüş eşya istemelerini (ödünç almamalarını) söyledi. Musa, firavunu belirlenen günün gece yarısında, Mısır’daki tüm ilk doğanların öldürüleceği konusunda uyardı (bkz. 12:6). İsrailliler, bu ölümden zarar görmeyeceklerdi. Firavunun görevlileri, İbraniler’in önünde, bir an önce gitmeleri için onlara yalvararak eğileceklerdi. Musa bunları söyledikten sonra hükümdarı büyük öfke içinde bırakarak yanından ayrıldı. Ancak firavunun kulakları bu uyarı karşısında sağırlaşmış gibiydi ve Rab, firavunun yüreğini daha da sertleştirdi.

 

Kutsal Kitap

1 RAB Musaya, ‹‹Firavunun ve Mısırın başına bir bela daha getireceğim›› dedi, ‹‹O zaman gitmenize izin verecek, sizi buradan adeta kovacak.
2 Halkına söyle, kadın erkek herkes komşusundan altın, gümüş eşya istesin.››
3 RAB İsrail halkının Mısırlıların gözünde lütuf bulmasını sağladı. Musa da Mısırda, firavunun görevlilerinin ve halkın gözünde çok büyüdü.
4 Musa firavuna şöyle dedi: ‹‹RAB diyor ki, ‹Gece yarısı Mısırı boydan boya geçeceğim.
5 Tahtında oturan firavunun ilk çocuğundan, değirmendeki kadın kölenin ilk çocuğuna kadar, hayvanlar dahil Mısırdaki bütün ilk doğanlar ölecek.
6 Bütün Mısırda benzeri ne görülmüş, ne de görülecek büyük bir feryat kopacak.
7 İsraillilere ya da hayvanlarına bir köpek bile havlamayacak.› O zaman RABbin İsraillilerle Mısırlılara nasıl farklı davrandığını anlayacaksınız.
8 Bu görevlilerinin hepsi gelip önümde eğilecek, ‹Sen ve seni izleyenler, gidin!› diyecekler. Ondan sonra gideceğim.›› Musa firavunun yanından büyük bir öfkeyle ayrıldı.
9 RAB Musaya, ‹‹Mısırda şaşılası işlerim çoğalsın diye firavun sizi dinlemeyecek›› demişti.
10 Musa’yla Harun firavunun önünde bütün bu şaşılası işleri yaptılar. Ama RAB firavunu inatçı yaptı. Firavun İsrailliler’i ülkesinden salıvermedi.