Mika Giriş


MİKA

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


Giriş

“Yoksulların yanında yer alan ve onları savunan, aynı zamanda etkili bir bildiriyi iletebilecek yürekliliğe ve güce sahip birinin bulunması harikadır. Halkını yakından tanıyan Mika, adalet ve saygı mücadelesini yaptığı çağrıyı renklendirerek sunacak yetenekteydi. Baskı görenlere karşı sevecen yaklaşımı, unutulmaz sözcüklerde yaşam buldu. Ruhu, komşu ve dostlarının karşılaştığı adaletsizlik karşısında öfkeyle yanıyordu. Yahuda’nın yoksul köylüleri, kırsal kesimden gelen bu güçlü genç vaiz sayesinde kendilerini savunan birine kavuşmuşlardı.” — Kyle M. Yates

I. KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

Mika, Kısa Peygamberlik Kitapları içinde dördüncü büyük kitaptır. Yeni Antlaşma’da, biri Rabbimiz tarafından olmak üzere, beş kez kullanılmıştır. En çok bilinen alıntı (Mat.2:6) Mika 5:2’dendir; bu ayet Mesih’in Beytlehem Efrata’da doğacağını bildirir (kuzeyde başka bir Beytlehem daha vardı).

Mika’nın bir diğer etkileyici özelliği, peygamberin kelime oyunlarına olan düşkünlüğüdür. Pek çok kişi sözcüklerle oynamaktan hoşlanır. İngilizce konuşulan kültürlerde bu ciddi bir edebiyat biçimi olarak görülmez (Shakespeare her ne kadar bu biçimi sık sık kullanmışsa da). Ancak İbranice’de, Eski Antlaşmadaki bu tür ciddi yazılarda, sözcüklerle oynanır. Mika, 1:10-15’de, bazı kişilerin şair Çiçero’nun hitabet sanatıyla kıyasladıkları ünlü bir örnek sunar. Ne yazık ki bu, çevrilmesi en güç olan yazın türlerinden biridir.

II. KİTABIN YAZARI

Mika (Rab gibisi var mı) adı, peygamberin İsrail’in Tanrısı olan, tek gerçek Tanrı’nın hizmetkârı olduğu gerçeğini duyurur. Büyük olasılıkla 7:18’de, “Senin gibi… başka tanrı var mı?” sorusuyla, kendi adı (Rab gibisi var mı) üzerinde sözcük oyunları yapmıştır.

Mika Yeşaya’nın çağdaşlarındandı, ama Yeşaya’dan daha alt bir halk tabakasından geliyordu. Yeruşalim’in güneybatısından yaklaşık yirmi beş kilometre uzaklıktaki Dat yakınlarında bulunan Moreşet’te doğmuştu.

III. TARİH

Mika, Yotam, Ahaz ve Hizkiya’nın krallıkları sırasında, İ.Ö. yaklaşık 740’dan 687’ye kadar olan dönemde peygamberlik etti. Ana bildirisini Yahuda’ya iletecek olmasına rağmen, Mika kuzey krallığının İ.Ö. 722/21’de meydana gelen tutsaklığını önceden bildirdi. Kısa Peygamberlik Kitabı’nı oluşturan bildirilerini bunları yazmadan kısa bir süre önce duyurmuş olmalıdır.

 IV. ÖN OLAYLAR VE KONULAR

İ.Ö. 8. yüzyıla kadar İsrail ve Yahuda’da oldukça adil bir paylaşımla süren eski ziraat sistemi, yerini zamanla açgözlü, maddiyat düşkünü, insanları “sahip oldukları” ya da “olmadıklarına” göre sert bir çizgiyle ayıran katı bir toplumsal anlayışa bıraktı. Zengin arazi sahipleri daha da zenginleştiler, yoksul çiftçilerse daha da yoksullaştılar; bunun sonucunda çiftçiler üst sınıfların lüks düşkünlüğü ve yoksulu ezmelerinin yanı sıra, yoksulluğuyla ve insanlarının kötü davranışlarıyla tanınan kentlere göç ettiler.

Tanrısız uluslarla yapılan ticaret, aralarına bu ulusların sahte inançlarının ve ahlâksal zaaflarının da girmesine neden oldu.

Kısaca her şey, bugün Batı’daki Hıristiyan dünyasında olup bitenlere benzemekteydi.

Mika, bu karanlık ve dünyasal olaylarla ilgili peygamberliğini, temeli üç kent çevresinde örülmüş olarak yazdı: Samiriye, Yeruşalim ve Beytlehem.

 

ANA HATLAR
    Bölüm
I.  İSRAİL VE YAHUDA’NIN KARŞILAŞACAĞI GAZABA İLİŞKİN ÖNBİLDİRİ 1.
II.  VARLIKLI ZALİMLERİN SONU 2:1-11
III.  YENİLENME VAADİ 2:12, 13
IV.  ÖNDERLER, SAHTE PEYGAMBER VE KÂHİNLERİN UYARILMASI 3.
V.  MESİH’İN BİN YILLIK EGEMENLİĞİNİN GÖRKEMİ 4.
VI.  MESİH’İN GELİŞİNE İLİŞKİN VAAT 5.
VII.  İSRAİL’İN DENENMESİ 6.
VIII.  ULUS ÜZÜCÜ DURUMUNA AĞLIYOR 7:1-10
XI.  İSRAİL’İN KAVUŞACAĞI BEREKET 7:11-20