Mezmurlar 98

98. Mezmur: Yaratılışın Yeni Senfonisi

98:1,2   Mesih’in ikinci gelişi, İsrailliler’in ulusların baskısından kurtarılmaları anlamına gelir. Bu yüce özgürlük, bu yeni ezginin söylenme nedenidir; Mesih’in düşmanları üzerindeki zaferini kutlar. Rab’bin sağ elinin gücüyle ve kutsal koluyla yaptıklarını nitelendirebilecek tek sözcük “muhteşem”dir.

Mezmur, krallığı çoktan gelmiş gibi resmetmektedir. Rab’bin zaferi artık çok iyi bilinmektedir. Uluslar, O’nun İsrail’le yaptığı antlaşmayı sadakatle yerine getirdiğini görmüşlerdir.

İsa yeryüzüne ilk kez geldiğinde, Meryem’in ezgisi şuydu: “Atalarımıza söz verdiği gibi, …merhamet etmeyi hatırlayarak kulu İsrail’in yardımına yetişti” (Luk.1:54, 55). Zekeriya, Tanrı’nın “Atalarımıza merhamet ederek kutsal antlaşmasını anacağını” (Luk.1:72) bildirdi.

98:3   İsa ikinci kez geldiğinde İsrail şu ezgiyi söyleyecek:

İsrail halkına sevgisini, sadakatini anımsadı;

Tanrımız’ın zaferini gördü dünyanın dört bucağı.

Rabbimiz’i İsrail’e söz vermek için harekete geçiren, merhametiydi ve şimdi de bu sözlerini gerçekleştiren sadakatidir.

98:4-6   İlk bakışta 4-6’ncı ayetler bütün İsrail’le birlikte sevinmeye çağrılan uluslara hitap eder gibidir. Ama 4’üncü ayetteki, “yeryüzü” sözcüğü büyük olasılıkla İsrail “ülkesi” anlamına gelir. F. W. Grant’ın çevirisinde de aynı anlamdadır. 1 Kurtarılmış İsrailliler, coşkulu bir sevinçle ilahiler söylemeye teşvik edilirler. Levililer, lir eşliğinde onlara katılmaya çağrılır. 6’ncı ayette, kâhinler boru ve borazan sesleriyle uyumu bütünleştirirler.

98:7,8   Sonra doğa ve uluslar senfoniye katılmaya davet edilirler. Denizin ve içindekilerin keyifle gürledikleri betimlenir. Yeryüzü ve içindekiler de büyük bir mutluluk yaşamaktadırlar. Kayalar üzerinden akan ırmaklar el çırparlar. Tepeler sevinç ezgileri söylercesine başlarını kaldırırlar. Bütün yaratılış, Kral’ın yeryüzünü yönetmeye (yargılamaya) gelişine ani bir değişimle karşılık verir. Bu, yoksul, hasta ve ağlayan dünyaya dürüst ve adil bir egemenlik getirmektedir. Bundan kim mutlu olmaz?

 

Kutsal Kitap

1 Yeni bir ezgi söyleyin RABbe.
Çünkü harikalar yaptı,
Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla.
2 RAB ulusların gözü önüne serdi kurtarışını,
Zaferini bildirdi.
3 İsrail halkına sevgisini,
Sadakatini anımsadı;
Tanrımızın zaferini gördü dünyanın dört bucağı.
4 Sevinç çığlıkları yükseltin RABbe, ey yeryüzündekiler!
Sevinç ilahileriyle yeri göğü çınlatın!
5 Lirle ezgiler sunun RABbe,
Lir ve müzik eşliğinde!
6 Boru ve borazan eşliğinde
Sevinç çığlıkları atın Kral olan RABbin önünde.
7 Gürlesin deniz ve içindekiler,
Gürlesin yeryüzü ve üzerindekiler.
8 El çırpsın ırmaklar,
Sevinçle haykırsın dağlar
RAB’bin önünde!
Çünkü O geliyor
Yeryüzünü yönetmeye.
Dünyayı adaletle,
Halkları doğrulukla yönetecek.

1. Bk. F. W. Grant, “Psalms,” III:363. Bu sözcükle ilgili bir önceki açıklamaya da bakınız. Yasa’nın Tekrarı 32:43’te bulunan bu ifade aynı zamanda Ölü Deniz Tomarları ve LXX’de (Yetmişler) de bulunur. Yahudi geleneğinin koruyucuları bu ifadeyi silmiş olabilirler, çünkü Hıristiyanlar, ayeti, Mesih’in tanrılığını desteklemek için kullanmışlardır (İbr.1:6’da ol­duğu gibi).