Mezmurlar 93

93. Mezmur: Sonsuz Kral ve Sonsuz Tahtı

93:1,2   İsa Mesih Rab olarak taç giydiğinde söylenecek ezgiler hazırdır. Bu mezmur onlardan biridir. İsrail’in Mesihi’nin Kral ilan edileceği o görkemli gün, güvenle beklenmektedir. Kudret giyinip kuşanacaktır. İkinci gelişinde, ilk gelişindeki gibi lütfedip alçalmayacaktır. Dünya üzerinde egemenlik sürmesi için gerekli olan gücünü açıkça kuşanacaktır. Sonra da dünyadaki koşullar sağlam temeller üzerine kurulacak, dünya artık ahlâksızlığın ve politik sarsıntıların esiri olmayacaktır.

Yahve’nin tahtı elbette her zaman var olmuştur, ancak hiçbir zaman bin yıllık dönem süresince gözler önüne serilecek olan netlikle görülmemiştir. Kral’ın kendisi sonsuzdur, yetkisinin nasıl başı yoksa, sonu da olmayacaktır.

93:3,4   Mezmur yazarı sellerden ve azgın dalgalardan söz ettiğinde, Tanrı halkına asırlar boyunca zulmeden ve egemenlik sürmek üzere tekrar geldiğinde Kendisine karşı da işbirliği yapacak olan ulusları belirttiği kesin gibidir. Ancak çabaları yararsız ve kısa süreli olacaktır. Her ne kadar seslerini korkunç tehditlerle yükselterek küstahça övünecek olsalar da, taht üzerinde oturan RAB’bin, kendilerinden, toplayabilecekleri silahlı güçten daha kuvvetli olduğunu öğreneceklerdir.

93:5   Böylelikle sonunda Tanrı sözünün gerçek olduğu görünecektir. Düşmanlarını bozguna uğratma ve adil egemenliğini kurma konusunda verdiği bütün sözler gerçekleşecektir. Yeruşalim’deki tapınak kötülükten arındırılacak, Tanrı evine yakışır bir saflığa kavuşacaktır.

O’nun egemenliğinde herkes kutsal olacak ve her şey daha önceden Yeşaya 23:18; Zekeriya 14:20, 21; Vahiy 4:8’de bildirildiği gibi kutsallık içinde devam edecektir. 1

 

Kutsal Kitap

1 RAB egemenlik sürüyor, görkeme bürünmüş,
Kudret giyinip kuşanmış.
Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.
2 Ya RAB, tahtın öteden beri kurulmuş,
Varlığın öncesizliğe uzanır.
3 Denizler gürlüyor, ya RAB,
Denizler gümbür gümbür gürlüyor,
Denizler dalgalarını çınlatıyor.
4 Yücelerdeki RAB engin suların gürleyişinden,
Denizlerin azgın dalgalarından
Daha güçlüdür.
5 Koşulların hep geçerlidir;
Tapınağına kutsallık yaraşır
Sonsuza dek, ya RAB.

1. Williams, Student’s Commentary, s.372.