Mezmurlar 92

92. Mezmur: Ruhsal Bitkibilim Dersi

92:1-5   Rab’be şükran sunmanın bütünüyle iyi olduğu gerçeğini kimse inkâr edemez. İyidir, çünkü Rab bu teşekkürü hak eder; iyidir, çünkü şükran sunan ve bu şükranları işitenler bereketlenirler. En Yüce Olan’ın adına övgüler sunmak, bir insanın ilgilenebileceği en uygun eylemdir. O’nu övmek için konu sıkıntısı çekilmez. Sevgisi, sabah övgüleri için sonsuz bir konudur ve sadakati gece saatlerini doldurmak için yeterlidir. Övgü ezgisinin güzelliğini, on telli sazla, çenkle, lirle ve uyumlu seslerle duyurun. Rab’bi tatlı müzik sesiyle, yaratılıştaki harika işleri, ilahi takdiri ve kurtarışı için övmenin sonu yoktur. Yalnızca yaptıklarını düşünmek bile yüreği sevinç ezgileriyle doldurur. Tanrı’nın harika ve anlaşılması güç tasarılarını ve bilgece planlarını düşündüğümüzde bu, övgü alevlerine benzin dökmek gibidir.

92:6-9   Ancak herhangi bir kişiden Tanrı’nın derin sırlarını anlamasını beklemeyin. Bunları anlayamaz, “çünkü bunlar ruhça değerlendirilirler” (1Ko. 2:14). Tanrı gerçekleri konusunda insan vurdum duymaz ve akılsızdır; her ne kadar dünya tarafından kabul gören düşünceler konusunda bir dahi olsa da… Evrendeki ahlâk yasalarının kötülerin yıkımını buyurduğu gerçeğini asla kavrayamaz. İnsan bir süre için başarılı olsa bile, başarısı bir ot kadar kısa ömürlüdür. Rab’bin tahtının sonsuza kadar süreceği nasıl kesinse, aynı şekilde düşmanlarının da dağıtılıp yok olacakları kesindir.

92:10,11   Madalyonun öbür yüzünde, Tanrı’nın doğruyu bir yaban öküzü kadar güçlü kıldığı, kudretini yücelttiği görülür. Bunun anlamı, Tanrı’nın halkına güç ve onur sağladığıdır. Sadık kullarını taze zeytinyağıyla mesheder. Zeytinyağı, Kutsal Ruh’un lütufkâr hizmetini simgeler. Tanrı’nın kutsalları, düşmanlarının yok oluşuna tanıklık etmiş, uzun ve güçsüz feryatlarını işitmişlerdir.

92:12-15   Doğru insanın refahı, bir hurma ağacı ya da Lübnan sediriyle karşılaştırılabilir. Hurma ağacı, güzellik ve verimliliği, sedir ağacı ise, güç ve dayanıklılığı simgeler. İmanlıların refah içinde büyümelerinin nedeni, Rab’bin evinde dikilmiş olmalarıdır; Tanrımız’ın avlularında serpileceklerdir. Başka bir deyişle, her gün Rab’le paydaşlık ederek yaşarlar, güçlerini ve yaşamlarını O’ndan alırlar. Yaşlandıklarında ürün verme yetenekleri azalmaz. Tanıklıkları her zaman tazelenir. Refah içinde yaşamaları, Rab’bin vaatlerini gerçekleştirdiğinin kanıtıdır. O, güvenilir kayadır; O’na her konuda güvenilebilir.

Kötüler çimene (7. ayet), doğrular ise her zaman yeşil kalan bir ağaca (14. ayet) benzetilir. Kötüler solar ve ortadan kaybolurlar, ama doğruların güçleri tazelenir. Ruhsal bitkibilim dünyasının düzeni budur.

 

Kutsal Kitap

1-3 Ya RAB, sana şükretmek,
Ey Yüceler Yücesi, adını ilahilerle övmek,
Sabah sevgini,
Gece sadakatini,
On telli sazla, çenk ve lirle duyurmak ne güzel!
4 Çünkü yaptıklarınla beni sevindirdin, ya RAB,
Ellerinin işi karşısında sevinç ilahileri okuyorum.
5 Yaptıkların ne büyüktür, ya RAB,
Düşüncelerin ne derin!
6 Aptal insan bilemez,
Budala akıl erdiremez:
7 Kötüler mantar gibi bitse,
Suçlular pıtrak gibi açsa bile,
Bu onların sonsuza dek yok oluşu demektir.
8 Ama sen sonsuza dek yücesin, ya RAB.
9 Ya RAB, düşmanların kesinlikle,
Evet, kesinlikle yok olacak,
Suç işleyen herkes dağılacak.
10 Beni yaban öküzü kadar güçlü kıldın,
Taze zeytinyağını başıma döktün.
11 Gözlerim düşmanlarımın bozgununu gördü,
Kulaklarım bana saldıran kötülerin sonunu duydu.
12 Doğru insan hurma ağacı gibi serpilecek,
Lübnan sediri gibi yükselecek.
13 RABbin evinde dikilmiş,
Tanrımızın avlularında serpilecek.
14 Böyleleri yaşlanınca da meyve verecek,
Taptaze ve yeşil kalacaklar.
15 ‹‹RAB doğrudur! Kayamdır benim!
O’nda haksızlık bulunmaz!›› diye duyuracaklar.