Mezmurlar 87

87. MEZMUR: NÜFUS SAYIMI

Yeruşalim’in belediye başkanı Teddy Kollek ve birlikte kitap yazdığı arkadaşı, dört bin yıllık eski kentlerinin şaşırtıcı büyüklüğüne ilişkin şaşkınlığını şu sözlerle ifade ederler:

Arkeolog ve tarihçiler uzun yıllardır, Yeruşalim’in kurulduğu yer ve kentin neden büyük olması gerektiği konusunda uzun süre düşünmüşlerdir. Yeruşalim, dünyadaki öteki kentlerin gelişim ve refahına katkıda bulunan fiziksel özelliklerin hiçbirine sahip değildir. Büyük bir nehrin başlangıcında kurulmamıştır. Büyük bir limanı yoktur. Büyük anayolları ve yol kavşakları bulunmaz. Bol su kaynaklarına yakın değildir. Bir su kaynağının varlığı, temel ihtiyaçların karşılanması için yeterliyse de, aslında bir yerleşim merkezi kurulurken üzerinde durulan ana nokta, genellikle bol su kaynaklarına yakın olup olmadığıdır. Yeruşalim madensel zenginliklere sahip değildir. Ana ticaret yollarından uzaktır. Eski savaşçı güçlerin, değer vererek fethetmek isteyeceği zengin bölgelere sahip elverişli bir konumu da yoktur. Yeruşalim, kendisiyle aynı dönemde kurulmalarına rağmen, uzun süre önce yok olan küçük ve bilinmeyen dağ köylerinden farklı bir yazgıya sahip olmasını sağlayan hiçbir ekonomik ya da topografik özel değerle bereketlenmemiştir. 1

87:1-3   Siyon’un büyüklüğünün nedeni elbette Tanrı tarafından seçilmiş olmasıdır. Rab onu kutsal dağlar üzerine kurdu. Kapılarını ülkedeki diğer bütün kentlerin konutlarından daha çok sever. Gerçek görkemi gelecekte ortaya çıkacaktır. Uzun zamandır beklenen Kral’ın, Mesih’in krallığının başkenti olacaktır. Bu mezmur, Tanrı kenti olan Siyon hakkında yüce sözlerin söyleneceği o günü özlemle bekler.

Kent, pek çok ulusun ruhsal doğum yeri olacaktır:

Daha sonraki günlerde, Rab’bin evinin dağların tepesine kurulacağı günler gelecek ve bu dağların tepesi, bütün tepelerden yüksek olacaktır. Bütün uluslar bu tepeye akın edecektir. Pek çok kişi gelerek şunları söyleyecektir: “Haydi, RAB’bin dağına, Yakup’un Tanrısı’nın tapınağına çıkalım diyecekler, O bize kendi yolunu öğretsin, biz de O’nun yolundan gidelim” (Yşa.2:3).

87:4   Dördüncü ayette bu konu işleniyor gibidir: Siyon, anne olarak şahıslandırılır; Siyon’u anne olarak tanıyan bu ülkeler arasında güneyde Rahav’ın (Mısır), kuzeyde Babil’in bulunduğu söylenir. İnsanlar aynı zamanda, Filist, Sur ve Etiyopya’dan (Kûş) da Yeruşalim’de doğmuş uluslar olarak söz edeceklerdir. Bu uluslar, Siyon’u dünyanın ruhsal, politik ve ekonomik başkenti olarak kabul eden uluslar arasında yer alacak, Büyük Kral’a tapınmak ve armağanlar sunmak için Siyon’a çıkacaklardır (Yşa.60:5-7). Çardak Bayramı’nı kutlamak için Siyon’a çıkmayı reddeden uluslar, kuraklık ve belayla karşılaşacaklardır (Zek.14:16-19).

87:5   Bu nedenle Siyon ulusların ruhsal (yeniden) doğum yaşayacakları yer olarak kabul edilecektir. Çünkü En Yüce Olan orayı sarsılmaz kılacaktır.

87:6   Rab halkını sayarken, bazı ulusların, Siyon’un gerçek vatandaşı olmalarının, asıl yazgıları bu olduğunun farkına vardıklarını özenle kaydedecektir. Başkenti ziyaret etmelerinin nedenleri,

O’nun mimarisine hayranlık duymak veya surlarındaki mazgallı siperlere bakmak ya da kente tapınmaya gelmiş oymaklara imrenmek değildir. Başkenti, vatandaş olarak kişisel dokunulmazlıklarını ilan etmek, korunduklarını görmek, yasalarına uymak, mutlu toplumunda yaşamak ve sevmek, görkemli Mimarı ve Nöbetçisi’yle paydaşlık etmek için ziyaret ederler. 2

Gaebelein bu konuda şunları yazar:

RAB, Siyon’un yüceltilmesi ve bereketi aracılığıyla krallığa getirilen ulusları kaydeder. Sonra Siyon bütün dünyanın görkemli başkenti olur. 3

87:7   Bu, bir şenlik ve tatil zamanı olacaktır. Ezgiciler ve müzik aleti çalanlar, “Bütün kaynaklarım sendedir!” ezgisini söyleyen koroya katılacaklardır. Yeruşalim artık bir gözyaşı ve üzüntü yeri olmayacak, bir bereket çeşmesi, tazelenme kaynağı ve yeryüzündeki bütün uluslar için ruhsal bir yuva haline gelecektir.

Ama mezmuru bitirmeden önce, yapılması gereken kişisel bir uyarlama bulunur: Tanrı’nın, halkını kaydedeceği bir zaman gelecektir. Bu, göklerdeki halkın sayımı olacaktır. Bu sayıma katılmaya hak kazandıran tek unsur, yeniden doğuş olacaktır. Yalnızca yeniden doğmuş olanlar Tanrı’nın Egemenliği’ne gireceklerdir (Yu.3:3-5). Bu nedenle Tanrı, halkını kaydederken şöyle diyecektir: “Bu adam Siyon’da yeniden doğmuştur.”

Tanrı bunu sizin için de söyleyebilecek midir?

Göksel vatandaşlığa hak kazanabilmeniz için tek bir yol bulunur. Bu da Yuhanna 1:12’de belirtilmiştir:

Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.

 

Kutsal Kitap

1 RAB Siyonu kutsal dağlar üzerine kurdu.
2 Siyonun kapılarını
Yakup soyunun bütün konutlarından daha çok sever.
3 Ey Tanrı kenti, senin için ne yüce sözler söylenir: |iSela
4 ‹‹Beni tanıyanlar arasında
Rahav ve Babili anacağım,
Filisti, Suru, Kûşu da;
‹Bu da Siyonda doğdu› diyeceğim.››
5 Evet, Siyon için şöyle denecek:
‹‹Şu da orada doğmuş, bu da,
Yüceler Yücesi onu sarsılmaz kılacak.››
6 RAB halkları kaydederken,
‹‹Bu da Siyonda doğmuş›› diye yazacak. |iSela
7 Okuyucular, kavalcılar,
‹‹Bütün kaynaklarım sendedir!›› diyecek.

1. Teddy Kollek and Moshe Pearlman, Jerusalem, A History of Forty Centuries, s.12.

2. Belge bulunmamaktadır.

3. Gaebelein, Psalms, s.332.