Mezmurlar 76

76. Mezmur: Tanrı’yı Öven İnsan Gazabı

İ.Ö. 701’de Sanherib yönetimindeki Asur ordusu, Yeruşalim’i yok etmekle tehdit ediyordu. Ancak daha şehrin yakınına bile gelemeden, Rab’bin Meleği gece ordugahlarındaki yüz seksen beş bin bölüğü kılıçtan geçirdi.

Bu Asur felaketi, Byron’ın destansı şiirinde anımsanır: “Sanherib’in Yıkımı.” Yeşaya 37:36’da yorumun tam alıntısını buluruz. 76. Mezmur’u, bu tarihi sahnenin arka perdesinin karşısında görürsek, mezmur, yeni ve heyecan verici bir biçimde canlanacaktır. Yeşaya’daki ayeti bu mezmurla birlikte okumak yararlı olacaktır.

76:1   Tanrı, şehri ve tapınağı tehdit eden orduyu görülmeye değer bir yenilgiye uğrattığından, Yahuda’da ün kazanmıştı. Ulusun tarihindeki bu unutulmaz bölüm nedeniyle, adı İsrail’de ünlenmiştir.

76:2-4   Yeruşalim’i başkent, konutunun bulunduğu yer Siyon Dağı olarak (esenlik şehri) adlandırılır. Tanrı düşmanın bütün silahlarını parçalamıştır: Alevli oklarını, kalkanlarını, kılıçlarını ve diğer bütün silahlarını…

Bir tepe üstüne kurulmuş bu şehir, avı bol dağlardan, yani kendisini yağmalayan büyük ulusların yönetiminden daha görkemlidir. Yeruşalim’in Tanrısı, elini Yahuda’ya karşı kaldıracak olan herhangi bir güçten daha görkemli güce sahiptir.

76:5,6   Bu gerçeği Asur ordusunun başına gelenlerde görürüz. Yiğit savaşçılar aniden silahlarını bırakmışlardır. Bir anda güçsüzleşmişlerdir. Yakup’un Tanrısı’nın tek bir sözüyle atlarla atlıları ölümün derin uykusuna dalmışlardır.

76:7-9   O ne kadar da büyük bir Tanrı’dır! O’ndan korkulmalıdır! Öfkesi alevlendiğinde O’na karşı gelmek boştur. Gökyüzünden yargı buyruğu duyulur duyulmaz, yeryüzü sarsılır ve korkarak sessizliğe bürünür; tıpkı fırtınadan önceki sessizlik gibi… Sonra Tanrı yeryüzündeki yanlışları düzeltmek ve zulüm gören halkını kurtarmak için ilerler.

76:10   Tanrı, insanların gazabını, Kendisine övgü haline dönüştürecek güce sahiptir. Gazabından kurtulanları, zafer kazanmış generalin kılıcı gibi çevresine toplar.

İnsanların gazabı seni övsün, seni övmeyenleri sınırla,
Yeryüzündeki felaketlerden, sonsuz kazanç çıkacaktır.
İnsanın kötü yüreğinin amacı,
Yine de senin egemen isteğine hizmet eder.
Tanrımız, tahtında egemendir,
Bu nedenle iman edin, sessizce bekleyin.
Sessiz olun ve benim Tanrı olduğumu bilin,
Çekişme, üzüntü ve gözyaşları içindeyken
Korkularımızı O uzaklaştırır.
Göksel orduları yöneten her şeyi elinde tutar,
Ve hiç kimse O’na, “Ne yapıyorsun?” diyemez,
Ya da O’nun gücüne karşı koyamaz.
— Yazarı bilinmiyor

76:11a   Rab’bin sözle anlatılamayan büyüklüğüne ve yüceliğine bakıldığında, Yahuda halkına, Tanrıları Rab’be adaklar adamaları ve bu adakları yerine getirmeleri için öğüt verilir.

76:11b,12   Sonra İsrail’in çevresindeki uluslara, önderlerin soluğunu kesen, yeryüzü krallarına korku salan En Güçlü Olan’a armağanlar getirmeleri söylenir.

 

Kutsal Kitap

1 Yahudada Tanrı bilinir,
İsrailde adı uludur;
2 Konutu Şalemdedir,
Yaşadığı yer Siyonda.
3 Orada kırdı alevli okları,
Kalkanı, kılıcı, savaş silahlarını. |iSela
4 Işıl ışıl parıldıyorsun,
Avı bol dağlardan daha görkemli.
5 Yağmaya uğradı yiğitler,
Uykularına daldılar,
En güçlüleri bile elini kıpırdatamaz oldu.
6 Ey Yakupun Tanrısı, sen kükreyince,
Atlarla atlılar son uykularına daldılar.
7 Yalnız sensin korkulması gereken,
Öfkelenince kim durabilir karşında?
8 Yargını göklerden açıkladın,
Yeryüzü korkup sessizliğe büründü,
9 Ey Tanrı, sen yargılamaya,
Ülkedeki mazlumları kurtarmaya kalkınca. |iSela
10 İnsanların gazabı bile sana övgüler doğuruyor,
Gazabından kurtulanları çevrene topluyorsun.
11 Adaklar adayın Tanrınız RABbe,
Yerine getirin adaklarınızı,
Armağanlar sunun korkulması gereken Tanrıya,
Bütün çevresindekiler.
12 RAB önderlerin soluğunu keser,
Korku salar yeryüzü krallarına.