Mezmurlar 73

III. ÜÇÜNCÜ KİTAP (73 – 89. Mezmurlar)

73. Mezmur: İman Bilmecesi

73:1   Burada konuşan Asaf’tır. Başlarken bir noktayı açıklığa kavuşturmak isterim. Tanrı İsrail’e, yüreği temiz olanlara karşı iyidir. Gerçek öylesine açıktır ki, hiç kimsenin bunu sorgulamayacağı düşünülür.

73:2,3   Ancak, az kalsın adımlarım kayacaktı. Bu konuya bakışım nedeniyle imanım geçici olarak sarsılmıştı. Kötülerin yaşamının ne kadar iyi olduğunu düşünmeye başladığımda –bol para, bol eğlence, sıkıntı ve sorunsuz bir yaşam–onlar gibi olmayı arzuladım.

73:4-9   Onlar için her şey yolunda gidiyor gibi görünüyordu. İmanlılar kadar fiziksel acı çekmiyorlardı. Bedenleri sağlıklı ve besiliydi (böyle olması doğaldı, her şeyin en iyisini alabiliyorlardı). Bizler gibi dürüst insanların başına gelen sıkıntı ve trajedilerin pek çoğundan kaçıyorlardı. Başlarına bir dert gelse bile, her tür makul kayba karşı güvencedeydiler. Kendilerine bu kadar çok güvenmelerine şaşmamak gerekir. Bir tavus kuşu kadar kibirli, bir kaplan kadar vahşiydiler. Bedenleri ne kadar besiliyse, zihinleri de o kadar çarpık ve kötü planlarla doluydu. Ne kadar da kibirliydiler! Kendilerinden aşağı konumda olanlarla alay ederek onları lanetler ve onlara bir pislikmişçesine davranarak sürekli tehdit ederlerdi. Tanrı bile, onların kötülüklerinden payını aldı. Ağızları küfürle açılır, küfürle kapanırdı. Boş sözleri yeryüzünü dolaşırdı.

73:10-12   Sıradan insanların çoğu, bu kişilerin saygın olduklarını düşünürler. Onları eğilerek selamlar, büyük saygı gösterirler. Kötüler ne yaparsa yapsın, insanlar onları hatalı bulmaz. Bu, onlara zulmedenlerin küstahlıklarını yalnızca onaylar. Tanrı’nın hiçbir şeyden haberi olmadığını düşünürler. Bu nedenle, ahlâksızlıklarını sürdürdükleri halde kendilerini güvende hissederler. Varlıklarına güvenir ve servetlerini sürekli artırırlar.

73:13,14   Temiz, dürüst ve saygın bir yaşam sürmemin bana ne yarar sağlayacağını düşünmeye başlamıştım. Saatlerce dua ettim. Tanrı’nın sözünü okudum. Rab’bin işine katkıda bulundum. Rab için hem halkın önünde hem de kişisel olarak tanıklıkta bulundum. Bütün bunların karşılığında her gün sıkıntı ve cezayla karşılaştım. İman yaşamının ne kadar değerli olduğunu merak ediyordum.

73:15   Elbette kuşkularımı diğer imanlılarla paylaşmadım. Ne yapılması gerektiğini iyi biliyordum. “Bana kesin olarak bildiklerini anlat; ben zaten kuşkular içinde boğuluyorum” diyen adamı sık sık düşündüm ve böylece bütün kuşkularımı kendime sakladım. Öyle ki kuşkularımla, güvenen canları gücendirmeyeyim ya da sarsılmalarına neden olmayayım.

73:16   Ama yine de her şey hâlâ bir bilmeceydi: Doğrular acı çekerken, kötüler refah içindeydi. Anlaması o kadar zordu ki… Bu sorunu çözmeye çalışmak aslında beni tüketmişti.

73:17   Sonra harika bir şey oldu. Bir gün Tanrı’nın tapınağına gittim – Yeruşalim’deki binaya değil, göksel tapınağa. Tapınağa imanla girdim. Kötülerin bu yaşamdaki refahları hakkında Rab’be yakınırken, aniden şu soru aklıma geldi: “Ölümden sonra ne olacak?” Sonsuz yargıları hakkında düşündükçe, sonlarının ne olacağını anladım.

73:18-20   Rab’be şöyle seslendim: Rab, şimdi anlıyorum ki, refah içinde görünmelerine rağmen kötülerin yaşamı tehlike içindedir. Engin bir uçurumun kaygan ucunda yürürler; er ya da geç yıkıma uğrayacaklardır. Bir anda yok olacaklar, dehşet içinde silinivereceklerdir. Uyanan biri için rüya nasılsa, onlar da benim için bir rüya gibiler, hayalden başka bir şey değiller.

73:21,22   Şimdi benim arzuladığım şeylerin gelip geçici şeyler olduğunu anlıyorum. Kalbimin kırılması ve içimin acı dolması akılsızlıktı. Senin adaletini sorgularken bir insandan çok bir hayvan gibi hareket ettim. Bu davranışımdan ötürü beni bağışla.

73:23,24   Yine de bilgisizce davranışıma rağmen, beni terk etmedin. Sürekli seninleyim, beni bir babanın çocuğunun elini tuttuğu gibi, sağ elimden tutarsın. Bütün yaşamım boyunca öğütlerinle yol gösterirsin ve sonunda beni yüceliğine kabul edersin.

73:25,26   Gökyüzünde senden başka kimsem yok. Bu beni olağanüstü bir zenginliğe kavuşturur. Yeryüzünde de senden başkasını istemem. Tanrısızların zenginlikleri onların olsun, bana yalnızca sen yetersin. Bedenim ve yüreğim tükenebilir, ama Tanrı yaşamımın gücü, sonsuza dek ihtiyaç duyduğum payımdır.

73:27,28   Senden uzak duranlar hiç kuşkusuz sensiz yok olacaklar. Seni putlar için terk edenler ortadan kaldırılacak, ama benim için en iyisi, sana mümkün olduğunca yakın olmaktır. Kendimi, beni koruman için sana adadım ve bütün harika işlerini, dinlemek isteyen herkese duyurmayı arzuluyorum.

 

Kutsal Kitap

1 Tanrı gerçekten İsraile,
Yüreği temiz olanlara karşı iyidir.
2 Ama benim ayaklarım neredeyse tökezlemiş,
Adımlarım az kalsın kaymıştı.
3 Çünkü kötülerin gönencini gördükçe,
Küstahları kıskanıyordum.
4 Onlar acı nedir bilmezler,
Bedenleri sağlıklı ve semizdirfç. semizdir›› ya da ‹‹Ölürken acı çekmezler, bedenleri semizdir››.
5 Başkalarının derdini bilmez,
Onlar gibi çile çekmezler.
6 Bu yüzden gurur onların gerdanlığı,
Zorbalık onları örten bir giysi gibidir.
7 Şişmanlıktan gözleri dışarı fırlar,
İçleri kötülük kazanı gibi kaynar.
8 İnsanlarla eğlenir, kötü niyetle konuşur,
Tepeden bakar, baskıyla tehdit ederler.
9 Göklere karşı ağızlarını açarlar,
Boş sözleri yeryüzünü dolaşır.
10 Bu yüzden halk onlardan yana döner,
Sözlerini ağzı açık dinler.
11 Derler ki, ‹‹Tanrı nasıl bilir?
Bilgisi var mı Yüceler Yücesinin?››
12 İşte böyledir kötüler,
Hep tasasız, sürekli varlıklarını artırırlar.
13 Anlaşılan boş yere yüreğimi temiz tutmuşum,
Ellerimi yıkamışım suçsuzum diye.
14 Gün boyu içim içimi yiyor,
Her sabah azap çekiyorum.
15 ‹‹Ben de onlar gibi konuşayım›› deseydim,
Senin çocuklarına ihanet etmiş olurdum.
16 Bunu anlamak için düşündüğümde,
Zor geldi bana,
17 Tanrının Tapınağına girene dek;
O zaman anladım sonlarının ne olacağını.
18 Gerçekten onları kaygan yere koyuyor,
Yıkıma sürüklüyorsun.
19 Nasıl da bir anda yok oluyor,
Siliniveriyorlar dehşet içinde!
20 Uyanan birisi için rüya nasılsa,
Sen de uyanınca, ya Rab,
Hor göreceksin onların görüntüsünü.
21 Kalbim kırıldığında,
İçim acı dolduğunda,
22 Akılsız ve bilgisizdim,
Karşında bir hayvan gibi.
23 Yine de sürekli seninleyim,
Sağ elimden tutarsın beni.
24 Öğütlerinle yol gösterir,
Beni sonunda yüceliğe eriştirirsin.
25 Senden başka kimim var göklerde?
İstemem senden başkasını yeryüzünde.
26 Bedenim ve yüreğim tükenebilir,
Ama Tanrı yüreğimde güç,
Bana düşen paydır sonsuza dek.
27 Kuşkusuz yok olacak senden uzak duranlar,
Ortadan kaldıracaksın sana vefasızlık edenleri.
28 Ama benim için en iyisi Tanrı’ya yakın olmaktır;
Bütün işlerini duyurayım diye
Sığınak yaptım Egemen RAB’bi kendime.