Mezmurlar 71

71. Mezmur: Yaşlanmak

Genellikle mezmur yazarı ve İsrail ulusunun deneyimleri arasında yakın bir benzerlik bulunduğu göze çarpmaktadır. Bu nedenle, Bellett’in dediği gibi, bu mezmur İsrail’in gelecekte sıkıntı çekecek olan bakiyesinin bir duası olarak incelenebilir. 1

71:1-3   İlk üç ayet, 31. Mezmur’un 3’üncü ayetiyle benzerlik taşır. Rab, sığınak, kaya ve kale olarak övülür. Mezmur yazarı Tanrı’nın kendisini haklı çıkarması için yakarır. Her zaman başvurabileceği, sığınacak kayası ve kalesi Rab’dir.

71:4   Dua devam ederken, Tanrı’nın geçmişteki yardımları ve yaşlandıklarında sürecek olan merhametine duyduğu güvenden kaynaklanan büyük bir minnettarlık, duaya hakim olur.

Mezmuru İsrail’e uyarlayacak olursak, 4’üncü ayetin kötü, adaletsiz ve zalim adamı, Mesih karşıtıdır. Onun korkunç diktatörlüğü kutsalların dayanma gücünü tüketecek ve onları yıpratacaktır.

71:5,6   Gençliğinden beri Tanrı’nın, umudu ve güvencesi olduğunu söyleyebilen kişi mutludur. Doğduğu günden beri Yahve’ye güvenmiş olan, yaşamının son günlerinde desteksiz kalmayacaktır. Tanrı’nın harika lütfunu, ana rahmindeki zamana dönerek araştırıp izleyebilen kişi, yaşlılık yıllarında Tanrıyı övecek nedenlere sahip olacaktır.

71:7,8   Mezmur yazarı pek çok kişiye derin acıları ve reddedilişleri nedeniyle örnek olmuş ve bütün bunların sonucunda harika bir biçimde kurtarılmıştır. Ancak değişen yaşam koşullarında, Tanrı daima onun güçlü sığınağı olmuştur. Bu nedenle o her gün, Tanrı’yı överek ve yücelterek yaşamak ister.

71:9   Yaşlandığımda beni reddetme,

  Gücüm tükendiğinde beni terk etme!

Lütufla yaşlanmak, doğanın sağlayabileceğinden daha fazla lütuf gerektirir. Yaşlanmak, daha önce hiç karşılaşılmamış çelişkiler ve gizli korkuların yeni bir dünyasıdır: Yalnız bırakılmak, sevilen kişilere yük olmak, çaresiz bir yatalak olmak, birinin desteğini kaybetme korkusu, kendini zorla kabul ettirme korkusu… Bu korkular yeni değildir. Mezmur yazarı burada yaşamının sonbaharında olan herkesi teşvik etmek için sesli düşünmektedir (Daily Notes of the Scripture Union).

71:10,11   Elbette bu düşüncelerine, kendisini alçaltan ve öldürmek için işbirliği yapan düşmanların korkusu da eklenmiştir. Yanlış da olsa, Tanrı’nın kendisini terk ettiğini söyler. Düşmanları kendilerine karşı konulmasından korkmadan son saldırılarını hazırlarlar.

71:12,13   Bu bunalım, mezmur yazarının Tanrı’ya yardım etmesi için ısrar etmesine neden olur. Tanrı, hiçbir zahmete girmeksizin, düşmanları utanç, yenilgi ve rezaletle zor durumda bırakabilirdi.

71:14-16   Ama umut çabucak korkuya galip gelir ve övgü sözleri yükselmeye başlar. Lirikler, Tanrı’nın haklı eylemlerini ve O’nun kuşatılmış çocuğunu defalarca nasıl kurtardığını hatırlatır. Mezmur yazarı kutsal bir kararlılıkla şöyle der: “Gelip Yahve Elohim’in yiğitliklerini tükenmeyen öykülerle duyuracağım.” 2

71:17,18   Mezmur yazarı 5-11’inci ayetlerdeki gibi, bir kez daha gençliğinden yaşlanacağı güne kadar olan dönemi inceler (17-21’inci ayetler). İncelemesinin sonunda bulduğu tek şey, Tanrı’nın sadakatidir. Tanrı onu çocukluk günlerinden beri yetiştirmiştir. Knox şöyle devam eder: “Hâlâ senin harikalarını anlatmaktayım.” Şimdi yaşlanmıştır ve saçlarına ak düşmüştür, ama işinin sona ermediğini düşünür. Tanrı’nın kendisine, yeni kuşağa ve sonrakilere gücünü ve kudretini anlatması için zaman vermesini diler. Bu dua elbette yanıtlanır, çünkü bu mezmur Kutsal Yazılar’ın içinde korunmuştur.

71:19-21   Tanrı gerçekten harikadır! O’nun gücü ve doğruluğu göklerden yüksektir. Hiç kimse O’nun eline su dökemez; özellikle yaptığı büyük işler düşünüldüğünde…

Bazen Tanrı’nın izin verdiği şeyleri, Tanrı’nın kendisinin yaptığı söylenir. Burada mezmur yazarını (ve İsrail’i) pek çok acı ve sıkıntıyla karşı karşıya bıraktığını görüyoruz. İsrail için bu, büyük sıkıntı dönemini işaret eder. Ama O, iyileştiren Tanrı’dır ve halkını ayağa kaldıracak, onları ölümün pençesinden kurtaracaktır. Onları paylamak yerine saygınlıklarını artıracak ve onları avutacaktır.

71:22   Tanrı’nın sadakati çenk çalınarak ve ezgiler söylenerek övülecektir. İsrail’in Kutsalı lir çalınarak yüceltilecektir. Tanrı’nın bu adı –İsrail’in Kutsalı– mezmurlarda iki kez daha kullanılmıştır: 78:41 ve 89:18.

71:23,24   Çenke ve lire korodaki mezmur yazarının dudakları, varlığı ve dili eşlik edecektir. Dudakları ezgi söylerken coşkuyla sevinecektir. Kuzu’nun kanı tarafından satın alınan varlığı da ezgiyle büyük sevinç bulacaktır. Dili, Tanrı’nın güvenilirliğini yorulmak bilmeden anlatacaktır, çünkü bütün düşmanları karmaşa içindedir.

 

Kutsal Kitap

1 Ya RAB, sana sığınıyorum,
Utandırma beni hiçbir zaman!
2 Adaletinle kurtar beni, tehlikeden uzaklaştır,
Kulak ver bana, kurtar beni!
3 Sığınacak kayam ol,
Her zaman başvurabileceğim;
Buyruk ver, kurtulayım,
Çünkü kayam ve kalem sensin.
4 Ey Tanrım, kurtar beni
Kötünün elinden, haksızın, gaddarın pençesinden!
5 Çünkü umudum sensin, ey Egemen RAB,
Gençliğimden beri dayanağım sensin.
6 Doğduğum günden beri sana güveniyorum,
Beni ana rahminden çıkaran sensin.
Övgülerim hep sanadır.
7 Birçokları için iyi bir örnek oldum,
Çünkü sen güçlü sığınağımsın.
8 Ağzımdan sana övgü eksilmez,
Gün boyu yüceliğini anarım.
9 Yaşlandığımda beni reddetme,
Gücüm tükendiğinde beni terk etme!
10 Çünkü düşmanlarım benden söz ediyor,
Beni öldürmek isteyenler birbirine danışıyor,
11 ‹‹Tanrı onu terk etti›› diyorlar,
‹‹Kovalayıp yakalayın,
Kurtaracak kimsesi yok!››
12 Ey Tanrı, benden uzak durma,
Tanrım, yardımıma koş!
13 Utansın, yok olsun beni suçlayanlar,
Utanca, rezalete bürünsün kötülüğümü isteyenler.
14 Ama ben her zaman umutluyum,
Sana övgü üstüne övgü dizeceğim.
15 Gün boyu senin zaferini,
Kurtarışını anlatacağım,
Ölçüsünü bilmesem de.
16 Ey Egemen RAB, gelip yiğitliklerini,
Senin, yalnız senin zaferini duyuracağım.
17 Ey Tanrı, çocukluğumdan beri beni sen yetiştirdin,
Senin harikalarını hâlâ anlatıyorum.
18 Yaşlanıp saçlarıma ak düşse bile
Terk etme beni, ey Tanrı,
Gücünü gelecek kuşağa,
Kudretini sonrakilere anlatana dek.
19 Ey Tanrı, doğruluğun göklere erişiyor,
Büyük işler yaptın,
Senin gibisi var mı, ey Tanrı?
20 Sen ki, bana birçok kötü sıkıntı gösterdin,
Bana yeniden yaşam verecek,
Beni toprağın derinliklerinden çıkaracaksın.
21 Saygınlığımı artıracak,
Yine beni avutacaksın.
22 Ben de seni,
Senin sadakatini çenkle öveceğim, ey Tanrım,
Lir çalarak seni ilahilerle öveceğim,
Ey İsrailin Kutsalı!
23 Seni ilahilerle överken,
Dudaklarımla, varlığımla sevincimi dile getireceğim,
Çünkü sen beni kurtardın.
24 Dilim gün boyu senin zaferinden söz edecek,
Çünkü kötülüğümü isteyenler
Utanıp rezil oldu.

1. John G. Bellett, Short Meditations on the Psalms, s.76.

2. Williams, Commentary, s.72.