Mezmurlar 70

70. Mezmur: Yardımın Çabuk Gelsin!

70. Mezmur’un büyük bir bölümü, Mezmur 40:13-17’nin bir tekrarıdır. Başlık, bu mezmuru Davut’un yazdığını belirtir. Dört farklı eylem görünür.

Yardımın Çabuk Gelsin (70:1)

Morgan bunu, “Kaygı ve merak nedeniyle hıçkırmak” olarak adlandırır. Birinci ayette, Davut’un kendisini kurtarmakta acele etmesi için Rab’be ısrar ettiği izlenimini ediniriz.

İyice Cezalandır (70:2, 3)

Davut’un o anki en büyük isteği düşmanlarının yenilgisi ve bozgunudur. Onları, kendisini öldürmeye çalışmakla, zarar vermekten zevk almakla ve başına gelen felaketle eğlenmekle suçlar. Onların yaptıklarına karşılık olarak zararını isteyenlerin geri dönüpşaşırmalarını, canını almaya çalışanların utançtan yüzlerinin kızarmasını ister.

Tanrı Sürekli Yüceltilsin (70:4)

Buradaki düşünce, Tanrı mezmur yazarını kurtarmaya geldiğinde, Tanrı’ya yönelenlerin O’nu öveceğidir. Rab’bi arayan herkes, yardım nedeniyle O’nu yüceltecek ve büyük kurtuluşTanrısı olarak O’na tapınacaktır.

Yardımıma Çabuk Koş (70:5)

Mezmur yazarı bir an önce kurtarılmak için tekrar feryat eder. Davut’un güven içinde kanat açıp yükseldiği söylenemese de, Rab’bin kendisine yardımedipkurtaracağına iman etmektedir. Böyle bir iman ödülsüz bırakılmayacaktır

 

Kutsal Kitap

1 Ey Tanrı, kurtar beni!
Yardımıma koş, ya RAB!
2 Utansın canımı almaya çalışanlar,
Yüzleri kızarsın!
Geri dönsün zararımı isteyenler,
Rezil olsunlar!
3 Bana, ‹‹Oh! Oh!›› çekenler
Geri çekilsin utançlarından!
4 Sende neşe ve sevinç bulsun
Bütün sana yönelenler!
‹‹Tanrı yücedir!›› desin hep
Senin kurtarışını özleyenler!
5 Bense, mazlum ve yoksulum,
Ey Tanrı, yardımıma koş!
Yardımcım ve kurtarıcım sensin,
Geç kalma, ya RAB!