Mezmurlar 67

67. Mezmur: İsrail’in Göreve Çağrılması

Tanrı İsrail ulusunu çağırdığında, amacı bu ulusun görev alacak bir karaktere sahip olmasıydı. İsrail, çevresindeki uluslara iki önemli gerçek konusunda tanıklık edecekti.

  1. Tek Tanrı gerçeği – yalnızca tek bir Tanrı vardır (Çık.20:2, 3; Yas.6:4; Yşa.43:10-12).
  2. RAB’bin yönetimi altında itaat ederek yaşayan bir halkın mutlu ve varlıklı olacağı gerçeği (Lev.26:3-12; Yas.33:26-29; 1Ta.17:20; Yer.33:9).

Yalnızca İsrail’in bereketlenmesi, Tanrı’nın isteği değildi. Tanrı, İsrail’in bereketin bir yolu olmasını amaçlamıştı. Eski Antlaşma boyunca Tanrı’nın kurtarışının Yahudiler kadar diğer uluslar için de geçerli olduğu ve İsrail’in bir kâhinler krallığı olarak Tanrı ve uluslar arasında bir aracı olarak hizmet edeceği birçok yerde belirtilmiştir. Ne yazık ki, İsrail, görevinin bu bölümünde başarısızlığa uğramıştır. Zina ederek, duyurmak için çağırıldığı gerçekleri inkâr etmiştir.

Ancak, Tanrı’nın amaçları bu kadar kolay yenilgiye uğrayamaz. Büyük sıkıntı zamanında iman eden Yahudi bakiyesi, krallığın müjdesini bütün dünyaya taşıyacaktır (Mat.24:14). Bunun ardından gelecek olan krallıkta, İsrail diğer uluslara bir bereket kanalı olacaktır (Yşa.61:6; Zek.8:23).

67:1,2   Bu mezmur, işte bu zamanı güvenle beklemektedir. Mezmurda, iman eden Yahudiler’in, Tanrı’nın kendilerini diğer uluslara Müjde’yi duyuracak aracılar olarak bereketlemesi için ettikleri duayı işitiriz. “Yeryüzünde yolun… bilinsin” ifadesini okuduğumuzda, Mesih’in tek yol olduğunu hatırlamalıyız (Yu.14:6). Yalnızca O’nun aracılığıyla uluslar ya da bireyler, Tanrı’nın kurtaran gücünü elde edebilirler.

67:3,4   İsrail, olağanüstü bir müjdecilik coşkusuyla, diğer ulusların Tanrı’ya coşkulu övgüler yükseltmesi için dua eder. Ulusların, Mesih’in lütufkâr ve adil yönetiminin, yumuşak çobanlığının tadını çıkarttıkları bir şenlik düzenlemelerini diler.

67:5   İsrail nasıl ki dünyanın bütün uluslarının Tanrı’yı övmesini istiyorsa, F. B. Meyer de aynı şekilde bize şunu hatırlatmaktadır: “Mesih’in acısına karşılık, egemenlik istiyoruz.”

67:6,7   Son iki ayet, bin yıllık dönemi şimdiden gelmiş gibi resmeder. Ürünler toplanmış, ambarlara tıka basa doldurulmuştur. Tanrı’nın İsrail’i bereketlemesinin kanıtı olan bu durum, uluslara güçlü bir tanıklık olacaktır. İbrani asıllı bir araştırmacı olan Franz Delitzsch konuyu şöyle özetlemiştir: “İsrail’e gösterdiği iyilik, insanlığın refahı için olacaktır.” 1

 

Kutsal Kitap

1 Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin,
Yüzünün ışığı üzerimize parlasın. |iSela
2 Öyle ki, yeryüzünde yolun,
Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.
3 Halklar sana şükretsin, ey Tanrı,
Bütün halklar sana şükretsin!
4 Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın,
Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın,
Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin. |iSela
5 Halklar sana şükretsin, ey Tanrı,
Bütün halklar sana şükretsin!
6 Toprak ürününü verdi,
Tanrı, Tanrımız, bizi bolluğa kavuştursun.
7 Tanrı bize bolluk versin,
Dünyanın dört bucağındakiler O’ndan korksun!

1. Franz Delitzsch, “Psalms,” in Biblical Commentary on the Old Testament, XII:240.