Mezmurlar 64

64. Mezmur: Oklar ve Yaylar

64. Mezmur’da iki okçuluk yarışmasıyla karşılaşırız. İlki kötülerle doğrular arasındadır (1-6. ayetler). Asıl olay ise, Tanrı’yla kötüler arasındadır (7-10. ayetler).

64:1-6   İlk savaş bütünüyle tek yanlı gibi görünmektedir. Birçok alçak, Davut’a zulmetmektedir. Zalimlerin ok kılıfları doludur. Ancak, Davut’un gizli bir silahı (dua) vardır; bunu, görünmeyen Ortağı’nın yardımını istemek için kullanır. Tanrı’dan, öncelikle kendisini korkudan kurtarması, sonra da kötülerin gizli planlarından koruması için yalvarır. Sonra, Tanrı’ya düşmanla ilgili bir rapor verir. Dilleri kılıç gibi bilenmiştir. Acı ve suçlayıcı sözlerini ok gibi hedefe yöneltmişlerdir. Saldırıları beklenmedik bir biçimde gerçekleşir; karşı saldırıdan da korkmamaktadırlar. Masumu yok etmeye kararlıdırlar. Mezmur yazarını gizlice tuzağa düşürmek için el ele vermişlerdir; yakalanacakları akıllarından geçmez. “Kurnazlıkları ve sahtekârlıklarıyla kusursuz bir plan yaptıklarını düşünürler (6. ayet, Moffatt).

64:7   O ana kadar her şey alçaklardan yana görünmektedir. Ama doğrular şu vaade yapışırlar: “Rab sizin için savaşacak, siz sakin olun yeter” (Çık.14:14). “Çünkü savaş sizin değil, Tanrı’nındır” (2Ta.20:15).

64:8   İkinci okçuluk yarışmasında, Tanrı’nın okunu (tekil) onlara attığını görürüz. Ok tam hedefini bulmuştur. Ansızın yaralanarak yere düşerler. Tanrı, kötü sözlerinin kendilerinin yıkımına neden olmasını sağlar; bunu izleyenlerin hepsi korkuyla kaçışırlar.

64:9,10   Bunun sonucunda halk korkuya kapılır. Haber çabucak yayılır ve insanlar doğruluğun zafer kazandığının farkına varırlar. Bu zafer, doğruları sevindirir ve RAB’be güvenmelerini sağlar. Doğru olanı seven herkes bu zaferi kutlayacaktır.

 

Kutsal Kitap

1 Ey Tanrı, kulak ver sesime yakındığım zaman,
Hayatımı düşman korkusundan koru.
2 Kötülerin gizli tasarılarından,
O suçlu güruhun şamatasından esirge beni.
3 Onlar dillerini kılıç gibi bilemiş,
Acı sözlerini ok gibi hedefe yöneltmişler,
4 Pusularından masum insanın üzerine atmak için.
Ansızın vururlar, hiç çekinmeden.
5 Birbirlerini kötülük yapmaya iter,
Gizli tuzaklar tasarlarken,
‹‹Kim görecek?›› derler.
6 Haksızlık yapmayı düşünür,
‹‹Kusursuz bir plan yaptık!›› derler.
İnsanın içi ve yüreği derin bir sırdır, bilinmez.
7 Ama Tanrı onlara ok atacak,
Ansızın yaralanacaklar.
8 Dilleri yüzünden yıkıma uğrayacaklar,
Hallerini gören herkes alayla baş sallayacak.
9 Bütün insanlar korkuya kapılacak,
Tanrının işini duyuracak,
Onun yaptıkları üzerinde düşünecekler.
10 Doğru insan RAB’de sevinç bulacak,
O’na sığınacak,
Bütün temiz yürekliler O’nu övecek.