Mezmurlar 62

62. Mezmur: Yalnızca Tanrı!

62. Mezmur’un bildirisi Tanrı’nın tek gerçek sığınak olduğudur. Tek ve yalnız sözcüklerinin tekrarlanışı, Tanrı’nın bizim güvenimizi hak ettiğini vurgular.

Tanrı’nın sunulduğu birçok güzel ifadeden bazıları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kurtuluşumuz (1b, 2a, 6a, 7a. ayetler)
 • Kayamız (2a, 6a, 7b. ayetler)
 • Kalemiz (2c, 6c. ayetler)
 • Umudumuz (5b. ayetler)
 • Onurumuz (7a. ayet)
 • Sığınağımız (7b, 8b. ayetler)
 • Gücümüz (11b. ayet)
 • İnayet ve sevgi pınarı (12a. ayet)

Tanrı’yı güvenen ve O’nu gücü olarak gören kişi aşağıdaki güvencelere sahiptir:

 • Asla sarsılmaz (2b. ayet)
 • Düşmanlarını paylayacak cesarete sahiptir (3. ayet)
 • Düşmanlarının planları hakkında bilgilidir (4. ayet)
 • Sarsılmaz (6b. ayet)
 • Diğer insanların da Tanrı’ya güvenmenin getirdiği sevinci bilmelerini ister (8. ayet)

Bunların dışında genellikle insanların güvendiği beş başka şey daha vardır, ancak kuşkusuz bunlara güvenildiğinde hayal kırıklığı yaşanacaktır.

 1. Sıradan, önemsiz ve bir buhar gibi geçici insanlar.
 2. Yöneticiler ya da zengin kişilerden oluşan yüksek tabakadan insanlar. Yardım ve güvence sağlar gibi görünseler de güvenilmezdirler. Gerek ayak takımından, gerekse yüksek tabakadan olan insanlar tartıya konduklarında, güvenilirlikleri açısından hiçbir değer taşımadıkları görülür.
 3. Baskı ve zulüm ahmakça bir yöntemdir. Bunlar Tanrı’nın lanetini insanların üzerine getirir.
 4. Soygunculuk, güç ve zenginliğe giden kestirme bir yol gibi görünse de, bu kötülükle elde edilmiş gelir, Tanrı’nın yargısına uğrar.
 5. Dürüstçe çalışılarak elde edilen zenginlikler bile ilişkilerimizde ve hizmetimizde Rab’bin yerini almamalıdırlar. F. B. Meyer bu konuda şöyle yazar: “Genellikle paraya umut bağlar ve insanlardan yardım bekleriz, ama bize gerçekten yardım eden Tanrı’dır.”

Bu mezmurun, Avşalom’un isyanından esinlenerek yazılmış olması olasıdır. İsyancılar, Davut’u yok etmek için ardına düşerler. Amaçları onu yüksek konumundan, tahtından indirmektir. Sadık gibi görünürler, ancak yüreklerinde hainlik tasarlarlar. Kaçak kral, kendisine bağlı halkını Rab’be hiç kuşku duymadan güvenmeleri için zorlar. Düşmanları insanlara ve paraya güvenmektedirler, ama bunların hiçbirinde kurtuluş yoktur. Davut yalnızca Rab’be güvenmektedir. Rab ona defalarca güç ve sevginin kaynağı olduğunu, gücünü sadıkları kurtarmak ve düşmanları cezalandırmak için kullandığını, sevgisiyle halkını avutarak bereketlediğini belirtmiştir. Lütfunu reddeden herkes için adaletin yerine gelmesini sağlayacaktır.

John Donne’ın bu mezmura ilişkin yorumu anılmaya değer:

O benim Kayam, Kurtuluşum, Kalem, Sığınağım ve Onurum’dur.
Sığınağım O olduğuna göre hangi düşman beni yenebilir?
Beni savunan O olduğuna göre hangi ayartma beni yaralayabilir?
O, Kayam olduğuna göre, hangi fırtına beni sarsabilir?
O, Kurtuluşum olduğuna göre, hangi kasvet beni kederlendirebilir?
O, benim yüceliğim olduğuna göre, hangi iftira beni lekeleyebilir?

 

Kutsal Kitap

1 Canım yalnız Tanrıda huzur bulur,
Kurtuluşum Ondan gelir.
2 Tek kayam, kurtuluşum,
Kalem Odur, asla sarsılmam.
3 Birini ezmek için daha ne vakte kadar
Hep birlikte üstüne saldıracaksınız,
Eğri bir duvara,
Yerinden oynamış bir çite saldırır gibi?
4 Tek düşünceleri onu doruktan indirmektir.
Yalandan zevk alırlar.
Ağızlarıyla hayırdua ederken,
İçlerinden lanet okurlar. |iSela
5 Ey canım, yalnız Tanrıda huzur bul,
Çünkü umudum Ondadır.
6 Tek kayam, kurtuluşum,
Kalem Odur, sarsılmam.
7 Kurtuluşum ve onurum Tanrıya bağlıdır,
Güçlü kayam, sığınağım Odur.
8 Ey halkım, her zaman Ona güven,
İçini dök Ona,
Çünkü Tanrı sığınağımızdır. |iSela
9 Sıradan insan ancak bir soluk,
Soylu insansa bir yalandır.
Tartıya konduğunda ikisi birlikte soluktan hafiftir.
10 Zorbalığa güvenmeyin, yağma malla övünmeyin;
Varlığınız artsa bile, ona gönül bağlamayın.
11 Tanrı bir şey söyledi,
Ben iki şey duydum:
Güç Tanrınındır,
12 Sevgi de senin, ya Rab!
Çünkü sen herkese, yaptığının karşılığını verirsin.