Mezmurlar 52

52. Mezmur: Maskesi Düşen Hain

Bu mezmurun tarihsel geçmişi 1. Samuel 21, 22’de bulunur. Edomlu Doek, Kral Saul’un baş çobanıydı. Kaçak Davut, kâhin Ahimelek’ten ekmek ve Golyat’ın kılıcını aldığında yanlarındaydı. Bundan kısa bir süre sonra gidip Saul’a her şeyi açıkladı ve kendisine Ahimelek’i ve Rab’bin diğer seksen dört kâhinini öldürmesi için yetki verildi. Sonra Nov’daki kadınları ve çocukları kılıçtan geçirdi; köyü, hatta hayvanları bile yok etti.

1-4’üncü ayetlerde Doek’in karakterinin, 5-7’nci ayetlerde kötü sonunun portresi çizilir. 8 ve 9’uncu ayetlerde ise mezmur yazarının karakteri açıklanır.

52:1-4   Davut’un başlangıçtaki sorusu, kötülüğüyle gururlanan haine yöneliktir. Bu saldırının nedeni, Doek’in, “Tanrı’nın sadık uşağına karşı gün boyu yalanlarla haksızlık etmesi”dir (NEB). Mesih karşıtının bu hain örneği insanları, ettiği küfürlerle keskin bir ustura gibi parçalayan bir dile sahipti. İyilikten çok kötülüğe eğilimi vardı, gerçek yerine yalanı tercih ederdi. Hileli diliyle insanların yaşamlarını altüst ederdi.

52:5   Tanrı ve insan adaleti, mezmur yazarının önceden bildirdiği Doek ve yandaşlarının sonlarında anlaşırlar. Tanrı onu moloza dönüşen bir bina gibi yıkacaktır. En yüce Olan, onu kapıp çadırından fırlatacak ve yaşam diyarından kökünü sökecektir.

52:6,7   Tanrı’dan korkan insanlar o günü görmek için yaşayacaklar, Tanrının müthiş yargısıyla sarsılacaklar ve Tanrı sıkıntıları zafere dönüştürdüğünde şu sözleri söyleyerek gülecekler:

İşte bu adam, Tanrı’ya sığınmak istemedi, servetinin bolluğuna güvendi, başkalarını yıkarak güçlendi.

52:8,9   Mezmur yazarının karakteri göze çarpan bir zıtlık taşımaktadır. Kendisini Tanrı’nın evinde yeşeren zeytin ağacına benzetir – zeytin ağacı, refah ve verimliliği simgeler. F.W. Grant’a göre zeytin,

Tanrı Ruhu’nu simgeleyen yağın içinde konut kurduğu, sonsuz yaşamın tazeliğiyle yeşil kalan ağaçtır. Kötünün fırlatılıp atıldığı “çadır”ın aksine o, Tanrı’nın evindedir. 1

Tanrı’yı sığınağı yapmayan Doek’in aksine, Davut Tanrı’nın merhametine sonsuza kadar güvenmeye kararlıdır.

Sonsuza kadar yapacağı bir başka şey de kötüleri cezalandırdığı ve doğruları haklı çıkardığı için O’na teşekkür etmektir. Sonunda sadık kutsallarının önünde Rab’bin adını yüceltecektir, çünkü O iyidir.

 

Kutsal Kitap

1-2 Niçin kötülüğünle böbürlenirsin, ey kabadayı,
Tanrının sadık kullarına karşı
Bütün gün dilin yıkım tasarlar
Keskin ustura gibi, ey hilekâr.
3 İyilikten çok kötülüğü,
Doğru konuşmaktan çok yalanı seversin. |iSela
4 Seni hileli dil seni!
Her yıkıcı sözü seversin.
5 Ama Tanrı seni sonsuza dek yıkacak,
Seni kapıp çadırından fırlatacak,
Yaşam diyarından kökünü sökecek. |iSela
6 Doğrular bunu görünce korkacak,
Gülerek şöyle diyecekler:
7 ‹‹İşte bu adam, Tanrıya sığınmak istemedi,
Servetinin bolluğuna güvendi,
Başkalarını yıkarak güçlendi!››
8 Ama ben Tanrının evinde yeşeren zeytin ağacı gibiyim,
Sonsuza dek Tanrının sevgisine güvenirim.
9 Sürekli sana şükrederim yaptıkların için,
Sadık kullarının önünde umut bağlarım,
Çünkü adın iyidir.

1. Grant, “Psalms,” III:212.