Mezmurlar 47

47. Mezmur: Mutlu Yeni Yıllar!

Yeruşalim: Mesih’in Altın Çağı’nın ilk yılı, Ulusal Toplantı Salonu’nda kutsanmış bir konser aracılığıyla gün batımında kutlanır. Programın içeriği, son uluslararası gelişmeler karşısında yeni anlam kazanan 47. Mezmur’un zaferli namelerini kapsar.

47:1-4   Mezmur başladığında dinleyiciler, son küresel sıkıntıdan sonra hayatta kalmış diğer ulusların ellerini tutmak ve Tanrı’ya sevinç ezgileri söylemek için bir araya geldiklerinin farkına varırlar. Tarifi imkansız bir duygu seliyle korodan muhteşem bir ezgi yayılır. Ezgiciler, “Ne müthiştir yüce RAB, bütün dünyanın ulu Kralı” sözlerine geldiklerinde, büyük bir coşkuyla dolarlar. Kısa süre önce yapılan Rab İsa Mesih’in taç giyme törenini hatırlarlar. O, “Bütün dünyanın ulu Kralı” olarak ilan edilmiştir. İnsanlar O’nun, sıkıntı döneminde İsrail’e büyük düşmanlık yapmış olan inatçı ulusları nasıl ayaklarının altına serdiğini hatırladıklarında, minnet duygularıyla dolarlar. Koro ezgi söylerken dinleyiciler arasında alkışlar yükselir:

Sevdiği Yakup’un gururu olan mirasımızı,

O seçti bizim için.

47:5   Düşmanlarına boyun eğdirmek için bir savaş adamı olarak gökten inmiş olan Mesih, şimdi Yeruşalim’de halkının sevinç çığlıkları ve O’nun zaferini duyuran boru sesleriyle tahtına çıkmıştır.

47:6,7   Koro, İsrail’i Tanrı’ya, Kralımız’a övgüler söylemeye çağırdığında, dokunaklı bir an yaşanır. Artık Kral İsa’nın Tanrı olduğuna ilişkin hiçbir tereddüt kalmamıştır. Golgota’da çiviyle delinen elleri, dünyasal yönetimin egemenliğini elinde tutmaktadır! Herkes, O’na ezgiler sunmanın ne kadar yerinde olduğunu hisseder.

47:8   Koro defalarca, Kral olan Mesih’in Tanrılığı’nı vurgular. O şimdi uluslar üzerinde egemenlik süren ve tahtı kutsallık temelleri üstünde kurulmuş Olan’dır.

47:9   Belki ezgide şu söz söylendiğinde bazıları hafifçe, renk vermeden kuruntu duymuş olabilir:

Ulusların önderleri, İbrahim’in Tanrısı’nın halkıyla bir araya gelmiş…

Geçmişte ulusların önderleri pek çok kez İsrail’i denize atmak için toplanmışlardı. Koro ezgisini sürdürdüğünde, artık toplanmalarının nedeninin Tanrı’yı yüceltmek olduğu görülür. Rablerin Rab’bi ve kralların Kralı’na armağan getirmek için İsrailliler’le birleşirler.

Herkes “yeryüzü kralları” ifadesinin, insanları korumak için atanmış yöneticiler anlamına geldiğini fark etmeyebilir. Şimdi hepsi Tanrı’ya aittir; O, yeryüzündeki bütün yetkilerin üzerinde yüceltilmiştir.

Konserin sonunda eleştirmenler, ulusun bütün tarihi boyunca böyle anlamlı bir kutlamanın asla gerçekleşmediği konusunda görüş birliğine varırlar!

 

Kutsal Kitap

1 Ey bütün uluslar, el çırpın!
Sevinç çığlıkları atın Tanrının onuruna!
2 Ne müthiştir yüce RAB,
Bütün dünyanın ulu Kralı.
3 Halkları altımıza,
Ulusları ayaklarımızın dibine serer.
4 Sevdiği Yakupun gururu olan mirasımızı
O seçti bizim için. |iSela
5 RAB Tanrı sevinç çığlıkları,
Boru sesleri arasında yükseldi.
6 Ezgiler sunun Tanrıya, ezgiler;
Ezgiler sunun Kralımıza, ezgiler!
7 Çünkü Tanrı bütün dünyanın kralıdır,
Maskil sunun! edebiyat terimi. ‹‹Didaktik şiir›› anlamına gelebilir.
8 Tanrı kutsal tahtına oturmuş,
Krallık eder uluslara.
9 Ulusların önderleri
İbrahim’in Tanrısı’nın halkıyla bir araya gelmiş;
Çünkü Tanrı’ya aittir yeryüzü kralları.
O çok yücedir.