Mezmurlar 43

43. Mezmur: Işığını ve Gerçeğini Gönder

Bu, bir önceki mezmurun ikizi gibidir. Bağlantı öylesine büyüktür ki, bir çeviri bunları her ikisi tek bir derlemeymişçesine birleştirir.

43:1,2   Burada, Siyon’da tapınmak isteyen, ama inanç değiştiren bir ulus ve adaletsiz bir kişi tarafından kendisine engel olunan bir sürgünün uzun duasını buluruz. Bu, tanrıtanımaz İsrail ulusu ve Mesih Karşıtı’nın sıkıntı sırasında artakalan az sayıda tanrısayar Yahudi’ye yaptığı baskının örneği olabilir.

Önce haklı çıkarılma ve yardım konusunda ricada bulunulur. Mezmur yazarı, Tanrı’dan, inanmayan kardeşleri ve günah işleyenlere karşı, halkının davasını savunmasını ister. Bir imanlı Tanrı’ya sığındığı halde kendini terk edilmiş gibi hissedebilir. Hem kazanan tarafta olmak hem de düşmanın ayakları altında ezilmek, iman bilmecelerinden biridir.

43:3   Sonra Siyon’a dönüş için olumlu ve güzel bir dua yükselir. Kullanılan ifadelerin güzelliği kıyaslanamaz:

Gönder ışığını, gerçeğini!

Yol göstersinler bana,

Senin kutsal dağına,

Konutuna götürsünler beni.

Mezmur yazarı, Tanrı’nın ışığının ve gerçeğinin kendisine eşlik etmesini ister. O’nun iyilik ve sevgisi sayesinde (Mez.23:6), Tanrı’nın kutsal dağına sevinç içinde döneceğinden emin olmuştur.

43:4   3 ve 4’üncü ayetlerdeki ilerlemeye dikkat edin:

Kutsal dağına, konutuna.

Tanrı’nın sunağına,

Neşe, sevinç kaynağım Tanrı’ya

Gideceğim.

Tanrı’ya gerçekten tapınan kişi için bir bina ya da bir sunak yeterli değildir. Bu kişinin Tanrı’nın kendisine ulaşması gerekir!

43:5   Tanrı’nın huzuruna çıkma umuduyla canlanan yazar, katı ve sıkıntılı yüreğindekileri bir kez daha paylaşır.

Sakin ol, canım:
Göksel Dostun senin iyiliğin için,
Seni dikenli yollardan sevinçli bir sona taşımaktadır!
— Katharina von Schlegel

 

Kutsal Kitap

1 Hakkımı ara, ey Tanrı,
Savun beni vefasız ulusa karşı,
Kurtar hileci, haksız insandan.
2 Çünkü sen Tanrım, kalemsin;
Neden beni reddettin?
Niçin düşmanlarımın baskısı altında
Yaslı gezeyim?
3 Gönder ışığını, gerçeğini,
Yol göstersinler bana,
Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni.
4 O zaman Tanrının sunağına,
Neşe, sevinç kaynağım Tanrıya gideceğim
Ve sana, ey Tanrı, Tanrım benim,
Lirle şükredeceğim.
5 Neden üzgünsün, ey gönlüm,
Neden içim huzursuz?
Tanrı’ya umut bağla,
Çünkü O’na yine övgüler sunacağım;
O benim kurtarıcım ve Tanrım’dır.