Mezmurlar 33

33. Mezmur: Yeni Bir Ezgi

Bu mezmurun ilk ayetiyle bir önceki mezmurun son ayeti arasında bir bağ var gibi görünmektedir. Her ikisinde de yazar, doğruları Tanrı’da sevinmeye çağırır. Ama bu mezmur, doğruların Tanrı’yı övmesinin neden uygun olduğunu anlatarak konuyu incelikle işler.

Burada düşmanlardan, zulümden ve sıkıntıdan söz edilmediğine dikkat edelim. Barış hüküm sürmekte, İsrail güvenlik içinde yaşamakta ve Rab’bi evrensel Egemeni olarak tanımaktadır. Bu anlamda mezmur, ulusların baskısı bittiğinde ve Yakup’un sıkıntısı geride kaldığında, Mesih’in egemenliğinin başlangıcına işaret eder.

33:1,2   İlk yedi ayette İsrail Rab’be tapınmaya çağrılır, sonra sekizinci ayette aynı çağrı uluslara da yapılır. Övgü öylesine güzeldir ki, mümkün olan her türlü zarif müzik aletiyle eşlik edilmelidir – Lir ve on telli çenk.

33:3   Yeni ezgi, kurtuluş ezgisidir. Günahların bağışlanmasını izler (32. Mezmur) ve Mesih’in değerli kanı aracılığıyla günahlarından temizlenmiş herkese yöneliktir. Ama bu ezgi, bin yıllık dönemin başlangıcında, kurtarılmış İsrail tarafından çok özel bir şekilde söylenecektir (Va.14:3).

33:4   Yeni ezgi, Tanrı’nın sözünü ve bütün işlerini kutlar. Tanrı sözü doğru, gerçek, değişmez ve güvenilirdir; her işi sadakatle yapar. Bu, Yaratılış Kitabı’nda da görülür: “Dünya durdukça ekin ekmek, biçmek, sıcak, soğuk, yaz, kış, gece, gündüz hep var olacaktır” (Yar.8:22). Bu sadakati, ilahi iradesinde de karşımıza çıkar: “Tanrı’nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağırılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz” (Rom.8:28). Aynı zamanda kurtarışında da görülür: “Günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve sadık olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır” (1Yu.1:9).

33:5   Rab yalnızca doğru ve sadık değildir. O, doğruluğu ve adaleti de sever. Rab’bin iyiliğinin kanıtları her yerde görülmektedir.

33:6,7   Tanrı’nın büyüklüğü, yarattığı göklerden ve yıldızların sayısından da anlaşılabilir. Bunları yaratmak için harcadığı enerji, yalnızca harekete geçiren sözleri söylemesinden ibarettir. Aynı şekilde okyanusların sınırlarını belirlemiştir. Bazı kişiler bu iki ifadenin İsrail’i, göğün yıldızları olarak belirten şiirsel sözlerle tanımlandığını düşünürler (Yar.15:5). Diğer uluslar ise, Rab’bin ikinci gelişinde bir araya toplayacağı azgın sular olarak resmedilmiştir.

33:8,9   Tanrı öylesine büyüktür ki, bütün yeryüzü O’nun önünde eğilip O’na en derin saygıyı göstermelidir. O’nun sözü, maddeye dönüşen ses enerjisiydi. Buyruğuyla bütün yaratılış var oldu.

33:10,11   Tanrıtanımaz uluslar, tarih boyunca Tanrı’ya engel olmak ve O’nun halkını yok etmek için işbirliği yapmışlardır. Ama Burns’un söylediği gibi, “İşbirliği yaparak saldıranların kurduğu en kötü tuzaklar bile sonunda boşa çıkar.” Başka bir deyişle, planları bozulur! Tanrı, düşmanları tarafından tasarlanan en akıllıca planları bile bozar. Hiçbir şey O’nun amaçlarının gerçekleşmesine engel olamaz. Son söz daima Tanrı’nındır. O’nun tasarladığı her şey gerçekleşecektir.

33:12   Bu nedenle, berekete giden yol Tanrı’yla işbirliğinden geçer. Rab’bi, Tanrısı olarak tanıyan ulus, mutludur. Bu ulus, Tanrı’nın kendi mirası olarak seçtiği halktır.

33:13-17   RAB göklerden bütün insanları görür. Gözünden hiçbir şey kaçmaz. Yapılan her şeyi, yüreklerdeki düşünceleri, niyetleri bilir. Birbiriyle savaşanları görür ve onların akılsızlığına güler. Bu insanlar, yaşayan Tanrı’ya güvenmek yerine, orduya, deniz ve hava kuvvetlerine güvenirler. Bu insanlar en iyi orduların bile kendilerine zafer sağlayamayacağını ne zaman öğrenecekler?

33:18,19   Tanrı, kurtuluş için kendine güvenenleri ve ihtiyaçlarının karşılanması için merhametine dayananları da görür. Bunlar, O’nu hoşnut eden kişilerdir. Onlara, göklerden iyilik yapmak için bakar.

33:20-22   Mezmur yazarının ve halkının hangi sınıfa dahil olduğunu sormak gereksizdir. Yardımcıları ve Koruyucuları olarak Rab’be güvenirler. Tamamıyla O’nun kutsal adına güvenerek gerçek mutluluğu bulurlar. O’na güvenmeye devam ederken istedikleri tek şey, O’nun değişmeyen sevgisinin üzerlerinde olmasıdır.

 

Kutsal Kitap

1 Ey doğru insanlar, RABbe sevinçle haykırın!
Dürüstlere Onu övmek yaraşır.
2 Lir çalarak RABbe şükredin,
On telli çenk eşliğinde Onu ilahilerle övün.
3 Ona yeni bir ezgi söyleyin,
Sevinç çığlıklarıyla sazınızı konuşturun.
4 Çünkü RABbin sözü doğrudur,
Her işi sadakatle yapar.
5 Doğruluğu, adaleti sever,
RABbin sevgisi yeryüzünü doldurur.
6 Gökler RABbin sözüyle,
Gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı.
7 Deniz sularını bir araya toplar,
Engin suları ambarlara depolar.
8 Bütün yeryüzü RABden korksun,
Dünyada yaşayan herkes Ona saygı duysun.
9 Çünkü O söyleyince, her şey var oldu;
O buyurunca, her şey belirdi.
10 RAB ulusların planlarını bozar,
Halkların tasarılarını boşa çıkarır.
11 Ama RABbin planları sonsuza dek sürer,
Yüreğindeki tasarılar kuşaklar boyunca değişmez.
12 Ne mutlu Tanrısı RAB olan ulusa,
Kendisi için seçtiği halka!
13 RAB göklerden bakar,
Bütün insanları görür.
14 Oturduğu yerden,
Yeryüzünde yaşayan herkesi gözler.
15 Herkesin yüreğini yaratan,
Yaptıkları her şeyi tartan Odur.
16 Ne büyük ordularıyla zafer kazanan kral var,
Ne de büyük gücüyle kurtulan yiğit.
17 Zafer için at boş bir umuttur,
Büyük gücüne karşın kimseyi kurtaramaz.
18 Ama RABbin gözü kendisinden korkanların,
Sevgisine umut bağlayanların üzerindedir;
19 Böylece onları ölümden kurtarır,
Kıtlıkta yaşamalarını sağlar.
20 Umudumuz RABdedir,
Yardımcımız, kalkanımız Odur.
21 Onda sevinç bulur yüreğimiz,
Çünkü Onun kutsal adına güveniriz.
22 Madem umudumuz sende,
Sevgin üzerimizde olsun, ya RAB!