Mezmurlar 29

29. Mezmur: Rab’bin Sesi

29:1,2   Hava koşullarından hiç yakındığınız oldu mu? Davut fırtınanın İsrail’e doğru geldiğini gördüğünde, söylenmek yerine Rab’bi övdü. Aslında bütün göksel orduları, Rab’bin, fırtınada açıklanan görkemi ve gücünü tanıyarak O’na tapınmaya çağırıyordu.

Rab’be, kutsallığının güzelliğinde tapının,
O’nun önünde eğilin, görkemini duyurun.
İtaat edin, kendinizi alçaltın,
Diz çökün ve O’na tapının. O’nun adı Rab’dir.
J. S. B. Monsell

29:3,4   “Rab’bin sesi” ifadesi yedi kez kullanılmıştır. Fırtınayı ve özel olarak gök gürültüsünü belirtiyor olabilir.

Fırtına Akdeniz üzerinden gelerek Lübnan’ın iç kısımlarına hareket eder. Gök gürültüsü, suların üzerinde top atışı gibi yankılanır. Müthiş bir güç ve görkem sesidir duyulan.

29:5,6   Şimdi Lübnan Dağları gök gürültüleriyle sanki bombalanmaktadır. Uzun sedir ağaçları şimşeklerle parçalanır. Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yerlere eğilir. Bu korkunç rüzgarlar, Lübnan dağ sırasının buzağı, Siyon Dağı-nın da yaban öküzü yavrusu gibi sıçradıkları izlenimini uyandırırlar.

29:7,8   Şimşek güneyde çakar. Kadeş Çölü doğanın şiddetli ve vahşi saldırısıyla sarsılır.

29:9   Davut fırtınanın güneye doğru gözden kaybolduğunu gördüğünde, hayranlığını üç gözlemini dile getirerek özetler. Önce Rab’bin sesinin geyikleri doğurttuğunu söyler. Kötü havanın yavrularını doğurmak üzere olan hayvanlar üzerinde doğrudan etki yaptığı bilimsel bir gerçektir.

Mezmur yazarı, ağaçların yapraklarının döküldüğünü görür. Ormanlar kupkuru ve çıplak kalmış, birkaç dakika içinde yeşilliklerinden eser kalmamıştır.

Sonra İsrail’in hoş ezgicisi bize, Tanrı’nın tapınağında herkesin, “Yücesin!” diye haykırdığını hatırlatır. “O’nun tapınağı” ifadesi burada doğa anlamında kullanılmıştır ve anlatılmak istenen, fırtınanın burada etkili olduğudur. Şimşekler, top atışını andıran gök gürültüsü, sert esen rüzgar, ormanlar, çöl – hepsi Rab’bin gücünü, görkemini duyurmak için birleşmişlerdir.

29:10,11   Fırtına uzaklaşmış, ama Rab orada kalmıştır. O’nun tahtını hiçbir fırtına sarsamaz. O, yaşamın her koşulunda halkına güç ve esenlik verebilir.

Bazı Kutsal Kitap araştırmacıları bu mezmurun, İsrail ulusunu sıkıntı döneminde (3-9. ayetler) yok edecek olan askeri bir saldırının önbildirisi olduğuna inanırlar. Bu sıkıntı döneminin ardından Rab İsa Mesih yeryüzü üzerinde Kral olarak egemenlik sürecek, halkını gücü ve esenliğiyle kutsayacaktır (10, 11. ayetler). Bu fikir, üzerinde ciddiyetle düşünülmeyi hak eder.

W. E. Vine, mezmurun, Mesih’in ikinci gelişinde, öncelikle Armagedon’da görüneceğini (Va.16:16), sonra da Bosra’dan Kadeş Çölü’ne gideceğini (Yşa. 63:1) resmettiğini düşünür. 1 Mezmur, o tarihte İsrail’i işgal edecek olan ulusların hepsinin yıkılacaklarını şiirsel bir dille anlatmaktadır.

Tanrı’nın sesi, yaşamın fırtınalı günlerinde olduğu kadar, güneş ışığında da işitilir. O, amaçlarına ulaşır. O’nun denetim altına alamayacağı hiçbir şey yoktur. Rabbimiz, kendisini sevenlerle birlikte her durumda iyilik için etkindir. Ironside şöyle der:

29. Mezmur, sıkıntıyı, zahmetleri tatmış, ama Tanrı’nın her şeyin üstünde olduğunu ve kurtarmaya gücünün yettiğini öğrenmiş canın harika bir resmidir. Bu nedenle can, O’nda rahat eder. 2

 

Kutsal Kitap

1 Ey ilahi varlıklar, RABbi övün,
RABbin gücünü, yüceliğini övün,
2 RABbin görkemini adına yaraşır biçimde övün,
Kutsal giysiler içinde RABbe tapının!
3 RABbin sesi sulara hükmediyor,
Yüce Tanrı gürlüyor,
RAB engin sulara hükmediyor.
4 RABbin sesi güçlüdür,
RABbin sesi görkemlidir.
5 RABbin sesi sedir ağaçlarını kırar,
Lübnan sedirlerini parçalar.
6 Lübnanı buzağı gibi,
Siryon Dağını yabanıl öküz yavrusu gibi sıçratır.
7 RABbin sesi şimşek gibi çakar,
8 RABbin sesi çölü titretir,
RAB Kadeş Çölünü sarsar.
9 RABbin sesi geyikleri doğurtur,
Ormanları çıplak bırakır.
Onun tapınağında herkes ‹‹Yücesin!›› diye haykırır. eğer››.
10 RAB tufan üstünde taht kurdu,
O sonsuza dek kral kalacak.
11 RAB halkına güç verir,
Halkını esenlikle kutsar!

1. W. E. Vine, Isaiah, s.205.

2. H. A. Ironside, Studies on the Psalms, s.173.