Mezmurlar 28

28. Mezmur: Tanrı’nın Sessizliği

28:1,2   Ya RAB, sana yakarıyorum. Kayam benim. Bu sözcük güvenlik, güç ve dengeyi belirtir. Sesimi duymanı rica ediyorum. Eğer sessiz kalırsan, ölüm çukuruna inen kötülere benzerim. Senden bütünüyle ayrılmış olurum. Yardımın için ettiğim duaları işit. Ellerimi kutsal konutuna doğru açtığımda, kulak ver yalvarışlarıma.

28:3   Beni asla kötülerin, haksızlık yapanların, komşularıyla dostça konuşup yüreklerinde onlara karşı kötülük besleyenlerle aynı kefeye koyma.

28:4   Rab, onları yaptıkları kötülüklere göre yargıla, hak ettiklerinin karşılığını ver.

28:5   Yalnızca işleri ve elleriyle yaptıkları için değil, senin işlerin ve yaptıklarını takdir etmedikleri için, onları bir daha inşa edilemeyecek şekilde yıkacaksın.

28:6   Rab, Kutsal Ruh’un bana yalvarışlarımın işitildiğine ve yanıtlandığına dair harika bir güvence verdi. Bunun için sana şükrediyorum. Artık söyleyecek bir ezgim var.

28:7,8   Adını bilmediğimiz biri, bu ayetlerin ölçülü ve güzel bir açıklamasını yapmıştır:

Rab gücümdür, kalkanımdır,
Yüreğim O’na güvenir.
Bu nedenle yardım görürüm, yüreğim coşar,
Şükranlarım O’na yükselir.
Çünkü O, seçilmiş halkının güç kaynağıdır.
Kutsanmış ve meshedilmiş Oğlu’nun
Kurtarıcı gücü olacaktır.

28:9   Rab, beni kurtarmaya söz verdin. Ama senden bir şey daha rica ediyorum. Halkımı kurtar. İsrail’in mirasını kutsa. Nazik ve yumuşak huylu Çoban olarak, onları iyi besle ve sonsuza kadar destek ol.

Teşekkürler, Rab!

 

Kutsal Kitap

1 Ya RAB, sana yakarıyorum,
Kayam benim, kulak tıkama sesime;
Çünkü sen sessiz kalırsan,
Ölüm çukuruna inen ölülere dönerim ben.
2 Seni yardıma çağırdığımda,
Ellerimi kutsal konutuna doğru açtığımda,
Kulak ver yalvarışlarıma.
3 Beni kötülerle, haksızlık yapanlarla
Aynı kefeye koyup cezalandırma.
Onlar komşularıyla dostça konuşur,
Ama yüreklerinde kötülük beslerler.
4 Eylemlerine, yaptıkları kötülüklere göre onları yanıtla;
Yaptıklarının, hak ettiklerinin karşılığını ver.
5 Onlar RABbin yaptıklarına,
Ellerinin eserine önem vermezler;
Bu yüzden RAB onları yıkacak,
Bir daha ayağa kaldırmayacak.
6 RABbe övgüler olsun!
Çünkü yalvarışımı duydu.
7 RAB benim gücüm, kalkanımdır,
Ona yürekten güveniyor ve yardım görüyorum.
Yüreğim coşuyor,
Ezgilerimle Ona şükrediyorum.
8 RAB halkının gücüdür,
Meshettiği kralın zafer kalesidir.
9 Halkını kurtar, kendi halkını kutsa;
Çobanlık et onlara, sürekli destek ol!