Mezmurlar 20

20. Mezmur: Yakup’un Tanrısı’nın Adı

Ülke savaşın eşiğindedir. Kral Davut, ordularını savaşa götürmeden önce kurbanlar sunmak için gelmiştir. Kraliyet halkından olan pek çok kişi, ona başarı dilemek için oradadır. 1-5’inci ayetlerde Rab’bin kendisini koruması ve ona zafer vermesi için dua ettiklerini görürüz. Halkının dualarıyla teşvik edilen kral, Rab’bin kendisi uğruna (6. ayet) harekete geçeceğine ilişkin duyduğu güveni ifade eder. Bu güven kendisinden halkına akar ve halkının duaları kurtuluş güvencesiyle sunulur (7-9. ayetler).

Halkın Duası (20:1-5)

20:1   Savaştan bir önceki akşam halk, yaklaşan savaşta RAB’bin düşmanı bozguna uğratarak kralı yanıtlamasını ister. “Yakup’un Tanrısı’nın adı seni korusun!” diye ilahi söylerken, Tanrı’nın adının Rab’bin kendisini temsil ettiğini hatırlatırlar. Bu mezmurda üç kez Tanrı’nın bu harika adına işaret eden referanslar buluruz:

  1. Yakup’un Tanrısı’nın adı seni korusun! (1. ayet).
  2. Tanrımız’ın adıyla sancaklarımızı dikeceğiz (5. ayet).
  3. Bizse Tanrımız RAB’be güveniriz (7. ayet).

Williams, bu imaları uygun bir şekilde tekrarlar:

  1. Koruyan ad.
  2. Gücünü gösteren ad.
  3. Kurtaran ad.

20:2   Mezmurda, arzu edilen yardımın kaynağı belirtilmektedir. Kaynak, Siyon’daki kutsal yer, Tanrı’nın yeryüzündeki konutuydu. Bu nedenle kutsal yerden yardım ve Siyon’dan destek beklemek akla uygundu.

20:3   Kralın sunular ve yakmalık kurbanlar getirirken gösterdiği sadakat, Rab’bin onu iyilikle hatırlamasına neden olarak gösterilir.

20:4,5   Kralın arzusu, Rab’bin tasarılarını gerçekleştirmesiydi. Burada Rab’bin sevecen halkı, bu arzunun beklenen bu savaşın sonucu olması için dua eder. Daha şimdiden coşkulu bir sevinç ve büyük bir zafer kutlaması tasarlamaktadırlar.

“RAB senin bütün dileklerini yerine getirsin” sözlerinin kim tarafından söylendiği bilinmemektedir. Bu sözleri halktan biri, kâhin ya da kral söylemiş olabilir. Kim tarafından söylenmiş olursa olsun, değerli bir dua olduğuna kuşku yoktur.

Kralın Karşılığı (20:6)

Halkının dua ederek gösterdiği ilgiden coşan kral, Rab’bin kutsal göklerinden ihtiyaç duyduğu yardımı göndereceğini, sonsuz gücünün harika işleriyle kendisini sıkıntısından kurtaracağını bilerek sevinir.

Halkın Güvenerek Ettiği Dua (20:7-9)

20:7,8   Böyle bir güven bulaşıcıdır. Önderlerinin de duyduğu güvenle, adanmış kişiler artık düşman askerlerinin gücünden etkilenmemektedir. Düşman kendi arabaları ve savaşa dayanıklı atlarıyla övünebilir, ama İsrail Rab’bin adıyla övünecektir! Silah gücü yerine Rab’be güvenmek gerekir. Rab bir bakışıyla en güçlü orduları devirecek, Rab’bin yanında olanlar ise ayakta kalacaklardır.

20:9   Halk RAB’den krala zafer sağlamasını ve kurtuluş dualarını yanıtlamasını istemektedir.

Uyarlama

Mezmurun tarihsel uyarlaması, Davut’un Ammonlular’ı ve Aramlılar’ı bozguna uğratışında görülür (2Sa.10:14-19).

Ama mezmur aynı zamanda, Rab İsa’nın dirilişiyle ilgili bir dua olarak da düşünülebilir. Kendisine inanan insanlar, Tanrı’nın, Golgota’da kurban edilenin haklılığını, O’nu ölümden dirilterek göstermesi için dua ederler. Mesih, Şeytan ve ordularıyla savaşırken zafer kazanacağına inanıyordu. 20. Mezmur’da, ilk diriliş sabahının coşkusunun güvenle beklendiği görülmektedir.

Bu mezmur aynı zamanda Şeytan’ın egemenliğine karşı harekete geçen müjdecilere ya da Rab’bin egemenliği için hizmet eden her Hıristiyan’a uygulanabilir.

 

Kutsal Kitap

1 Sıkıntılı gününde RAB seni yanıtlasın,
Yakupun Tanrısının adı seni korusun!
2 Yardım göndersin sana kutsal yerden,
Siyondan destek versin.
3 Bütün tahıl sunularını anımsasın,
Yakmalık sunularını kabul etsin! |iSela
4 Gönlünce versin sana,
Bütün tasarılarını gerçekleştirsin!
5 O zaman zaferini sevinç çığlıklarıyla kutlayacağız,
Tanrımızın adıyla sancaklarımızı dikeceğiz.
RAB senin bütün dileklerini yerine getirsin.
6 Şimdi anladım ki, RAB meshettiği kralı kurtarıyor,
Sağ elinin kurtarıcı gücüyle
Kutsal göklerinden ona yanıt veriyor.
7 Bazıları savaş arabalarına,
Bazıları atlarına güvenir,
Bizse Tanrımız RABbin adına güveniriz.
8 Onlar çöküyor, düşüyorlar;
Bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz.
9 Ya RAB, kralı kurtar!
Yanıtla bizi sana yakardığımız gün!