Mezmurlar 148

148. Mezmur: Yaratılış Korosu

Daha önce çeşitli korolar gördüm ve dinledim, ama hiçbirisi buna benzemiyordu. Koro bütün yaratılıştan, canlı cansız bütün varlıklardan oluşmuştu. Evren sıra sıra dizilmiş sayısız koltukların yer aldığı koronun dinlendiği balkonlardır.

148:1-6   Koronun en üst sırasında göklerden Rab’bi öven melekler, Yahve’nin görkemini ezgilerle dile getiren göksel ordular yer almaktadır. Güneş, ay ve yıldızlar bir alt sıradadır; göklerin göklerine ve suyla dolu bulutlara, “O’na övgüler sunun” denir. Hepsi yaratıcıları olan Tanrı’yı, sözüyle her şeyi var edeni onurlandırırlar. Yarattıklarına süreklilik ve denge sağlayan, yaratılışını değişmeyecek olan belirli yasa ve ilkeler üzerine kuran O’dur.

148:7,8   Koronun alt sıralarında deniz canavarlarını ve okyanuslarda kaynaşan yaşamı görürüz. Onlar da kendilerini Tanrı’nın elinin yarattığına tanıklık ederler. Şimşek, dolu, kar, bulutlar, O’nun buyruğuna uyan fırtınalar bize RAB’bin bütün mevsimleri ve hava koşullarını denetlediğini ve kendi isteğini yerine getirmeleri için onlara buyruk verdiğini hatırlatır.

148:9,10   Sonra bütün dağlar ve tepeler gelir; başlarını hayranlıkla kaldırmışlardır. Ürün veren ya da yalnızca kereste haline gelmeyi kabul eden bütün ağaçlar korodadırlar; dallarını O’nun adına kaldırırlar. Yabanıl ve evcil hayvanlar, sürüngenler, kuşlar, hepsi Rab’bin bilgelik ve gücünü överek ezgiler söylerler.

148:11,12   Koronun ön sıralarına geldiğimizde, büyük bir insan topluluğu görürüz: Yeryüzü kralları, prensler, önderler ve halklar, delikanlılar ve genç kızlar, yaşlılar ve çocuklar. Hepsi başları eğik ve ağızları açık olarak RAB’be tapınırlar.

148:13,14   Koro, adı her adın üstünde olan ve görkemi eşsiz olan Rab’bin adını övmektedir. Koronun söylediği ezginin özel bir konusu vardır. Rab’bi İsrail halkı için yaptıklarından dolayı yüceltirler. Halkı için Mesih’i göndermiş ve halkını güçlü kılmıştır. Rab İsa’nın ikinci gelişinde kutsalların O’nu övmesi için özel fırsat sağlanmıştır. İsrail halkı koronun önünde özel bir konumdadır. Yenilenen ulus aracılığıyla bereket bütün dünyaya akar. Koro bu nedenle büyük bir övgü sözüyle birleşir: “RAB’be övgüler sunun!”

 

Kutsal Kitap

1 RABbe övgüler sunun!
Göklerden RABbe övgüler sunun,
Yücelerde Ona övgüler sunun!
2 Ey bütün melekleri, Ona övgüler sunun,
Övgüler sunun Ona, ey bütün göksel orduları!
3 Ey güneş, ay, Ona övgüler sunun,
Övgüler sunun Ona, ey ışıldayan bütün yıldızlar!
4 Ey göklerin gökleri
Ve göklerin üstündeki sular,
Ona övgüler sunun!
5 RABbin adına övgüler sunsunlar,
Çünkü O buyruk verince, var oldular;
6 Bozulmayacak bir kural koyarak,
Onları sonsuza dek yerlerine oturttu.
7 Yeryüzünden RABbe övgüler sunun,
Ey deniz canavarları, bütün enginler,
8 Şimşek, dolu, kar, bulutlar,
Onun buyruğuna uyan fırtınalar,
9 Dağlar, bütün tepeler,
Meyve ağaçları, sedir ağaçları,
10 Yabanıl ve evcil hayvanlar,
Sürüngenler, uçan kuşlar,
11 Yeryüzünün kralları, bütün halklar,
Önderler, yeryüzünün bütün yöneticileri,
12 Delikanlılar, genç kızlar,
Yaşlılar, çocuklar!
13 RABbin adına övgüler sunsunlar,
Çünkü yalnız Onun adı yücedir.
Onun yüceliği yerin göğün üstündedir.
14 RAB kendi halkını güçlü kıldı,
Bütün sadık kullarına,
Kendisine yakın olan halka,
İsrailliler’e ün kazandırdı. RAB’be övgüler sunun!