Mezmurlar 118

118. Mezmur: İşte Kralınız!

Bu muhteşem övgü korosuna övgü fırsatını sağlayan, Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in ikinci gelişidir. Olay, İsrail’in uzun zamandır beklediği Mesih’in gelişini kutlamak için toplanan kalabalıkların bulunduğu yerde geçmektedir. Tapınağın gölgesinde bir ezgici mikrofonun önüne geçer, koro arkasında durmaktadır. İzleyicileri bir anda sessizlik kaplar.

 

118:1 EZGİCİ: RAB’be şükredin, çünkü O iyidir!
  KORO: Sevgisi sonsuzdur!
    Bütün izleyiciler bu ifadeyi başlarını sallayarak onaylarlar.
118:2 EZGİCİ: RAB’den korkanlar şöyle desin:
  KORO: “Sonsuzdur sevgisi!”
    Tapınak kapısında duran kâhinler, güçlü seslerle“amin” derler.
118:4 EZGİCİ: RAB’den korkanlar şöyle desin:
  KORO: “Sonsuzdur sevgisi!”
    Bu noktada, Tanrı’dan korkan uluslar topluluğu dudaklarını ısırarak gözyaşlarına engel olmaya çalışırlar; çünkü Rab bu anın görkemini paylaşmalarını sağlayacak lütfu onlara da sunduğu için minnettardırlar.
118:5-9 EZGİCİ: Sıkıntı içinde RAB’be seslendim;
yanıtladı, rahata kavuşturdu beni.
RAB benden yana, korkmam;
İnsan bana ne yapabilir?
RAB benden yana, benim yardımcım,
benden nefret edenlerin sonuna zaferlebakacağım.
RAB’be sığınmak insanagüvenmekten iyidir.
RAB’be sığınmak soylulara güvenmekten iyidir.
    Kalabalık, bu dilin, İsrail’in sadık bakiyesine ait olduğunu anlar; bu kişiler büyük sıkıntı dönemi sırasında mucizevi biçimde korunmuşlardır. Yalnızca Tanrı’ya güvenmeyi öğrenmiş ve insanlardan korkmamayı öğrenmişlerdir. Sonunda insanların en iyisi olarak görülen soylulara güvenmenin bile yanlış olduğunu fark etmişlerdir.
118:10 EZGİCİ: Bütün uluslar beni kuşattı,
  KORO: RAB’bin adıyla püskürttüm onları.
118:11 EZGİCİ: Kuşattılar, sardılar beni,
  KORO: RAB’bin adıyla püskürttüm onları.
118:12 EZGİCİ: Arılar gibi sardılar beni,
Ama diken ateşi gibi sönüverdiler;
    Dikenli çalılar yandıklarında, çıkan alevleri görülmeye değerdir, ama çabucak sönerler.
  KORO: RAB’bin adıyla püskürttüm onları.
118:13,14 EZGİCİ: İtilip kakıldım, düşmek üzereydim,
Ama RAB yardım etti bana.
RAB gücüm ve ezgimdir,
O kurtardı beni.
    Ezgici burada, Mesih karşıtına ve buyruklarına boyun eğmeyi reddeden İsrail bakiyesine yapılan acımasızca davranışa işaret etmektedir Rab tam zamanında müdahale eder ve sahte mesihi ateş gölüne atar (Va.19:19, 20).
118:15,16 EZGİCİ: Sevinç ve zafer çığlıkları çınlıyor doğrularınçadırlarında:
    Bütün İsrail’de Mesih’inzaferi sonsuz sevinçle kutlanır, her evde insanlaraşağıdaki zafer ezgisini söylerler.
  KORO: RAB’bin sağ eli güçlü işler yapar!
RAB’bin sağ eli üstündür,
RAB’bin sağ eli güçlü işler yapar!
118:17,18 EZGİCİ: Ölmeyecek, yaşayacağım,
RAB’bin yaptıklarını duyuracağım.
RAB beni şiddetle yola getirdi,
Ama ölüme terk etmedi.
    İsrail’in bakiyesi adına konuşan ezgici,Yahudiler’e yapılan pek çok kıyımı ve soylarınıntükeneceği düşüncesini hatırlar. Ama Rab onlarıaslanın ağzından kurtarır ve şimdi geleceğegüvenle bakmaktadırlar.
118:19,20 EZGİCİ: Açın bana adalet kapılarını,
girip RAB’be şükredeyim.
    Kurtarılmış İsrail, Rab’be şükran kurbanlarısunmak için tapınak avlularından girmek ister.Kurban sistemi, Mesih’in egemenliği sırasında,kısmen Golgota’yı anma nedeni olacak türdekikurbanlarla yeniden kurulacaktır.
  KORO: İşte budur RAB’bin kapısı!
Doğrular girebilir oradan.
    Bu sözler, tapınak kapılarında nöbetçilik yapanLevililer’in sözleridir. Bu kapının Yahve’ye aitolduğunu ve yalnızca O’na yaklaşmak isteyenTanrı’dan korkan insanlar tarafından kullanılacağını açıklarlar.
118:21,22 EZGİCİ: Sana şükrederim,
Çünkü bana yanıt verdin,
Kurtarıcım oldun.
    İsrail, Rab İsa Mesih’i Kurtarıcısı olarakkabullenir.
  KORO: Yapıcıların reddettiği taş,
Köşenin baş taşı oldu.
    Rab İsa köşe taşıdır. Yapıcılar Yahudi halkıdır.Burada özellikle ilk gelişinde O’nu reddedenYahudi önderler kastedilmektedir. İsrail halkı,Parker’in, “Uzmanların akılsızlık” olarak nitelediği görüşe, şimdi küçümsenen Nasıralı’yı yücelik ve onurla taçlandırmış olarak gördüğünde katılır.Reddedilen taş, köşenin baş taşı olmuştur. Baş taşın ne olduğuna ilişkin bazı sorular olabilir:

  1. Bir binanın köşe taşı.
  2. Bir kemerin kilit taşı.
  3. Bir piramidin tepe taşı.

Hangi görüş doğru olursa olsun, ifade en yüksekonura sahip düşüncesini işaret etmektedir.

118:23   RAB’bin işidir bu, gözümüzde harika bir iş!
    Koro, İsrail’in Rab İsa’ya yüreklerdeki gerçekyeri ve halkının sevgisini veren kişinin Yahveolduğunu kabullenişini temsil eder. Taç giymegünü sonunda gelmiştir!
118:24   Bugün RAB’bin yarattığı gündür,
onun için sevinip coşalım!
    Barnes bu konuda şunları yazar: Sanki bugün, yalnızca bu amaç için yaratılmış yeni bir gündür; insanların görmeyi beklemedikleri bir gün. İşte bu nedenle sıra dışı bir düzenle yaratılıp diğer günlere eklenmişe benzer”.1
118:25   Ne olur, ya RAB, kurtar bizi,
Ne olur, başarılı kıl bizi!
    Bu ayet, Yeruşalim halkı Mesih’in kente zaferle girdiği zamana işaret eder. “Hozana” sözcüğü İbranice’de “Şimdi kurtar” anlamına gelir (Mat.21:9). Ancak çok geçmeden bu karşılama O’nu öldürme çağrısına dönüştü. Şimdi İsrail, Rab’bin gününde yine de Rab’bi karşılamakta, içten ve kalıcı duygularla hareket etmektedir.
118:26 EZGİCİ: Kutsansın RAB’bin adıyla gelen!
    Rab tapınağa yaklaşırken, baş ezgici ezgisinde halkın kavuşacağı bereketleri açıkça dile getirmektedir. Bu, tarihi bir andır. Yüzlerce yıl önce İsa, İsrail halkını kendisine, “Rab’bin adıyla gelene övgüler olsun” deyinceye kadar tekrar göremeyecekleri konusunda uyarmıştı – Mat.23:39. Şimdi nihayet O’nu Mesihleri ve kralları olarak sevinçle tanırlar.
  KORO: Kutsuyoruz sizi RAB’bin evinden.
    Bu, tapınağın girişinde duran kâhinlerin kutsama ifadesi olabilir.
118:27   RAB Tanrı’dır, aydınlattı bizi.
İplerle bağlayınbayram kurbanını.
İlerleyin sunağınboynuzlarına kadar.
    İsrail topluluğu, İsa’ya Tanrıları ve karanlık yüreklerine ışık getiren Kurtarıcıları olarak tapınır. Alay, bronz sunağa doğru ilerlerken Mesih önlerindedir. Kurbanı bağlamak için ip isterler.
118:28,29 EZGİCİ: Tanrım sensin, şükrederim sana,
Tanrım sensin, yüceltirim seni.
    Rab İsa Mesih, bir zamanlar kendisinitanımayanlar tarafından şimdi Tanrı olarakçağrılmaktadır.
  KORO: RAB’be şükredin, çünkü O iyidir,
sevgisi sonsuzdur.
    Ezgi, çok büyük bir övgü ve tapınma sesleriyle yükselir. Müzik, eski Yeruşalim’i çevreleyen sokaklarda çınlamaktadır. Kutlama yavaş yavaş sona erdiğinde, insanlar egemen olma hakkına sahip olan görkemli Rab’bin bin yıllık harika krallığının tadını çıkarmak için evlerine dönerler.
 

Kutsal Kitap

1 RABbe şükredin, çünkü O iyidir,
Sevgisi sonsuzdur.
2 ‹‹Sonsuzdur sevgisi!›› desin İsrail halkı.
3 ‹‹Sonsuzdur sevgisi!›› desin Harunun soyu.
4 ‹‹Sonsuzdur sevgisi!›› desin RABden korkanlar.
5 Sıkıntı içinde RABbe seslendim;
Yanıtladı, rahata kavuşturdu beni.
6 RAB benden yana, korkmam;
İnsan bana ne yapabilir?
7 RAB benden yana, benim yardımcım,
Benden nefret edenlerin sonuna zaferle bakacağım.
8 RABbe sığınmak
İnsana güvenmekten iyidir.
9 RABbe sığınmak
Soylulara güvenmekten iyidir.
10 Bütün uluslar beni kuşattı,
RABbin adıyla püskürttüm onları.
11 Kuşattılar, sardılar beni,
RABbin adıyla püskürttüm onları.
12 Arılar gibi sardılar beni,
Ama diken ateşi gibi sönüverdiler;
RABbin adıyla püskürttüm onları.
13 İtilip kakıldım, düşmek üzereydim,
Ama RAB yardım etti bana. metin ‹‹Beni itip kaktın››.
14 RAB gücüm ve ezgimdir,
O kurtardı beni.
15 Sevinç ve zafer çığlıkları
Çınlıyor doğruların çadırlarında:
‹‹RABbin sağ eli güçlü işler yapar!
16 RABbin sağ eli üstündür,
RABbin sağ eli güçlü işler yapar!››
17 Ölmeyecek, yaşayacağım,
RABbin yaptıklarını duyuracağım.
18 RAB beni şiddetle yola getirdi,
Ama ölüme terk etmedi.
19 Açın bana adalet kapılarını,
Girip RABbe şükredeyim.
20 İşte budur RABbin kapısı!
Doğrular girebilir oradan.
21 Sana şükrederim, çünkü bana yanıt verdin,
Kurtarıcım oldun.
22 Yapıcıların reddettiği taş,
Köşenin baş taşı oldu.
23 RABbin işidir bu,
Gözümüzde harika bir iş!
24 Bugün RABbin yarattığı gündür,
Onun için sevinip coşalım!
25 Ne olur, ya RAB, kurtar bizi,
Ne olur, başarılı kıl bizi!
26 Kutsansın RABbin adıyla gelen!
Kutsuyoruz sizi RABbin evinden.
27 RAB Tanrıdır, aydınlattı bizi.
İplerle bağlayın bayram kurbanını,
İlerleyin sunağın boynuzlarına kadar. dallarla bayramı kutlayın››.
28 Tanrım sensin, şükrederim sana,
Tanrım sensin, yüceltirim seni.
29 RAB’be şükredin, çünkü O iyidir,
Sevgisi sonsuzdur.

1.(118:24) A.g.e., s.173, 174.