Mezmurlar 117

117. Mezmur: Diğer Uluslar Tanrı’yı Yüceltir

Kutsal Kitap’ın bu en kısa bölümünde, uluslar beslediği sevginin büyüklüğü, sadakatinin sonsuza dek sürmesi nedeniyle Rab’bi övmeye çağrılırlar. Elçi Pavlus bunun önemini kavradığından, Romalılar 15:11’de 1’inci ayetten alıntı yaparak diğer ulusların da İsrail’le birlikte Mesih’in merhametini paylaşacaklarını göstermiştir. O, yalnızca atalara verilen vaatlerin yerine getirileceğini onaylamak için değil, aynı zamanda “merhameti nedeniyle diğer ulusların da Tanrı’yı yüceltebilmeleri için” gelmiştir.

Aşağıdaki görkemli satırlar bize mezmurdaki alışılmamış güzelliği belirten mesajı sunmaktadır:

Göklerin altında yaşayan herkes,
Yaratıcı’ya övgüler yükseltsin;
Her ülkede, her dilde,
Kurtarıcı’nın adına ezgiler sunulsun.

Merhametlerin sonsuzdur, Rab;
Sonsuz gerçek Senin sözündedir,
Bir kıyıdan öbürüne, sana övgüler yükseltilsin,
Güneş doğup bir daha hiç batmayıncaya dek.
Isaac Watts

 

Kutsal Kitap

1 Ey bütün uluslar, RABbe övgüler sunun!
Ey bütün halklar, Onu yüceltin!
2 Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür,
RAB’bin sadakati sonsuza dek sürer. RAB’be övgüler sunun!