Mezmurlar 100

100. Mezmur: Eski Yüzüncü (Mezmur)

Cenevre Mezmurlar Kitabı’ndaki (1551) müziğiyle “eski yüzüncü” olarak çok sevilen bu mezmur, bütün yeryüzüne RAB’be tapınması için yapılan bir çağrıdır. Çağrıları, İsrail dağlarının sınırlarından çıkarak bütün uluslardan insanlara yönelir. Barnes bu konuda şunları yazar:

Buradaki düşünce, övgünün yalnızca tek bir ulusla ilgili olmayışıdır; övgü yalnızca bir insan için uygun değildir. İbrani halkıyla sınırlanmamalıdır; ama herkes için uygun bir övgü zemini bulunmaktadır. Bütün uluslar, diller ve koşullar birleşip Tanrı’yı övebilir. Bu düşüncenin temelinde bütün insanların tek bir Yaradan’a sahip oldukları gerçeği yatar (3. ayet). 1

Bu beş kısa ayetten, tapınmanın çok da zor olmadığını öğreniriz. Üslubu ne anlaşılmaz, ne de süslüdür. Bu ayetlerden, yaşamın gerçek anlamının Tanrı’ya tapınmak olduğunu öğreniriz. Sözcükler harika anlamlar taşırlar. Buradaki sade gerçekler kurgudan daha anlamlıdır.

Mezmurun ana hatları aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Tapınmaya çağrı (1, 2. ayetler).
 • Tanrı’ya neden tapmalı (3. ayet).
 • Tapınmaya çağrı (4. ayet).
 • Tanrı’ya neden tapmalı (5. ayet).

Tapınmayla ilgili yedi ilke verilir:

 1. Sevinç çığlıkları atın (1. ayet).
 2. Ona neşeyle kulluk edin (2a. ayet).
 3. Önüne ezgilerle gelin (2b. ayet).
 4. Kapılarına şükranla (4a. ayet),
 5. Avlularına övgüyle girin (4b. ayet).
 6. O’na şükredin (4c. ayet).
 7. Adına övgüler sunun (4d. ayet).

O’nu kimliği nedeniyle övmeliyiz. O bizim,

 • Rabbimiz’dir (1. ayet).
 • Tanrımız’dır (3a. ayet).
 • Yaratıcımız’dır (3b. ayet).
 • Sahibimiz’dir (3c. ayet).
 • Çobanımız’dır (3d. ayet).

O’nu nitelikleri nedeniyle övmeliyiz:

 • O, iyidir (5. ayet).
 • Merhameti sonsuza kadar sürer (5. ayet).
 • Sadakati kuşaklar boyunca sürer (5. ayet).

İlk üç ayette Tanrı’ya Yaratan olarak tapınılır. Ama son iki ayet aklımıza Golgota’yı getirebilir. Çünkü başka hiçbir yerde O’nun iyiliğini, merhametini ve sadakatini bu kadar açık göremeyiz.

Bütün yeryüzü ve üzerindekiler
O’nun görkemli gücünü kabul ederler,
Bütün işleri O’nun bilgeliğini yansıtır;
Ama ya o sevgisi! Hangi dil bunu anlatabilir?
Rabbimiz İsa her şeyi iyi yapmıştır!
Samuel Medley

3’üncü ayette atlamamamız gereken harika bir düşünce sistemi bulunur. Burada Rab’bin Tanrı olduğunu öğreniriz; bunun anlamı O’nun yaklaşılmaz yücelikte olduğudur. Ama aynı zamanda O’na ait olduğumuzu da okuruz; ve bu, O’nun bize ne kadar yakın olduğunu gösterir. Tanrı’nın bize yakınlığı nedeniyle mezmurda korku ve dehşet yerine, sevinç ve ezgiyle karşılaşırız.

Mezmur, Tanrı’ya söylenen sevinçli bir ezgidir. Tanrı’ya ezgi söyleme çağrısını ilahi besteleme sanatımızın iyi bilinen şu yorumuyla dile getirelim:

Ey siz yeryüzünde oturan bütün insanlar,
Sevinçli bir sesle Rab’be ezgi söyleyin;
O’na şenliklerle kulluk edin, övgüler sunun!
O’nun huzuruna gelin ve sevinin.

Rab’bin gerçekten Tanrı olduğunu bilin;
Bizim yardımımız olmadan O bize şekil verdi;
O’nun sürüsüyüz, bizi O besler,
Bizi sürüsüne koyunları olarak katmıştır.

Kapılarına övgüyle girin
Avlularına övgüyle yaklaşın; övün, yüceltin,
O’nun adını daima kutsayın,
Çünkü böyle yapmak iyidir.

Neden mi? Çünkü Tanrımız Rab iyidir,
Merhameti sonsuza kadar sürer;
Gerçeği bütün zamanlar için sarsılmadan durur
Ve çağdan çağa sürecektir.
İskoçya “Mezmurlar Kitabı”

 

Kutsal Kitap

1 Ey bütün dünya, RABbe sevinç çığlıkları yükseltin!
2 Ona neşeyle kulluk edin,
Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna!
3 Bilin ki RAB Tanrıdır.
Bizi yaratan Odur, biz de Onunuz,
Onun halkı, otlağının koyunlarıyız.
4 Kapılarına şükranla,
Avlularına övgüyle girin!
Şükredin Ona, adına övgüler sunun!
5 Çünkü RAB iyidir,
Sevgisi sonsuzdur.
Sadakati kuşaklar boyunca sürer.

1. Barnes, Psalms, III:56.