Mezmurlar 10

10. Mezmur: Bir Numaralı Halk Düşmanı

Mezmur yazarı burada İbrani alfabesinin 1 ikinci yarısı üzerine kurulan bir akrostiş kullanır. Bunu, kötü insanı tanımlamak için yapar. Bu, bedende konut kuran günaha benzer. Biz onu doğal olarak yedi yıllık sıkıntı döneminin başlangıcında ortaya çıkacak olan “yasa tanımaz adam” ile bağdaştırırız. Bu kişi, tanrı diye anılan ya da tapınılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecektir. Kendisini Tanrı ilan ederek Tanrı’nın Tapınağı’nda oturacaktır (2Se.2:3, 4). Ona tapınmayı reddedenler ekonomik baskı ve zulüm görecek, hatta öldürüleceklerdir.

Tanrı’nın Sessizliği (10:1)

Mezmurun başında, er ya da geç hepimizin aklına gelen bir soruyla karşılaşıyoruz: Masumlar acı çekiyor, ama kötüler hiçbir engelle karşılaşmadan egemenlik sürüyor. Böyle bir durumda RAB neden sessiz kalır? Bu, imanda sonuna kadar dayanmamız için bizi mücadeleye zorlayan bir gizemdir.

Zulüm Görenlerin Duası (10:2)

Kötüler, çaresiz kutsalları acımasızca avlarlar. Bu kişiler için, doğrular için tasarladıkları yazgının kendi başlarına gelmesinden daha uygun ne olabilir?

Bir Düşmanın Profili (10:3-11)

10:3,4   Planladıkları kötülüklerle övünmek, kötülerin tipik bir özelliğidir. Kötü, zengin olmak için duyduğu çılgın istekle Tanrı’ya küfrederek O’nu reddeder. Çünkü altına tapınmak, Tanrı’yı tanımamaktır. Yaşam biçimi olarak insan yeterliliği benimsenmiştir. Kötüler Tanrı’ya ihtiyaç duymaz ve sanki O yokmuşçasına yaşar.

10:5,6   Yolları her zaman başarıya götürür gibi görünür. Bu kişiler insanlığın peşini bırakmayan sıkıntılardan bir kolayını bulup kaçarlar. Tanrı’nın kendi halkı için koyduğu kurallar, kötü insanların kavrayışının çok ötesindedir. Kötüler, ruhsal gerçekleri ya da tanrısal ilkeleri anlayamaz. Bütün düşmanlarını aşağılayarak küçümserler. Güvenliklerini hiçbir şeyin asla tehdit edemeyeceğini düşünürler. Yaşadıkları sürece sıkıntıdan uzak bir yaşam süreceklerdir.

10:7,8   Kötü kişilerin ağzından sürekli kötü sözcükler dökülür. Eğer birini aldatmaya çalışırken görülmüyorlarsa, büyük olasılıkla başka birini yıldırmaya çalışıyorlardır! Asla yapıcı konuşmalar yapmazlar. Sözleri daima suç ve yıkım üzerinedir. Çetelerin yaptığı gibi, gizli yerlerde masumları pusuya düşürmek için bekler ve masumlar yanından geçerken onlara saldırarak öldürürler. Daima saf ve çaresiz olanların ardına düşerler.

10:9-11   Çalılıktaki aslan gibi, avına kapmak için hazır beklerler. Bir avcı gibi kurbanlarını ağlarına çekerler. İşleri şantajcılık, zorbalık, rüşvetçilik, köleliğe zorlama ya da katilliktir. Zavallı kurbanlarını bunaltarak ezerler. Masumlar umutsuzluk içinde Tanrı’nın kendilerini unuttuğunu, ilgilenmediğini ve kötü durumlarını asla görmeyeceğini düşünürler.

Mazlumların Feryadı (10:12-18)

Şimdi zulmedeni yargılamak, sıkıntı çekene de merhamet etmek için Rabbin elini kaldırarak eyleme geçme zamanıdır. Kötülüğün güçlerine neden tanrıtanımazlıkları ve inançsızlıklarını sürdürmeleri için izin verilsin? Suçlarının hesabının Tanrı tarafından sorulmayacağını düşünerek, neden teşvik edilsinler?

10:14,15   Tanrı görür. Her adaletsizlik ve yanlışın kaydını özenle tutar. Öyle ki, bütün kötülüklerin karşılığını ödeyebilsin. Bu nedenle, mazlumların kendilerini Tanrı’nın eline bırakmaları boşuna değildir. Tanrı öksüzün dostu olduğunu kanıtlamadı mı? Rab, kötülerin kolunu kıracak ve onları hiçbir iz bırakmayacak şekilde ortadan kaldırıp cezalandırmakla mazlumların feryatlarını yanıtlamış olacaktır.

10:16   Bu dünyanın krallıklarının Rabbimiz’in ve Mesihi’nin olacağı zaman, sözü edilen öç günü gelecektir. O zaman Yeşaya’nın önceden bildirdiği gibi, kötü ve baskıcı uluslar yok olacaklardır:

Sana öfkelenenlerin hepsi utanacak, rezil olacak. Sana karşı çıkanlar hiçe sayılıp yok olacak. Seninle çekişenleri arasan da bulamayacaksın. Seninle savaşanlar hiçten beter olacak. Çünkü sağ elinden tutan, “Korkma, sana yardım edeceğim” diyen Tanrın RAB benim (Yşa.41:11-13).

10:17,18  Rabbimiz’in, alçakgönüllülerin dualarını işitip yanıtlayacağından emin olabiliriz. Rab, denenmeler için gerekli olan lütfu sağlayacak, öksüz ile düşküne haklarını verecektir. Tanrı’ya övgüler olsun ki, artık yeryüzünde yoksul ve savunmasızların ezilmeyecekleri gün geliyor!

 

Kutsal Kitap

1 Ya RAB, neden uzak duruyorsun,
Sıkıntılı günlerde kendini gizliyorsun?
2 Kötüler gururla mazlumları avlıyor,
Mazlumlar kötülerin kurduğu tuzağa düşüyor.
3 Kötü insan içindeki isteklerle övünür,
Açgözlü insan RABbe lanet okur, Onu hor görür.
4 Kendini beğenmiş kötü insan Tanrıya yönelmez,
Hep, ‹‹Tanrı yok!›› diye düşünür.
5 Kötülerin yolları her zaman başarıya götürür.
Öyle yücedir ki senin yargıların,
Kötüler anlayamaz, düşmanına burun kıvırır.
6 İçinden, ‹‹Ben sarsılmam›› der,
‹‹Hiçbir zaman sıkıntıya düşmem.››
7 Ağzı lanet, hile ve zulüm dolu,
Dilinin altında kötülük ve fesat saklı.
8 Köylerin çevresinde pusu kurar,
Masumu gizli yerlerde öldürür,
Çaresizi sinsice gözler.
9 Gizli yerlerde pusuya yatar
Çalılıktaki aslan gibi,
Kapmak için mazlumu bekler
Ve ağına düşürüp yakalar.
10 Kurbanları çaresiz çöker,
Saldıranın üstün gücü altında ezilir.
11 Kötü insan içinden, ‹‹Tanrı unuttu›› der,
‹‹Örttü yüzünü, asla göremez.››
12 Kalk, ya RAB, kaldır elini, ey Tanrı!
Mazlumları unutma!
13 Neden kötü insan seni hor görsün,
İçinden, ‹‹Tanrı hesap sormaz›› desin?
14 Oysa sen sıkıntı ve acı çekenleri görürsün,
Yardım etmek için onları izlersin;
Çaresizler sana dayanır,
Öksüzün yardımcısı sensin.
15 Kötünün, haksızın kolunu kır,
Sormadık hesap kalmasın yaptığı kötülükten.
16 RAB sonsuza dek kral kalacak,
Uluslar Onun ülkesinden temizlenecek.
17 Mazlumların dileğini duyarsın, ya RAB,
Yüreklendirirsin onları,
Kulağın hep üzerlerinde;
18 Öksüze, düşküne hakkını vermek için,
Bir daha dehşet saçmasın ölümlü insan.

1. Önceki notlara bakınız.