Malaki 4

B. Kötülerin Yargılanması (4:1)

Bütün kibirli ve kötülerin fırın gibi yanarak yok olacakları o gün geliyor. Onlarda ne kök, ne de dal bırakılacak.

C. Mesih’in Sadık Kalanlar İçin Gelişi (4:2, 3)

Tanrı’nın adına saygı gösterenler, Doğruluk Güneşi’ni sevinçle karşılayacaklardır. Tanrı’nın adından korkan kişilerin düşmanları, onların ayakları altında kül gibi olacaklardır.

Ç. Peygamber İlyas’ın Gönderileceği Vaadi ve İtaat Konusundaki Uyarılar (4:4-6)

Kitap, Musa’nın yasasını hatırlama öğüdüyle ve İlyas’ın Rab’bin Günü’nden önce İsrail’e gönderileceği vaadiyle sona erer. O, halkın yaşamına yenilik getirecek ve onları Rab’be itaat eden atalarına benzetecektir. Aksi taktirde Tanrı ülkeyi 1 (ya da yeryüzünü) bir lanetle cezalandırmak zorunda kalacaktır. Yahudiler havrada Malaki Kitabı’nı okurken, 6’ncı ayetten sonra 5’inci ayeti tekrarlarlar; çünkü kitabın bir lanetle bitmesini istemezler. Yine de Wolf’un gözlemlediği gibi, “Bildiriyi yumuşatmak için girişilen bu hareket, kötü gerçeği değiştiremez.” 2

Eski Antlaşma’yı Yeni Antlaşma’nın ışığında okuduğumuzdan, Kutsal Kitap Yorumu’nu sona erdirmek için Keil ve Delitzsch’in Eski Antlaşma Yorumu 3 kitabında yazdıkları son paragrafı buraya eklemekten daha iyi bir yol olamaz; bu yorum her iki antlaşmayı uygun bir biçimde bağlamıştır:

Yasa ve peygamberler Mesih’e tanıklık ederler. Mesih yasayı ya da peygamberleri geçersiz kılmak için değil, onları tamamlamak için gelmiştir. Bu nedenle Mesih’in yücelik içinde göründüğü dağda, aracılığıyla yasanın verildiği ve Eski Antlaşma’nın aracısı olan Musa’yla İsrail’deki yasayı yenileyen peygamber olan İlyas, İsa’yla Yeruşalim’de gerçekleşecek olan ölümünü konuşmak için görülmüşlerdi… Bu hem öğrenciler hem de bizler için pratik bir tanıklıktır. İsa Mesih yaşamını bizim yerimize feda etmiş, günahlarımızı taşımak, bizi yasanın lanetinden kurtarmak için Baba’nın hoşnut olduğu biricik Oğlu olarak yerimize ölmüştür. Adına iman ederek Tanrı’nın çocukları ve sonsuz yaşamın mirasçıları olabiliriz. 4

 

Kutsal Kitap

1 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “İşte o gün geliyor, fırın gibi yanıyor. Kendini beğenmişlerle kötülük yapanlar samandan farksız olacak; o gün hepsini yakacak. Onlarda ne kök, ne dal bırakılacak.
2 Ama siz, adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Ve çıkıp ahırdan salınmış buzağılar gibi sıçrayacaksınız.
3 Kötüleri ezeceksiniz. Çünkü bunları yaptığım gün, ayağınızın altında kül olacaklar.” Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
4 “Kulum Musa’nın yasasını, bütün İsrail’e iletmesi için Horev Dağı’nda ona verdiğim kuralları, ilkeleri anımsayın.
5 “RAB’bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce size Peygamber İlyas’ı göndereceğim.
6 O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki, gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim.”

1. Aynı İbranice sözcük (eretz), toprak ya da yeryüzü anlamına gelebi­lir.

2. Herbert Wolf, Haggai and Malachi, s.126.

3. Keil ve Delitzsch’in, yüz yılı aşkın bir zaman önce yazdıkları çok sa­yıda ciltten oluşan eserleri, halen basılmakta ve büyük bir okuyucu kitlesi ta­rafından okunmaktadır. Akılcı felsefeye dayanan yorumlar, yerini artık de­ğerlerini onlarca, hatta yüzlerce yıl kanıtlayabilecek sağlam öğretiş ve doğru yazılmış yorumlara bırakmaktadır.

4. C. F. Keil, “Malachi”, Biblical Commentary on the Old Testament, XXVI:475.