Malaki 3

E. Ara Olay: Mesih’in Yargılamak İçin Gelişi (3:1-6)

3:1   Tanrı, bir önceki ayette inançsızlıkla ilgili ifadelerle dolu ve kendisine saygı gösterilmeyen çekişmeyi ele alır. Elçisini gönderecektir; bu, daha önce Vaftizci Yahya aracılığıyla kısmen gerçekleşen bir vaadidir. Ama vaat, İlyas (4:5) Rab’bin yolunu hazırlamak için geldiğinde tamamlanacaktır. Buradaki kinaye, daha sonra geldiğinde (ilk gelişi) İsrail ulusunun O’nu reddederek çarmıha gereceğidir.

3:2-4   Geleceği gün ifadesi, Mesih’in ikinci gelişine gönderme yapmaktadır. Rab günahı yargılamak için geldiğinde, O’na karşı kim durabilir? Mesih’in tapınağı temizlemesiyle resmedilen bu görev, Mesih’in ikinci gelişinde gerçekleşmeyi beklemektedir. Levioğulları (kâhinler), eski günlerde olduğu gibi Rab’bi hoşnut eden kutsallık ve doğruluk sunuları takdim edebilmek için arıtılacaklardır.

3:5   Rab aynı zamanda büyücü, zina eden, yalan yere ant içen, haksız ücret ödeyen, dul ve öksüzleri ezen ve yabancılara yardım etmeyenleri de cezalandıracaktır.

3:6   Rab’bin asla değişmeyen olduğu gerçeği, Yakup’un oğullarının yıkımdan korunma nedenlerini açıklamaktadır.

F. Halkın Günaha Düşmesi (3:7)

Rab, halkı kendisine dönmeye davet eder. Ama onlar Rab’den ayrıldıklarını inkâr eder ve ikiyüzlülükle şunu sorarlar: “Nasıl döneriz?”

G. Tanrı’dan Ondalık ve Sunu Çalınması (3:8-12)

Musa’nın yasası altındaki İsrailliler ürettikleri her şeyin ve çiftlik hayvanlarının onda birini Rab’be vermeliydiler. Ondalıklar, her şeyin Tanrı’ya ait olduğunu ve sahip olduklarımızı sağlayanın O olduğunu kabullendiğimizi gösterir.

Yeni Antlaşma imanlılara düzenli olarak vermeleri gerektiğini öğretir; özgürce, sevinçle ve Rab’bin kendilerini bereketlediği ölçüde vermeyi teşvik eder. Ancak ondalıktan söz edilmemiştir. Bunun yerine önerilen, yasa altında yaşayan bir Yahudi ondalık veriyorsa, lütuf altında yaşayan bir Hıristiyan’ın daha çok vermesi gerektiğidir!

Eski Antlaşma döneminde sadakatle ondalık verenler maddesel zenginlikle ödüllendirilirdi; çağımızda ise, sadık kâhyalığın ödülü ruhsal zenginliklerdir.

Bu nedenle Tanrı onlara ondalık ve sunularını getirmelerini, aksi taktirde Tanrı’dan çalmış olacaklarını ve üzerlerine lanet geleceğini hatırlatır. Eğer ondalık ödeme konusunda sadık kalırlarsa üzerlerine dolup taşan bereket yağdıracaktı. Onları kuraklıktan, beladan, düşmanlardan ve çekirgelerden kurtaracak ve yeryüzünde bir bereket yapacaktı.

Ğ. Tanrı’ya Yöneltilen Yersiz Suçlamalar (3:13-15)

RAB onları kendisine karşı sert konuştukları için suçlar; Tanrı’ya kulluk etmenin yararsız olduğunu düşünmektedirler. Gururlu, kötü ve Tanrı’yı deneyen kişilerin yalnızca refah içinde kalmadıklarını, aynı zamanda yaptıkları cezadan da kurtulduklarını öğretiyorlardı.

II. SAĞ KALANLARIN BEREKETLENMESİ, KÖTÜLERİN YARGILANMASI (3:16 – 4:6)

A. Sadık Kalan Az Sayıdaki Kişinin Yenilenmesi (3:16-18)

Ancak, Rab’be sadık kalan küçük bir grup vardı. Bu kişiler esirgenip bereketlenecek, Tanrı’nın kendi mülkü olarak değerli taşlara dönüştürülerek kabul edileceklerdi.

William Kelly şu yorumu yapar:

Yahudiler artık Yahudi olma ayrıcalıklarından yararlanmayacaklardı. Tanrısızlığın boşluğunu kavrayacaklar; Tanrı’ya ait olana değer verecek, kötü olanlardan nefret edeceklerdi (18. ayet). 1

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹İşte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek; görmeyi özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek›› diyor Her Şeye Egemen RAB.
2 Ama onun geleceği güne kim dayanabilir? O belirince kim durabilir? Çünkü o maden arıtıcının ateşi, çamaşırcının kül suyu gibi olacak;
3 gümüş eritip arıtan gibi davranacak: Levilileri arındırıp altın, gümüş temizler gibi temizleyecek. Böylece RABbe doğrulukla sunular sunacaklar.
4 Geçmiş günlerde, geçmiş yıllarda olduğu gibi, RAB Yahuda ve Yeruşalimin sunacağı sunulardan hoşnut kalacak.
5 Her Şeye Egemen RAB, ‹‹Yargılamak için size yaklaşacağım›› diyor, ‹‹Büyücülere, zina edenlere, yalan yere ant içenlere, işçinin, dulun, öksüzün, yabancının hakkını çiğneyenlere -benden korkmayanlara- karşı hemen tanık olacağım.››
6 ‹‹Ben RABbim, değişmem. Siz bunun için yok olmadınız, ey Yakup soyu!
7 Atalarınızın günlerinden bu yana kurallarımı çiğnediniz, onlara uymadınız. Bana dönün, ben de size dönerim›› diyor Her Şeye Egemen RAB. ‹‹Oysa siz, ‹Nasıl döneriz?› diye soruyorsunuz.
8 ‹‹İnsan Tanrıdan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. ‹‹ ‹Senden nasıl çalıyoruz?› diye soruyorsunuz. ‹‹Ondalıkları, sunuları çalıyorsunuz.
9 Siz lanete uğradınız. Çünkü bütün ulus benden çalıyorsunuz.
10 Tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın›› diyor Her Şeye Egemen RAB. ‹‹Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım.
11 Çekirgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyeceğim. Tarlada asmanız ürünsüz kalmayacak›› diyor Her Şeye Egemen RAB.
12 ‹‹Bütün uluslar ne mutlu size diyecekler. Çünkü ülkeniz özlenen bir yer olacak.›› Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
13 ‹‹Bana karşı sert sözler söylediniz›› diyor RAB. ‹‹Oysa siz, ‹Sana karşı ne söyledik?› diye soruyorsunuz.
14 ‹‹Şunu dediniz: ‹Tanrıya kulluk etmek yararsızdır. Her Şeye Egemen RABbin isteklerini yerine getirmek, Onun önünde yas tutar gibi davranmak bize ne kazanç sağlıyor?
15 Şimdi kendini beğenmişlere mutlu diyoruz. Kötülük edenler başarılı oluyor, Tanrıyı deneyenler cezadan kurtuluyor.› ››
16 Bunun üzerine RABden korkanlar birbirleriyle konuştular. RAB dediklerine kulak verip duydu. RABden korkup adını sayanlar için Onun önünde bir anma kitabı yazıldı.
17 Her Şeye Egemen RAB, ‹‹Öz halkımı ortaya çıkardığım gün, benim olacaklar›› diyor, ‹‹Bir baba kendisine hizmet eden oğlunu nasıl esirgerse ben de onları öyle esirgeyeceğim.
18 O zaman siz doğru kişiyle kötü kişi, Tanrı’ya kulluk edenle etmeyen arasındaki ayrımı yine göreceksiniz.››

1. William Kelly, Lectures Introductory to the Study of the Minor Prophets, s.536.