Levililer 9

B. Harun’un Sunduğu Sunular (9. Bölüm)

9:1-4   Harun ve oğulları, 8. günde resmi görevlerine başladılar. Önce kendileri için bir günah sunusu olarak genç bir boğa ve yakmalık sunu olarak bir koç sunmalıydılar. Sonra halk için sunu getireceklerdi: Günah sunusu için erkek bir keçi; yakmalık sunu için bir yaşında kusursuz bir buzağı ve bir kuzu; esenlik sunuları için bir boğa ve bir koç; bir tahıl sunusu.

9:5-23   Tüm topluluk Buluşma Çadırı’nın önünde Rab’bin huzuruna yaklaştı. Harun, günah sunusu, yakmalık sunu, halkın sunusu, tahıl sunusu, esenlik sunuları ve sallamalık sunuyla ilgili (5-21. ayetler) Musa’nın tüm buyruklarına itaat ettiğinde, Musa elini kaldırdı ve halkı kutsadı (22,23. ayetler).

9:24   Sonra Buluşma Çadırı’ndaki En Kutsal Yer’den bir ateş çıktı ve tunç sunağın üzerindeki yakmalık sunuyu yakıp küle çevirdi. Bu durum, Tanrı’nın sunuyu kabul ettiğini gösteriyordu. Rab’bin bu ateşi, yakmalık sunu sunağının üzerinde sürekli yanmalıydı.

 

Kutsal Kitap

1 Sekizinci gün Musa Harunla oğullarını ve İsrail ileri gelenlerini çağırdı.
2 Haruna, ‹‹Kendin için günah sunusu olarak kusursuz bir erkek buzağı, yakmalık sunu olarak da kusursuz bir koç al, RABbe sun›› dedi,
3 ‹‹Sonra İsrail halkına de ki, ‹Günah sunusu olarak bir teke, yakmalık sunu olarak da bir yaşında kusursuz bir buzağı ile bir kuzu alın.
4 RABbin huzurunda esenlik sunusu olarak kurban edilmek üzere bir sığır ve bir koçla birlikte zeytinyağıyla yoğrulmuş tahıl sunusu getirin. Çünkü RAB bugün size görünecektir.› ››
5 Musanın buyurdukları Buluşma Çadırının önüne getirildi. Herkes yaklaşıp RABbin huzurunda toplandı.
6 Musa, ‹‹RAB şunları yapmanızı buyuruyor, o zaman RABbin yüceliği size görünecektir›› dedi.
7 Sonra Haruna, ‹‹Sunağa git, günah ve yakmalık sunularını sun›› dedi, ‹‹Hem kendinin, hem de halkın günahlarını bağışlat. RABbin buyurduğu gibi halkın sunusunu sun, günahlarını bağışlat.››
8 Böylece Harun sunağa gidip kendisi için günah sunusu olarak sunulacak buzağıyı kesti.
9 Oğulları buzağının kanını ona getirdiler. Harun parmağını kana batırıp sunağın boynuzlarına sürdü. Artan kanı sunağın dibine döktü.
10 RABbin Musaya verdiği buyruğa uygun olarak günah sunusunun yağını, böbreklerini, karaciğerinin perdesini sunakta yaktı.
11 Etiyle derisini ise ordugahın dışında yaktı.
12 Sonra yakmalık sunuyu kesti. Oğulları sununun kanını kendisine verdiler. O da kanı sunağın her yanına döktü.
13 Sununun bütün parçalarını ve başını Haruna verdiler. Harun hepsini sunağın üzerinde yaktı.
14 Sununun işkembesini, bağırsaklarını, ayaklarını yıkayıp sunakta yakmalık sununun üzerinde yaktı.
15 Bundan sonra Harun halkın sunusunu getirdi. Halkın günahları için sunulacak tekeyi kesti ve ilk sunu gibi bunu da günah sunusu olarak sundu.
16 Yakmalık sunuyu da kurallara uygun biçimde sundu.
17 Sonra tahıl sunusunu getirdi. Bir avuç alıp her sabah sunulan yakmalık sunuya ek olarak sunağın üzerinde yaktı.
18 Halk için esenlik kurbanları olarak sunulacak sığırla koçu da kesti. Oğulları sunuların kanını kendisine verdiler. O da kanı sunağın her yanına döktü.
19 Sığırla koçun yağlarını, kuyruk yağını, bağırsak ve işkembe yağlarını, böbreklerini ve karaciğerlerinin perdesini
20 döşlerin üzerine koydular. Harun yağları sunakta yaktı.
21 Musanın buyurduğu gibi döşleri ve sağ budu sallamalık sunu olarak RABbin huzurunda salladı.
22 Harun günah, yakmalık, esenlik sunularını sunduktan sonra ellerini halka doğru uzatarak onları kutsadı ve aşağıya indi.
23 Musayla Harun Buluşma Çadırına girdiler. Dışarı çıkınca halkı kutsadılar. O zaman RABbin yüceliği halka göründü.
24 RAB bir ateş gönderdi. Ateş sunağın üzerindeki yakmalık sunuyu, yağları yakıp küle çevirdi. Bunu gören halkın tümü sevinçle haykırarak yüzüstü yere kapandı.