Levililer 26

XI. BEREKETLER VE LANETLER (26. Bölüm)

A. Tanrı’ya İtaatin Getirdiği Bereketler (26:1-13)

Bu bölümde uyarılara, bereketlere kıyasla iki kat daha fazla yer ayrılmıştır. İtaatsizliğin meyvesi olan düşmanı Tanrı bir araç gibi kullanır; bunu halkından öç almak için değil, onları tövbeye yönlendirmek için yapar (40-42. ayetler). Halk günahını itiraf edinceye kadar, kendilerine verilen cezanın ağırlığı artacaktı. 14,18,21,24 ve 28. ayetlerdeki ilerlemeye dikkat ediniz.

Putperestlik (1. ayet), Şabat’ı tutmamak ve tapınağa saygısızlık (2. ayet) ile ilgili uyarılardan sonra Rab, buyruklarını yerine getirdikleri takdirde ulusa vereceği bereketleri vaat etti: Yağmur, verimlilik (4. ayet), bol yiyecek, güvenlik (5. ayet), barış, (6. ayet), düşmanlar üzerinde zafer (7,8. ayetler), ürün vermek ve Rab’bin varlığıyla halkına eşlik etmesi (9-13. ayetler). Knox’un 13. ayet için yaptığı çeviri özellikle ilgi çekicidir: “Boyunlarınızdaki zincirleri kıran ben değil miydim? Sizi başı dik yaşatan ben değil miydim?”

B. Tanrı’ya İtaatsizliğin Getirdiği Lanetler (26:14-39)

26:14-33   İtaatsizliğin sonucu, dehşet, hastalık, düşman önünde yenilgi, kuraklık, kıtlık, vahşi hayvanlar, salgın hastalık, düşman istilası ve kölelik olacaktı.

26. ayet, kıtlık koşullarını tanımlar. Ekmek öylesine az olacaktı ki, on kadın ekmeğini bir fırında pişirecekti; fırınlar genellikle tek bir ailenin kullanımı için yeterliydi. 29. ayette, kıtlığın daha ciddi yanları (insan eti yeme) resmedilmiştir. (Bu uyarının nasıl yerine geldiğini görmek için 2.Krallar 6:29 ve Ağıtlar 4:10’a bakınız.)

26:34-39   İtaatsizliği sürdürürlerse, yabancı güçler tarafından esir alınacaklardı. İsrailliler düşman ülkesinde yaşarken, İsrail ülkesi ıssız kaldığı yıllar boyunca, Şabat yıllarının sevincini yaşayacaktı. Babil esareti döneminde tüm bunlar gerçekleşmiştir. Saul’dan, esaret yıllarına kadar geçen süre içinde halk, Şabat yıllarını tutmadı. Böylece sürgünde yetmiş yıl geçirdiler ve ülke dinlenme sevincini yaşadı (2Ta.36:20,21).

C. İtiraf ve Tövbe Aracılığıyla Yenilenme (26:40-46)

26. bölümün son kısmı, itaatsiz bir ulusa itiraf ve tövbe aracılığıyla yenilenme yolu açar. Tanrı, halkını tamamıyla terk etmeyecekti, atalarıyla yaptığı antlaşma vaatlerini hatırlayacaktı.

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹ ‹Put yapmayacaksınız. Oyma put ya da taş sütun dikmeyeceksiniz. Tapmak için ülkenize putları simgeleyen oyma taşlar koymayacaksınız. Çünkü Tanrınız RAB benim.
2 Şabat günlerimi tutacak, tapınağıma saygı göstereceksiniz. RAB benim.
3 ‹‹ ‹Kurallarıma göre yaşar, buyruklarımı dikkatle yerine getirirseniz,
4 yağmurları zamanında yağdıracağım. Toprak ürün, ağaçlar meyve verecek.
5 Bağbozumuna kadar harman dövecek, ekim zamanına kadar bağlarınızdan üzüm toplayacaksınız. Bol bol yiyecek, ülkenizde güvenlik içinde yaşayacaksınız.
6 ‹‹ ‹Ülkenize barış sağlayacağım. Korku içinde yatmayacaksınız. Tehlikeli hayvanları ülkenizden kovacağım. Savaş yüzü görmeyeceksiniz.
7 Düşmanlarınızı kovalayacaksınız. Kılıç darbeleriyle önünüzde yere serilecekler.
8 Beşiniz yüz kişinin, yüzünüz on bin kişinin hakkından gelecek. Düşmanlarınız kılıç darbeleriyle önünüzde yere serilecek.
9 Size iyilikle bakacağım. Sizi verimli kılıp çoğaltacağım. Sizinle yaptığım antlaşmayı sürdüreceğim.
10 Eski ürününüz yemekle tükenmeyecek. Yeni ürüne yer bulmak için eskisini boşaltmak zorunda kalacaksınız.
11 Konutumu aranızda kuracak, size sırt çevirmeyeceğim.
12 Aranızda yaşayacak, Tanrınız olacağım. Siz de benim halkım olacaksınız.
13 Ben sizi Mısırda köle olmaktan kurtaran Tanrınız RABbim. Boyunduruğunuzu kırdım. Sizi başı dik yaşattım.› ››
14 ‹‹ ‹Ama beni dinlemez, bütün bu buyrukları yerine getirmezseniz, cezalandırılacaksınız.
15 Kurallarımı çiğner, ilkelerimden nefret eder, buyruklarıma karşı çıkar, antlaşmamı bozarsanız,
16 sizi şöyle cezalandıracağım: Üzerinize dehşet salacağım. Verem ve sıtma gözlerinizin ferini söndürecek, canınızı kemirecek. Boşa tohum ekeceksiniz, çünkü ürünlerinizi düşmanlarınız yiyecek.
17 Size öfkeyle bakacağım. Düşmanlarınız sizi bozguna uğratacak. Sizden nefret edenler sizi yönetecek. Kovalayan yokken bile kaçacaksınız.
18 ‹‹ ‹Bütün bunlara karşın beni dinlemezseniz, günahlarınıza karşılık cezanızı yedi kat artıracağım.
19 İnatçı gururunuzu kıracağım. Gök demir, yer bakır olacak.
20 Gücünüz tükenecek. Topraklarınız ürün, ağaçlarınız meyve vermeyecek.
21 ‹‹ ‹Eğer karşı çıkmaya devam eder, beni dinlemek istemezseniz, günahlarınıza karşılık cezanızı yedi kat artıracağım.
22 Üzerinize yabanıl hayvanlar göndereceğim. Çocuklarınızı öldürecek, hayvanlarınızı yok edecekler. Sayınız azalacak, yollarınız ıssız kalacak.
23 ‹‹ ‹Bununla da yola gelmez, bana karşı çıkmaya devam ederseniz,
24 ben de size karşı çıkacağım, günahlarınıza karşılık sizi yedi kez cezalandıracağım.
25 Bozduğunuz antlaşmamın öcünü almak için başınıza savaş getireceğim. Kentlerinize çekildiğinizde aranıza salgın hastalık göndereceğim. Düşman eline düşeceksiniz.
26 Ekmeğinizi kestiğim zaman, on kadın ekmeğinizi bir fırında pişirecek. Ekmeğiniz azar azar, tartıyla verilecek. Yiyecek ama doymayacaksınız.
27 ‹‹ ‹Bütün bunlardan sonra yine beni dinlemez, bana karşı çıkarsanız,
28 bu kez ben de öfkeyle size karşı çıkacağım ve günahlarınıza karşılık sizi yedi kat cezalandıracağım.
29 Açlıktan çocuklarınızın etini yiyeceksiniz.
30 Tapınma yerlerinizi yıkacak, buhur sunaklarınızı yok edeceğim. Cesetlerinizi devrilen putların üzerine serecek, sizden nefret edeceğim.
31 Kentlerinizi viraneye çevirecek, tapınaklarınızı yıkacağım. Beni hoşnut etmek için sunduğunuz kokuları duymayacağım.
32 Ülkenizi viran edeceğim, oraya yerleşen düşmanlarınız bile şaşkına dönecek.
33 Sizi öteki ulusların arasına dağıtacak, kılıcımla peşinize düşeceğim. Ülkeniz viran olacak, kentleriniz harabeye dönecek.
34 Siz düşmanlarınızın ülkesinde yaşarken, ülke ıssız kaldığı yıllar boyunca Şabatların sevincini yaşayacak. Ancak o zaman dinlenip Şabatlarının tadına varacak.
35 Üzerinde yaşadığınız Şabat yıllarında görmediği rahatı ıssız kaldığı yıllarda görecek.
36 ‹‹ ‹Düşman ülkelerinde sağ kalanlarınızın yüreğine öyle bir korku düşüreceğim ki, rüzgarın sürüklediği yaprakların sesinden bile kaçacaklar. Savaştan kaçarcasına kaçacaklar. Peşlerinde kovalayan olmadığı halde düşecekler.
37 Kovalayan yokken savaştan kaçarcasına birbirlerinin üzerine yıkılacaklar. Düşmanlarınızın karşısında ayakta duramayacaksınız.
38 Öteki ulusların arasında yok olacaksınız. Düşman ülkeler sizi yutacak.
39 Artakalanlarınız gerek kendi, gerekse atalarının suçlarından ötürü düşman ülkelerde eriyip gidecekler.
40 ‹‹ ‹Ama işledikleri suçları, atalarının suçlarını, bana karşı geldiklerini, ihanet ettiklerini itiraf eder
41 -bu yüzden onlara karşı çıkıp kendilerini düşman ülkelerine sürmüştüm- inadı bırakıp alçakgönüllü olur, suçlarının bedelini öderlerse,
42 ben de Yakupla, İshakla, İbrahimle yaptığım antlaşmayı ve onlara söz verdiğim ülkeyi anımsayacağım.
43 Ülke önce ıssız bırakılacak ve ıssız kaldığı sürece Şabatların tadına varacak. Onlar da işledikleri suçların bedelini ödeyecekler; çünkü ilkelerimi reddettiler, kurallarımdan nefret ettiler.
44 Bütün bunlara karşın, düşman ülkelerindeyken yine de onları reddetmeyecek, onlardan nefret etmeyeceğim. Böylece hepsini yok etmeyecek, kendileriyle yaptığım antlaşmayı bozmayacağım. Çünkü ben onların Tanrısı RABbim.
45 Tanrıları olmak için öteki ulusların önünde Mısırdan çıkardığım atalarıyla yaptığım antlaşmayı onlar için anımsayacağım. RAB benim.› ›› ‹‹Sünnetsiz yüreklerini alçaltır››.
46 RAB’bin Sina Dağı’nda Musa aracılığıyla kendisiyle İsrail halkı arasına koyduğu kurallar, ilkeler, yasalar bunlardır.