Levililer 12

B. Doğum Yapan Kadının Paklanması (12. Bölüm)

12:1-4   12. bölüm, doğum yapan kadının kirliliğiyle ilgilidir. Oğlan çocuk doğuran bir kadın, aynı adet gördüğü günlerde olduğu gibi, yedi gün süreyle kirli sayılırdı. Sekizinci gün çocuk sünnet edilirdi (3. ayet). Sekizinci gün, kanın pıhtılaşması konusundaki en güvenilir gündü. Günümüzde kan pıhtılaşması sorunu K vitamini iğneleriyle çözülmüştür. Doğuran kadın, doğumdan sonra yedi güne ek olarak, otuz üç gün daha evde kalırdı. Kutsal bir şeye dokunamaz ve tapınağa giremezdi. Örneğin, Buluşma Çadırı’nın çevresindeki avluya.

12:5   Doğurduğu çocuk bir kız ise, anne iki hafta süreyle kirli sayılır ve bu iki haftaya ek olarak altmış altı gün evde kalması gerekirdi.

12:6-8   Paklanma zamanının sonunda, anneye yakmalık bir sunu olarak bir yaşında bir kuzu ve bir günah sunusu olarak genç bir güvercin ya da bir kumru getirmesi buyrulmuştu. Eğer kuzu sunacak parası yoksa, kadın iki kumru ya da iki yavru güvercin getirebilir, birini yakmalık, diğerini günah sunusu olarak sunabilirdi. Rabbimiz’in annesi, İsa Mesih’in yoksul bir ailede doğduğunu gösteren iki kuş sunusu getirmişti (Luk.2:22-24).

Kirlilik ve bir bebeğin doğumu arasındaki ilişki garip görünebilir. Evlilik kurumu günah dünyaya girmeden önce tasarlandığından, Kutsal Yazılar, evliliğin kutsal olduğunu öğrettiğinden ve Tanrı insanlara üremelerini buyurduğundan bu durum garip gelebilir. Kirlilik, Rabbimiz’in dışında hepimizin suç içinde doğduğu ve annelerimizin bize günah içinde hamile kaldıkları gerçeğini hatırlatır (Mez.51:5). Doğan çocuğun kız olması halinde kirlilik süresinin uzaması, belki de erkeğin kadından önce yaratıldığı, kadının erkek için yaratıldığı, kadına aşağılık duygusu değil, ama erkeğin önünde bir boyun eğme konumu verildiği ve ilk günahı işleyenin kadın olduğunu hatırlatmaktadır.

Williams’a göre, Tanrı bu yasayı, doğum yapan anneyi doğumdan sonraki zayıflığı nedeniyle bulaşıcı hastalık kapma tehlikesinin büyük olduğu bir zaman içinde gelecek olan ziyaretçilerden korumak için koymuştur.1

 

Kutsal Kitap

1 RAB Musaya şöyle dedi:
2 ‹‹İsrail halkına de ki, ‹Bir kadın hamile kalıp erkek çocuk doğurursa, âdet gördüğü günlerde olduğu gibi yedi gün kirli sayılacaktır.
3 Çocuk sekizinci gün sünnet edilmeli.
4 Kadın kanamasından paklanmak için otuz üç gün bekleyecek. Pak sayılması için geçmesi gereken bu günler doluncaya dek kutsal bir şeye dokunmayacak, tapınağa girmeyecek.
5 Ancak, kız çocuk doğurursa, âdet gördüğü günler gibi iki hafta kirli sayılacaktır. Kanamasından paklanmak için altmış altı gün bekleyecektir.
6 ‹‹ ‹Erkek ya da kız çocuk doğuran kadının temiz sayılması için geçmesi gereken günler dolunca, yakmalık sunu olarak bir yaşında bir kuzu, günah sunusu olarak bir güvercin ya da bir kumru getirip Buluşma Çadırının giriş bölümünde kâhine verecektir.
7 Kâhin bunu RABbin huzurunda sunacak ve kadını arıtacak. Böylece kadın kanamasından temizlenmiş sayılacak. Erkek ya da kız doğuran kadınla ilgili yasa budur.
8 ‹‹ ‹Eğer kadının kuzu alacak gücü yoksa, biri yakmalık sunu, öbürü günah sunusu olmak üzere, iki kumru ya da iki güvercin yavrusu getirecek. Kâhin kadını arıtacak ve kadın temiz sayılacaktır.› ››

1. George Williams, The Student’s Commentary on the Holy Scriptures, s.71.