Hoşea 7

Ğ. Örtüsü Kaldırılan İsrail’in Kötülüğü (7. Bölüm)

7:1-7   Efrayim’deki ahlâksal çöküntü büyüktü; hile, soygun, yalan, kötü işler, zina ve sarhoşluk kol gezmekteydi. Önderler şehvetle yanmaktaydı.

7:8-10   Yabancılarla karışıp özlerini yitirdiler ve azarlamalara kulak vermediler. Efrayim’in “çevrilmemiş pide” mecazı bir denge eksikliğini ifade eder. Pidenin bir yanı yanmış, diğer yanı ise hamur kıvamında kalıp pişmemiştir. Kısaca, Efrayim tamamen bozulmuştur.

7:11,12   Efrayim bön bir güvercin gibi, yardım almak için Mısır’a ve Asur’a uçar. Ama Tanrı bu güvercini ağla yakalayacak ve halkı cezalandıracaktır.

7:13,14   Rab’den kaçmışlardı ve tövbeleri içten değildi. Tanrı’ya ağızlarıyla feryat ediyorlardı, yürekleriyle değil… Feryatları yaralı bir hayvanın ulumasını andırıyordu.

7:15-16   Rab onlara disiplin edilerek güçlendirildiklerinde nasıl zafer kazanacaklarını öğretmişti. Şimdi putperestlere güveniyorlardı, bu nedenle yenilgiye uğrayacak ve alay konusu olacaklardı.

 

Kutsal Kitap

1 İsraile şifa vermek istesem,
Efrayimin suçları,
Samiriyenin kötülükleri ortaya çıkıyor.
Çünkü hile yapıyorlar,
Evlere hırsız giriyor,
Dışarda haydut çeteleri soygun yapıyor.
2 Ne var ki, düşünmüyorlar,
Kötülüklerini unutmadığımı.
Günahları kuşatıyor onları,
Gözümün önündeler.
3 ‹‹Kralı kötülükleriyle,
Önderleri yalanlarıyla sevindiriyorlar.
4 Hepsi zinaya düşkün,
Yoğrulan hamur ekşiyinceye dek
Fırıncının ateşini karıştırmaya gerek duymadığı fırın gibi kızgınlar.
5 Kralımızın şenlik gününde,
Önderler şarabın ateşinden hastalandılar,
Kral da alaycılarla elele verdi.
6 Fırın gibidir yürekleri,
Dolap çevirerek ona yaklaşırlar.
İçin için yanar öfkeleri
Gece boyunca.
Alevli ateş gibi parlar
Sabah olunca.
7 Hepsi fırın gibi kızgındır,
Yutar yöneticilerini.
Bütün kralları düştü,
Kimse yardıma çağırmıyor beni.
8 ‹‹Efrayim öteki halklarla karışıyor,
Çevrilmemiş pideye döndü.
9 Gücünü yabancılar yedi,
Farkında değil;
Saçlarına ak düştü,
Farkında değil.
10 İsrailin gururu kendine karşı tanıklık ediyor;
Bütün bunlara karşın
Yine de dönmüyorlar ben, Tanrıları RABbe,
Aramıyorlar beni.
11 ‹‹Efrayim bön, akılsız bir güvercin gibi,
Ya Mısırı yardıma çağırıyor,
Ya Asura gidiyor.
12 Gittiklerinde ağımı üzerlerine atacak,
Gökte uçan kuşlar gibi onları yere indireceğim.
Topluluklarına bildirildiği gibi,
Onları yola getireceğim.
13 Vay onların haline,
Çünkü benden uzaklaştılar!
Felaket gelecek başlarına,
Çünkü başkaldırdılar bana!
Ben onları kurtarmak istiyorum,
Onlarsa iftira ediyor bana.
14 Yürekten yakarmıyorlar,
Uluyorlar yataklarının üzerinde.
Tahıl ve yeni şarap için kendilerini yaralıyor,
Bana sırt çeviriyorlar.
15 Ben onları eğittim, bileklerine güç verdim,
Onlarsa bana düzen kuruyor.
16 Dönüyorlar,
Ama Yüce Olan’a değil;
Kusurlu yay gibiler.
Arsız dilleri yüzünden
Önderleri kılıçtan geçirilecek.
Mısır’da gülünç duruma düşecekler bu yüzden.››